070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
24-06-2020

Een dag van...

Een werkdag van Rosa Duijvendak, adviseur

Rosa is actief als adviseur op het gebied van Jeugd en Veiligheid en is projectondersteuner binnen het traject Noord Actief in Amsterdam. Ook ondersteunt zij verschillende onderdelen van onze uitvoerende tak in Amsterdam met het schrijven van rapportages en subsidieaanvragen. Daarnaast is Rosa betrokken bij meerdere opdrachten in verschillende gemeenten tegelijk.

Een werkdag van Rosa

07:00 uur
Mijn wekker gaat af, terwijl de kat wat gefrustreerd met haar poot tegen mijn wang duwt. Ik sta op, geef de kat haar eten en zet voor mijzelf en mijn vriend een kopje koffie. Vervolgens klap ik rustig mijn laptop open en beantwoord ik wat mailtjes.

08:15 uur
Ik kijk op de klok en schrik, ik moet weg! Ik spring op de fiets en race naar Utrecht Centraal. Het is ongewoon rustig op het station, maar logisch in deze tijd. Met mijn mondkapje op stap ik de trein in en luister naar wat muziek. Ik stap uit op Amsterdam Centraal. Het overgrote deel van de tijd werk ik thuis vanwege de coronamaatregelen, maar ik heb een paar afspraken in Amsterdam vandaag. Ik loop met mijn mondkapje op richting de pont en stap op de IJpleinveer.

09:00 uur
Ik ben inmiddels van de pont richting het participatiecentrum Eva & Adam gelopen, waar mijn collega Laila Ez-Zaouak zit. Van haar krijg ik de sleutels van een van de fietsen en ga op weg naar Huis van de Wijk de Meeuw. Hier heb ik een afspraak met een van de deelnemers van Noord Actief, samen met mijn collega Demet Akpinar. In dit Noord Actief-traject bieden we Amsterdammers zonder werk een kans om zich te oriënteren op ontwikkelmogelijkheden. We bieden coaching, leren handige vaardigheden aan en proberen belemmeringen die duurzame participatie in de weg staan weg te nemen. Doel is om bewoners zelfredzaam te maken, met waar mogelijk een uitstroom naar werk. Vlak van tevoren belt de deelneemster af, ze voelt zich niet lekker. We besluiten telefonisch het gesprek te houden en verkennen de mogelijkheden van de mevrouw. Wat zou ze graag willen en wat is haalbaar? Na afloop registreer ik de mevrouw, haar gegevens en haar wensen in ons cliëntvolgsysteem Regas, zoals dat zij graag bij het wandelgroepje in de wijk aansluit.

10:30 uur
Ik fiets van Huis van de Wijk de Meeuw naar een ander Huis van de Wijk, aan het Waterlandplein. Ik neem een paar verkeerde afslagen, maar uiteindelijk bereik ik mijn bestemming. Hier heb ik een afspraak met collega Tobias Ebbers, over een aanvraag voor het verlengen van een onze opdrachten in Amsterdam Noord. Nadat de aanvraag zo goed als af is, lunch ik mee met het participatieteam in het Huis van de Wijk.

12:30 uur
Na de lunch stort ik me op de halfjaar-rapportage voor Amsterdam Noord. Naast uitvoeren van onderzoek help ik intern met het schrijven van subsidieaanvragen en verantwoordingen voor de uitvoering in Amsterdam. Door op locatie te werken kan ik vragen die de aangeleverde input oproept, makkelijk direct stellen aan de collega’s van het participatieteam.

14:00 uur
Ik drink nog een kopje koffie en maak een start voor een nieuwe opdracht. Voor een gemeente hebben wij eerder gekeken naar de rol die buurthuizen spelen in ontmoeten en hoe deze rol in de toekomst er uit ziet. De gemeente wil een vervolg hierop. Ik start daarom met een deel van de documentstudie en begin met het lezen van een aantal beleidstukken. Aangezien we deze in het voorgaande onderzoek al hebben doorgenomen, kom ik er snel doorheen.

15.00 uur
Ik spring weer op de fiets en race naar de wijk ‘De Kleine Wereld’, dit is een van de ontwikkelbuurten in Amsterdam Noord. Ontwikkelbuurten zijn buurten die net wat extra aandacht nodig hebben. Buurten met de grote maatschappelijke problemen, waar een opeenstapeling van sociale problemen zich voordoet en waar de sociaal economische positie onder het Amsterdams gemiddelde ligt.

Samen met mijn collega’s Sabine Bernard en Demet Akpinar ben ik hier actief in een opdracht waar we onderzoeken welke werkwijze van outreachend werken, het beste werkt om alle bewoners in staat stellen om mee te doen in de wijk en zo hun zelfredzaamheid en perspectief te vergroten.

Vandaag sluit ik aan bij een ronde in de wijk. Het regent een beetje, maar ik zie de eerste professionals al onder een overkapping staan op het plein. Participatiemedewerker en collega Ginger Antony sluit ook aan, verder zijn er professionals van Dock en Streetcornerwork aanwezig. Ook de gebiedsmanager en de wijkagente komen langs. Twee actieve buurtbewoners spreken Ginger aan om met het idee om een zomerfeest voor kinderen te organiseren en willen weten of dit wel mag met de coronamaatregelen. Doordat zowel alle professionals, de gebiedsmanager en de wijkagente aanwezig zijn is er snel antwoord op die vraag en kan er verder gepland worden. Dit is een van de mooie uitkomsten van het outreachend werken: de korte lijnen tussen bewoners en de verschillende professionals.

16:30 uur
De ronde door de wijk is afgelopen en ik fiets weer terug naar het participatiecentrum Eva & Adam. Nadat ik de fiets terug heb gebracht, loop ik met collega Mavis Kathusing richting de pont. We praten over het aantal deelnemers van het afgelopen halfjaar bij Eva & Adam. Deze zijn hoger uitgevallen dan gedacht, zeker gezien de coronamaatregelen. De harde inzet van mijn collega’s Mavis en Laila blijkt de verklaring te zijn van het hoge aantal deelnemers, dat is echt best iets om trots op te zijn. Vanaf de pont stap ik met een tevreden gevoel weer op de trein naar Utrecht.

Wil je meer weten over de manier waarop wij werken of heb je een vraag? Ik hoor het graag.