070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
09-07-2020

Afstuderen tijdens corona

EVI ONDERZOCHT HET JONGEREN SERVICE PUNT

Evi Oomens volgt de master Sociologie en startte in februari haar afstudeerproject bij ons. Haar opdracht? Evi werd gevraagd een kwalitatieve procesevaluatie te doen van het Jongeren Service Punt.

Corona veranderde letterlijk álles, in de afgelopen periode moest iedereen zich op wat voor manier dan ook aanpassen. Ook voor studenten zag de wereld er behoorlijk anders uit! Evi vertelt over haar bijzondere ervaring met afstuderen in deze coronatijd en de bevindingen uit haar onderzoek.

‘Stage’ en afstuderen tijdens corona

Evi vertelt: “Natuurlijk zag ook mijn onderzoek er sinds maart anders uit. Normaal loop je stage, kijk je bijna letterlijk over de schouder mee: dat kon allemaal niet meer. Het vergt wat aanpassingsvermogen, maar afstuderen blijkt gelukkig ook vanuit huis te kunnen. Begeleiding kreeg ik vooral telefonisch en in plaats van face-to-face interviewen om input te verzamelen, deed ik dat online via videobellen. De letterlijk grotere afstand met de geïnterviewden is jammer, je mist toch de non-verbale communicatie. Maar medewerkers en jongeren bleven bereid om me te helpen, en gelukkig kan het allemaal wel ‘gewoon’ op deze manier. Hopelijk zijn mijn aanbevelingen waardevol, zodat het JSP haar dienstverlening nog beter kan uitvoeren!”

Hoe kan het Jongeren Service Punt haar dienstverlening verbeteren?

Het Jongeren Service Punt (hierna: JSP) is een plek voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar waar zij terecht kunnen met vragen over scholing, stages of werk, maar ook met hulpvragen over geld en huisvesting. Het JSP wordt uitgevoerd door Futuro onderdeel van B&A.

“Voor mijn masterscriptie onderzocht ik hoe het JSP zich nog beter in kan zetten voor jongeren. Wat gaat goed, wat kan nog beter en waar liggen kansen? Voordat ik mezelf onderdompelde in de praktijk van het JSP, begon ik met het literatuuronderzoek. Hieruit bleek dat interventies van het JSP vier componenten moeten bevatten om effectief te zijn. Vervolgens heb ik onderzocht hoe die componenten bijdragen aan het bevorderen van zelfredzaamheid van jongeren en hoe het JSP deze componenten toepast in de hulpverlening.”

De vier componenten zijn:

JSP in de praktijk: interviews met medewerkers én jongeren

Een van de geïnterviewde jongeren:
“Ze hebben ook gezegd: ‘Wij kunnen je helpen, maar uiteindelijk moet je het zelf doen. Wees niet bang om vragen te stellen, want een ja en een nee kun je krijgen.’ En dat heeft me heel veel zelfvertrouwen gegeven.”

Evi: “Uit het onderzoek bleek dat het JSP het eigenlijk al heel goed doet! Het JSP werkt hard aan sollicitatievaardigheden, waardoor jongeren leren om zichzelf goed te presenteren. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het verhogen van het zelfvertrouwen van jongeren en aan het creëren van binding tussen jongeren en jongerencoaches. Door deze focuspunten van het JSP hebben jongeren meer kans om werk, stage of scholing te vinden, ontdekken ze hun eigen talenten en leren ze om weer op eigen benen te staan. Er kwamen ook een aantal verbeterpunten naar voren. Zo zou het sociaal netwerk van jongeren meer kunnen worden betrokken in de hulpverlening en kan er meer gewerkt worden aan het opstellen van concrete en haalbare doelen sámen met de jongeren.

Een van de geïnterviewde medewerkers:
Een jongere zei tegen mij: ‘Dankjewel, jij hebt dit voor mij gedaan.’ Toen zei ik: ‘Wacht even. Heb ik het getypt? Heb ik gesolliciteerd? Nee. Wie heeft het gedaan?’ ‘Ja, ik.’ Dat zie je vaak. Jongeren denken dat jij het hebt gedaan, maar ze hebben het zelf gedaan.”

Samenvatting van het volledige onderzoek
Kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie, werk of scholing lopen risico op multi-problematiek. Dagbestedingsinterventies helpen dergelijke jongeren om zelfredzaam te worden op het gebied van dagbesteding. Wetenschappelijk onderzoek heeft vier factoren geïdentificeerd die de effectiviteit van interventies verhogen: sociale steun, doelen stellen, zelfeffectiviteit en zelfpresentatie. In deze thesis wordt onderzocht hoe de factoren zelfredzaamheid bevorderen en hoe dagbestedingsinterventie het Jongeren Service Punt (JSP) de factoren toepast. Hiervoor zijn 14 medewerkers en 2 deelnemers van het JSP geïnterviewd.

Sociale steun, doelen stellen en zelfeffectiviteit verhogen de motivatie van interventiedeelnemers. Dit leidt ertoe dat deelnemers meer doorzettingsvermogen krijgen en inspanning leveren, waardoor hun kans op het vinden van dagbesteding vergroot wordt. Deelnemers die getraind zijn in de vaardigheid zelfpresentatie kunnen zichzelf beter presenteren tijdens een sollicitatieprocedure, waardoor zij meer kans hebben om aangenomen te worden.

Het JSP past de factoren zelfpresentatie en zelfeffectiviteit toe in lijn met de wetenschappelijke theorie en slaagt daarmee in het bevorderen van zelfredzaamheid in dagbesteding. Sociale steun wordt toegepast, maar het sociale netwerk van jongeren wordt niet voldoende betrokken in de hulpverlening. Het varieert per medewerker in hoeverre structureel specifieke en haalbare doelen worden gesteld.”

Download de volledige masterthesis Zelfredzaamheid in werk en opleiding onder kwetsbare jongeren -een kwalitatieve procesevaluatie van het Jongeren Service Punt (pdf)

Inmiddels is Evi afgestudeerd met een 8! Wij wensen Evi veel succes als afgestudeerd Socioloog.