070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
03-01-2023

B&A gaat per 1 januari 2023 verder als ‘Stichting B&A’

Na een positief advies door de OR en de formele goedkeuring van gemeentelijke opdrachtgevers, heeft de Raad van Commissarissen eind december het definitieve besluit genomen om de rechtsvorm van B&A te wijzigen.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Wim Kooijman en (inmiddels) voormalig bestuurders José ten Kroode en Oscar Papa: “een stichting past goed bij dat waar B&A voor staat en gaat. B&A is als organisatie actief in het sociaal domein, waarbij het behalen van maatschappelijke en sociale doelstellingen al jaren prioriteit heeft. Deze wijziging in rechtsvorm creëert nog meer duidelijkheid over onze doelstellingen. Het besluit om een stichting te worden past bovendien bij de behoeften vanuit (potentiële) opdrachtgevers in het gemeentelijke sociaal domein.”

Namens de Ondernemingsraad vult OR-voorzitter Rosa Duijvendak aan: “we zijn blij dat we als OR uitgebreid betrokken zijn geweest in de besluitvorming. De OR heeft met interne bijeenkomsten veel informatie opgehaald en dit met zowel het (inmiddels) voormalige bestuur als de Raad van Commissarissen uitvoerig kunnen bespreken. We kijken uit naar een constructieve samenwerking met het nieuwe bestuur van de nieuwe ‘Stichting B&A’.