070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
13-11-2019

Contractverlenging voor StuwKR8 in Hardinxveld-Giessendam

Het college van Hardinxveld-Giessendam heeft het contract met StuwKR8 met twee jaar verlengd. De ondertekening van het contract door wethouder Jan Nederveen en Oscar Papa, bestuurder van B&A, vond dinsdag 29 oktober plaats.

Uitvoerder maatschappelijke agenda in hardinxveld-giessendam

Ondertekening contractverlening StuwKR8, uitvoerder van de MAG-agenda in Hardinxveld-Giessendam.

StuwKR8 ondersteunt en verbindt ideeën en initiatieven aan doelen die in de Maatschappelijke Agenda (MAG) van Hardinxveld-Giessendam staan. In de MAG zijn acht maatschappelijke vraagstukken benoemd, waar de gemeente samen met inwoners, verenigingen, vrijwilligers- en professionele organisaties aan wil werken. Het doel van de MAG is de samenleving van Hardinxveld-Giessendam de komende jaren nog sterker maken.

De belangrijkste opdracht van StuwKR8 is en blijft zorgen dat de doelen van de MAG behaald kunnen worden. StuwKR8 onderhoudt de contacten met de MAG-partners, jaagt initiatieven aan, brengt verbindingen tot stand en beheert het MAG-budget. De komende twee jaar richt StuwKR8 zich daarbij vooral op:

Op www.StuwKR8.nl staat een groot aantal reeds gerealiseerde initiatieven, die passen binnen de MAG-doelen.

Meer weten over StuwKR8 in Hardinxveld-Giessendam? Stel je vraag aan:

Leny Braks / projectleider Maatschappelijke Agenda