070 30 29 500 info@bagroep.nl
18-05-2022

Cecile Versteegh kondigt vertrek aan

Directeur B&A Cecile Versteegh heeft besloten om B&A per 1 juli te verlaten. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en verdere ontwikkelingen te realiseren, is het bestuur van B&A per direct tijdelijk uitgebreid.

Bestuurders B&A Oscar Papa en Jose ten Kroode: “Wij vinden het heel jammer dat Cecile ons na 12,5 jaar gaat verlaten. Zij heeft altijd met hart en ziel gewerkt aan de professionalisering en positionering van B&A. En met succes. De organisatie is onder haar leiding op vele fronten gegroeid. Daarbij heeft Cecile altijd bijzondere aandacht voor het welzijn van onze medewerkers gehad. Dat wordt breed gewaardeerd. Wij bedanken haar voor de jarenlange inzet. Wij zullen haar positieve energie gaan missen.”

B&A staat voor belangrijke vraagstukken over de toekomst van de organisatie. Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen vragen om een organisatie die op allerlei manieren inspeelt op veranderingen. Echter, over de richting en wijze waarop B&A verder gaat bestaat verschil van inzicht tussen directeur en bestuur. Veelvuldig overleg heeft helaas niet geleid tot een gezamenlijk gedragen aanpak. Jose, Oscar en Cecile zijn daarop tot de conclusie gekomen om in goed onderling overleg en wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.

Cecile Versteegh: “Het besluit om te vertrekken is niet makkelijk geweest. Sinds 2008 heb ik mij met veel plezier ingezet voor B&A en haar projecten. Eerst als hoofd HR, later als directeur voor heel B&A. B&A is een ambitieuze organisatie die sterk presteert en goed samenwerkt met haar opdrachtgevers en partners. De organisatie beweegt mee met relevante maatschappelijke en politieke thema’s. Helaas was er onoverkomelijk verschil van inzicht over de wijze waarop de organisatie de toekomst in gaat. Gelukkig hebben we dat op een professionele en vriendschappelijke manier samen kunnen onderzoeken. Ik ben trots op wat we met elkaar hebben bereikt en heb vertrouwen in een succesvolle voortzetting van het werk van B&A in het sociaal domein.”

Tijdelijke uitbreiding van het bestuur

Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en verdere ontwikkelingen te realiseren, is per direct het bestuur van B&A tijdelijk uitgebreid met Imke Frijters. Imke zal samen met Oscar en Jose bekijken op welke wijze de taken van Cecile worden overgenomen. Ook zullen zij de opvolging van Cecile in gang zetten. Imke is een ervaren interim-manager en bestuurder met een inhoudelijke visie en resultaatgerichte aanpak.