070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
10-03-2020

Campagne 'Jij staat niet alleen' in Amsterdam

Deze maand startte in Amsterdam de campagne ‘Jij staat niet alleen’, in Amsterdam moet iedereen zich immers veilig kunnen voelen. In een bijeenkomst in de zomer van 2019 deelden verschillende professionals hun zorgen over intimidatie van en seksueel geweld tegen jonge vrouwen met burgemeester Femke Halsema en wethouder Simone Kukenheim. Rosalie Neuvel, maatschappelijk werker bij Civic Amsterdam (onderdeel van B&A) was een van deze professionals.

Rosalie vertelt enthousiast: “Er is om de twee maanden een bijeenkomst van sterke vrouwen uit Amsterdam. Het gaat over hoe wij ons voelen als vrouw in Amsterdam. Per bijeenkomst is er een thema. Afgelopen keer ging het over vrijheid en veiligheid. Dit alles vanuit het oogpunt van de Amsterdamse vrouwen. Het begon kleinschalig met 30 vrouwen, maar het is ondertussen uitgegroeid tot een véél groter netwerk. Het zijn stuk voor stuk power vrouwen met ieder haar eigen ervaring en achtergrond. Op deze manier kunnen we meer bereiken dan alleen. Dezelfde problematiek speelt in ieder stadsdeel in meer of mindere mate.”

Programma seksuele intimidatie en seksueel geweld

“De input van de bijeenkomsten wordt nu zichtbaar door de lancering van ‘Jij staat niet alleen’,” vervolgt Rosalie. “Een campagne gericht op meisjes en jonge vrouwen die te maken krijgen met intimidatie en geweld, zoals straatintimidatie, sextortion of sexposure. Als zij behoefte hebben aan extra steun dan kunnen zij dit krijgen van een vriendin. Deze vriendin is een sterke Amsterdamse vrouw die als positief rolmodel en vriendin een steun kan dienen. Een maatje!”

“De campagne is stap 1 in het programma seksuele intimidatie en seksueel geweld. Er wordt ook meer onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Er komt een integrale persoonsgerichte aanpak (ROSA) voor meisjes en jonge vrouwen met complexe problemen. Ook wordt een veilige opvang voor deze kwetsbare groep meegenomen in het programma. Veel voorkomende signalen die vanuit de casuïstiek naar voren komen, zullen worden aangepakt met bestuurlijke kracht vanuit de burgemeester. Daarnaast gaat de burgemeester in gesprek met de horeca in Amsterdam om afspraken te maken over het melden van situaties zoals intimidatie en misbruik. 

Civic Amsterdam is slechts betrokken geweest bij de bijeenkomsten over dit onderwerp. De campagne ‘Jij staat niet alleen’ wordt uitgevoerd door de Gemeente Amsterdam en Diversion .

Feiten en cijfers

De landelijke cijfers zijn alarmerend met betrekking tot seksuele grensoverschrijding. Onderzoek toont aan dat 53% van de vrouwen (18 tot 80 jaar) wel eens seksuele grensoverschrijding heeft meegemaakt (19% van de mannen) volgens Seksuele Gezondheid in Nederland, Rutgers (2017). Maar liefst 22% van de volwassen vrouwen heeft te maken gehad met seksueel geweld tegenover 6% van de mannen. Van de meisjes tussen de 12 en 25 jaar oud heeft 14% ooit seksueel geweld meegemaakt (3% van de jongens). 48% van de minderjarige meisjes heeft seksuele grensoverschrijding meegemaakt (17% van de jongens), Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2018) . Één op de tien vrouwen wordt in haar leven verkracht, Rechten, Ruimte en Representatie, Nota gendergelijkheid 2019 – 2022. Gemeente Amsterdam (2019).

Cijfers zeggen echter helaas niet alles; de aangiftebereidheid is vaak beperkt. Veel vrouwen zien door schaamte of angst af van een aangifte of melding

Meer weten over Civic Amsterdam? Stel je vraag aan:

Bertine Spijkers / directeur Civic Amsterdam

Civic Amsterdam, onderdeel B&A

Civic Amsterdam wordt uitgevoerd door B&A. Meer informatie over Civic Amsterdam vind je op www.civicamsterdam.nl.