070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
21-09-2022

In gesprek met Natasja van Elewout, Verkenner Sociaal Domein

In de rubriek ‘In gesprek met…’ spreken we onze professionals om je een goed beeld te geven van wat hen beweegt, waar ze enthousiast van worden en wat werken bij B&A voor hen betekent. Dit keer kijken we mee met Natasja van Elewout, Verkenner Sociaal Domein voor B&A.

De ogen en oren van B&A

“Eigenlijk ben ik altijd op verkenning. Wat speelt er in het veld, waar kan B&A haar expertise inzetten, wat vraagt er om onderzoek? B&A  beweegt zich echt in de breedte van de praktijk van het sociaal domein. Wij pikken op wat er leeft op de werkvloer van professionals, bestuurders, managers en samenwerkingspartners, maar staan ook met beide voeten in de klei naast de bewoners, als het gaat om de opgaven die er zijn in de wijk. Want voor hen doen we het allemaal. Eerder werkte ik voor B&A als manager in de uitvoering voor het project PIT 010 (welzijnswerk voor jong en oud) in Rotterdam IJsselmonde. Ik ken de uitvoeringspraktijk dus van binnen en van buiten, en niet alleen uit beleidsstukken. Juist de vertaalslag kunnen maken van beleid en de opgaven in een gebied naar praktische plannen, die aansluiten bij de behoeften van bewoners moet het vertrekpunt zijn.”

Professionalisering van het welzijnswerk

“Het klinkt misschien logisch, of zelfs achterhaald, maar ik maak me sterk voor een nog verdere professionalisering van het welzijnswerk in Nederland. Want daar is echt nog wel veel te halen. Er gebeurt ontzettend veel, en alles is op papier uiteraard prachtig. Maar wat doet een programma, project of interventie nou in de praktijk? Is iets wel uitvoerbaar? Zijn de resultaten meetbaar? Heeft een aanpak het gewenst effect op de bewoners en de wijk? Sociaal werk heeft impact. Maar niet als iedereen vanuit zijn eigen uitgangspunt werkt. Juist vanuit een integrale visie werken met concrete afspraken en optrekken met betrokken netwerkpartners en bewoners maakt het daadwerkelijke verschil.”

niet alles willen regelen

Natasja van Elewout

“Wanneer we voorzieningen écht collectief maken, dus niet alleen voor iedereen beschikbaar, maar ook samen met anderen tot stand gebracht, zul je zien dat de toegankelijkheid meteen verbetert. Vaak is de reflex binnen het welzijnswerk om toch nog alles zelf tot in de puntjes te willen regelen. Een nobele maar zeer beperkende gedachte. Door alles vast te leggen is er weinig ruimte voor ieders eigenheid, vrijheid en die zelfredzaamheid waar elk beleidsplan bol van staat. Op die manier maak je het behalen van je doelen, het bereiken van een groot effect op de gezondheid en het welzijn van bewoners, zelf onmogelijk en dat is natuurlijk zonde.”

verkennen, verbinden, verwerkelijken

“Mijn werk bestaat vooral uit het verkennen van het werkveld: Wat zijn de grote vraagstukken? Welke problemen vragen om een nieuwe aanpak of onderzoek? Waar kan B&A haar expertise inzetten? Dat doe ik door bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten, congressen en seminars bij te wonen, maar ook door met beide voeten in de klei in de wijk te gaan staan en daar verhalen van bewoners, maar ook de professionals in de uitvoering op te halen. Daarnaast verdiep ik me in lopende en komende tenders. Wat speelt er écht? En sluit dat aan op wat de beleidsmakers en gemeenten denken? Ik leer veel nieuwe initiatieven en organisaties kennen, en het B&A netwerk blijft groeien. Waar ik mogelijkheden tot samenwerking of onderlinge versterking zie, zal ik partijen bij elkaar brengen en die samenwerkingen stimuleren. Zo help ik direct mee aan de verwerkelijking van beleid en uitvoering en uiteindelijk aan meer betekenisvolle relaties binnen het sociaal domein.”

van kan niet naar kansen

“Innovatie is altijd spannend. En samenwerken geen vanzelfsprekendheid. Het is dus niet gek dat plannen die inzet van diverse partijen vragen soms vroegtijdig stranden. Gebrek aan communicatie, rigide regelgeving, tegenstrijdige doelen. Je zou er moedeloos van raken. Ik niet, het triggert mij juist om op zoek te gaan naar de kansen en de mogelijkheden die er wel zijn. Waar ik werk, doe ik dat vol overgave en compassie. Ik geef niet op, denk niet in kaders, niet in loketten. Alles wat je aandacht geeft groeit. Daarom strijd ik voor ‘het grote’ door aandacht te geven aan ‘het kleine’. Dat is mijn kracht. Altijd al geweest. En die zet ik meer dan graag in voor B&A.”

Nieuwsgierig geworden naar wat B&A voor jou, jouw gemeente of instelling kan betekenen? Maak dan een afspraak met Natasja.

Natasja van Elewout / Verkenner Sociaal Domein