070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
05-02-2020

Erasmus Universiteit (EHSPM) & PIT 010 verbinden theorie en praktijk

Op vrijdag 17 januari brachten 150 studenten Gezondheidswetenschappen van de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) een bezoek aan welzijnsorganisatie PIT 010, onderdeel van B&A. Tijdens deze praktijkdag gingen studenten in gesprek met deelnemers van de Participatiecampus, over ziekte en gezondheid. Het was een leuke, waardevolle dag; voor zowel de studenten, bewoners van IJsselmonde, vrijwilligers, als de professionals van PIT 010.

Theorie en praktijk verbinden

Deze eerstejaarsstudenten volgen de studie Gezondheidswetenschappen, aan de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM). Tijdens hun cursus ‘Ziekte en Gezondheid’, onderzoeken zij onder andere de invloed van sociale- en culturele factoren op (het ervaren van) ziekte en gezondheid. Om hen naast de geleerde theorie ook kennis te laten maken met de praktijk, hebben ESHPM en PIT 010 voor het tweede jaar achtereen de handen ineen geslagen.

Bekijk het videoverslag van deze waardevolle dag.

https://youtu.be/6gAE4fjmCIM

Studenten in gesprek met deelnemers Participatiecampus

De studenten kregen informatieve presentaties over de werkzaamheden van PIT 010 in IJsselmonde (onder andere over vroegsignalering en jongerenwerk) en gingen in gesprek met deelnemers van de Participatiecampus, over ziekte en gezondheid. De Participatiecampus is een plek in de wijk, waar buurtbewoners ‘participeren’ door bijvoorbeeld taal- of computerles te volgen. Er is veel aandacht voor het versterken van de sociale netwerken van de deelnemers, het vergroten van de buurtbetrokkenheid en het waar mogelijk toeleiden naar (vrijwilligers)werk.

 “Deze deelnemers komen hier wekelijks samen voor taal- en conversatieles. Ze vonden de gesprekken met de studenten zo leuk, ze vinden het fijn om ook met jonge mensen contact te hebben. Ik zag overal lachende gezichten”, aldus Marjolein, projectmedewerker bij PIT 010. Ook de studenten waren enthousiast.

Een van de studenten liet weten:

“Het was erg leuk om met verschillende mensen te praten over hun ideeën over gezondheid. Ondanks de taalbarrière hier en daar, was het heel interessant om te horen over de verschillen tussen de Nederlandse gezondheidszorg en de gezondheidszorg in het land van herkomst”,

Een mooie samenwerking

Tot slot leggen Manja en Marjolein uit waarom dit zo’n mooie en belangrijke samenwerking is. Manja, docent aan de ESHPM:

“We willen de studenten laten zien dat er grote verschillen kunnen bestaan in de manier waarop mensen omgaan met ziekte. We hopen hen mee te geven hoe belangrijk het is om je in een ander te verplaatsen. Volgens mij is dat goed gelukt, ik vond het weer een enorm geslaagde dag.”

Marjolein vult haar aan:

“Deze studenten gaan in de toekomst beleid en advies schrijven. Tijdens hun studie leren zij vooral theorie, wij hopen een stukje praktijkervaring mee te geven. Ik hoop dat ze later, wanneer ze beleidsplannen opstellen, nog eens terug zullen denken aan deze dag. Aan de bewoners met wie ze gesproken hebben, zij zijn tenslotte waar het om gaat.”

Een leerzame dag voor allemaal

PIT 010 zet zich in om te zorgen dat bewoners van IJsselmonde zo goed mogelijk in hun vel zitten en actief meedoen aan het leven in hun wijk, gezondheid is daarin een belangrijk thema. “Ook voor ons, als PIT 010, is dit daarom een waardevolle dag. Door de studenten, bewoners en onze professionals te verbinden, doen ook wij nieuwe inzichten en ideeën op om onze dienstverlening, met name op het gebied van gezondheid en samenhang met culturele achtergrond, te verbeteren,” aldus Marjolein.


PIT 010, onderdeel B&A

PIT 010 voert het welzijnswerk uit in Rotterdam IJsselmonde, voor en door bewoners. Actieve bewoners, talloze vrijwilligers, talentvolle stagiair(e)s en professionals werken hier samen aan een sterker IJsselmonde. In deze hoedanigheid is PIT 010 betrokken bij het signaleren van geldproblemen en ondersteunen van mensen. Meer informatie over PIT 010 op www.pit010.nl.