070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
15-09-2020

Een kompas voor de toekomstige buurtteams

Collega Hakim El Barzouhi is naast Wmo begeleider ook betrokken bij het Verbond van 100, de plek in Amsterdam waar professionals sinds 2019 ervaring opdoen met het werken in buurtteams. Dat doen ze op vier plekken in de stad. Op basis van hun praktijkervaring is er nu een kompas voor de professionals van de toekomstige buurtteams. Gemeente Amsterdam sprak met Awura Abena (team Zuidoost) en Hakim El Barzouhi (team Volewijck) over de ontwikkeling van het Kompas.

Verhaal uit de praktijk

De vier buurtteams van het Verbond van 100 doen vanaf de zomer van 2019 ervaring op in de praktijk. Wat zij leren, geven zij mee aan de professionals van de toekomstige buurtteams. Dat doen zij in de vorm van een praktisch document waarin de geleerde lessen zijn teruggebracht tot drie uitgangspunten en een concreet stappenplan: een kompas voor de professionals in het buurtteam. Een document dat de integrale werkwijze van een buurtteam beschrijft. Niet vanuit beleid, maar vanuit de praktijk.

Het kompas begint met drie uitgangspunten van een buurtteam:

Elk van de termen vat samen waar een buurtteam voor staat in visie, in houding en in gedrag. Hoe je als buurtteammedewerker vanuit deze uitgangspunten kunt handelen, is uitgewerkt in een stappenplan. Het stappenplan omvat zes concrete stappen om samen met een Amsterdammer aan de slag te gaan. Het geeft toekomstige medewerkers van een buurtteam daarmee praktische handvatten om de nieuwe werkwijze eigen te maken.

Awura Abena (team Zuidoost) en Hakim El Barzouhi (team Volewijck) zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het kompas. Zij vertellen ons meer over de gedachte erachter en de keuzes die zijn gemaakt.

Welkom, aansluiten, maatwerk

“Er was een zee aan ideeën, maar deze drie termen bleven over om de werkwijze van een buurtteam zo goed mogelijk te omschrijven”, vertelt Hakim. “We hebben geprobeerd termen te vinden waarin zowel de professional als de Amsterdammer zich kan vinden. Niet alleen vanuit een professioneel oogpunt geredeneerd. Termen waar je echt iets mee kunt. We hadden veel ideeën, we vonden ‘laagdrempeligheid’ bijvoorbeeld ook goed passen. Maar ‘welkom’ omvat meer dan dat.” Awura vult enthousiast aan: “De uitgangspunten zijn gericht op de persoon, de mens achter de problematiek. In het verleden lag de focus toch vaak op de problematiek en het oplossen daarvan. Minder op de mens erachter. Zonde, want dáár zit vaak de langdurige, duurzame verandering. Daarom verwoorden deze termen goed waar het in het buurtteam om gaat.”

Wat deze uitgangspunten precies voor een buurtteam betekenen, is aan het buurtteam zelf om in te vullen. Hakim: “Als buurtteam kijk je hoe je de uitgangspunten kunt toepassen, wat past het beste in jouw buurt? Het kan gaan over de manier waarop je gesprekken voert met Amsterdammers, of hoe je je locatie inricht. Je moet het als buurtteam gaan uitstralen. De uitgangspunten doen wat een echt kompas ook doet: ze geven richting.”

Toetssteen voor het dagelijks werk

De uitgangspunten zijn concreet gemaakt door ze te vertalen naar zes stappen die een buurtteammedewerker samen met een Amsterdammer kan doorlopen. De zogeheten Amsterdamse maatwerk methode. Het biedt professionals extra houvast. Awura: “In een buurtteam hebben professionals vaak hun eigen manier van werken. De methode is echt bedoeld als check, je kunt iedere casus ermee analyseren. Wij gebruiken het vooral als richtlijn tijdens het overleg met het team. Je toetst eigenlijk altijd met elkaar of de uitgangspunten nog wel centraal staan.” Waarom dat anders is dan voorheen? Hakim: “De methode dwingt je eigenlijk om verder te kijken dan het probleem dat er op tafel ligt. Je sluit écht aan op wat de Amsterdammer wil en kan. Je gaat op de stoel van de Amsterdammer zitten en samen kijk je naar wat er nodig is. Het vraagt vaak wel wat meer tijd. Je gaat niet meteen van probleem naar oplossing. Het is soms zoeken naar een oplossing die bij deze ene persoon past.”

Hakim en Awura leggen uit dat de drie uitgangspunten in iedere stap van het stappenplan terugkomen. Awura: “De uitgangspunten die we hebben genoemd zijn ingebakken in ieder van de zes stappen. Je begint altijd bij het perspectief van de Amsterdammer, dat is stap één. Dat formuleer je samen met de Amsterdammer. Er zijn ook tips opgeschreven over hoe je dat kunt doen. Een goed geformuleerd perspectief is namelijk doorslaggevend, dat merken we nu ook al tijdens het oefenen.”

Een werkwijze, een cultuur

De teams van het Verbond van 100 geven de geleerde lessen mee aan de toekomstige buurtteams. Zij zullen met de nieuwe werkwijze aan de slag gaan en kijken wat voor hen werkt. “Uiteraard zijn woorden op papier niet voldoende. Er moet een hele cultuur om die drie termen worden gebouwd, door het buurtteam zelf. Zodat het onderdeel wordt van de dagelijkse werkwijze, van het buurtteam DNA. Dat zijn wij nu in Zuidoost aan het oefenen. Welkom, aansluiten, maatwerk: het komt allemaal terug in hoe wij het werk inrichten. De aanmeldingsprocedure, de manier waarop wij met elkaar casuïstiek bespreken. Door het overal in te verwerken, kun je er als professional eigenlijk niet omheen”, concludeert Awura.

De zes stappen van de Amsterdamse maatwerk methode

Bron, artikel 9 september 2020: https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/verhalen-uit-de-praktijk/een-kompas-voor-de-toekomstige-buurtteams/