070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
24-07-2023

De 'schuld' van jongeren

Ontdek de oorzaken achter het hoge uitvalpercentage van jongeren in de schuldhulpverlening van Amsterdam-Zuidoost. Een boeiend onderzoek van Paulien van Vlierden tijdens haar stage bij B&A onthult de impact van individuele gedragsfactoren en sociale structuren, en pleit voor een unieke aanpak met meer geduld en begeleiding.

Vijf maanden lang heb ik stage gelopen bij het adviesteam van B&A. Tijdens deze interessante en leerzame periode heb ik voor mijn afstudeeronderzoek voor de masteropleiding ‘Sociology: Contemporary Social Problems’ onderzoek gedaan naar uitval onder jongere cliënten in de schuldhulpverlening in Amsterdam-Zuidoost. Schuldhulpverlening wordt in Amsterdam verleent door buurtteams. In stadsdeel Zuidoost wordt het Buurtteam Amsterdam uitgevoerd door B&A. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in complexe sociale problematiek en jongeren met problematische schulden in Amsterdam-Zuidoost zijn hier een goed voorbeeld van. Het onderzoek liet vooral zien hoe (het uitvallen van) jongeren met problematische schulden het gevolg zijn van een samenspel tussen individuele gedragsfactoren en behoeften enerzijds en sociale structuren en omgevingsfactoren anderzijds.

Aanleiding:
Hoewel het aantal 26-plussers met problematische schulden in Nederland stagneert, is het aantal jongeren met problematische schulden in de afgelopen jaren verdubbeld. Jongeren zijn een groep die financieel extra kwetsbaar is. Daarnaast bevinden ze zich in een belangrijke levensfase waarin de basis wordt gelegd voor hun toekomst. Het hebben van problematische belemmert hun functioneren en hun kansen in de maatschappij.

Naast de toename van jongeren met schulden, waren signalen dat het uitvalspercentage van jongere schuldhulpcliënten in Amsterdam-Zuidoost hoog ligt. Middels dit onderzoek probeerde ik inzicht te krijgen in de specifieke context van jongere schuldhulpcliënten in Zuidoost en welke factoren ertoe leiden dat zij vroegtijdig het schuldhulptraject beëindigen.

Opzet van het onderzoek:
Het is een mixed-methods casestudy onderzoek, waarbij kwantitatief en kwalitatief onderzoek met elkaar is gecombineerd. Zo is een kwantitatieve data-analyse verricht om inzicht te krijgen in welke factoren leiden tot een grote kans dat een jongere uitvalt. Daarnaast zijn kwalitatieve interviews verricht met de experts uit de praktijk: schuldhulpverleners, om verdiepend inzicht te krijgen in wat zij zien gebeuren bij jongere schuldhulpcliënten, de problemen waar zij tegenaan lopen en in de specifieke behoeften van jongere schuldhulpcliënten.

Resultaten:

Toekomst
Na een drukke, maar vooral fijne en leerzame tijd bij B&A, kan ik met trots zeggen dat ik met het afronden van mijn scriptie mijn masterdiploma heb behaald. Voor nu ga ik lekker van de zomer genieten. Hierna ga ik op zoek naar een baan, bij voorkeur in beleidsonderzoek en -advies of als beleidsmedewerker, waarbij de focus ligt op sociaalmaatschappelijke vraagstukken. Ik wil iedereen bij B&A bedanken voor de samenwerking en fijne tijd. Wellicht tot ziens!

Paulien van Vlierden