070 30 29 500 info@bagroep.nl
05-01-2022

In gesprek met Rosa Duijvendak, adviseur B&A

Rosa begon in 2018 als stagiaire bij onze adviestak. Inmiddels is zij al 3 jaar actief als adviseur bij B&A en betrokken bij meerdere adviesopdrachten in verschillende gemeenten tegelijk. Ook ondersteunt zij verschillende onderdelen van onze uitvoerende tak. Een afwisselende baan waarbij je flexibel moet zijn.

We stelden Rosa een paar vragen over haar werk.

Hoe ben je begonnen bij B&A en wanneer was dit?

Februari 2018 startte ik als stagiaire bij advies. Nadat mijn afstudeerscriptie en stage was afgerond ben ik tijdelijk ergens anders aan het werk geweest als data/informatieanalist, totdat ik werd gebeld door Yorick van den Berg (manager advies) of ik wilde komen solliciteren. Toen ben ik in januari 2019 gestart als adviseur bij B&A.

Wat was je eerste opdracht? Wat moest jij doen?

De eerste opdracht waarin ik meewerkte was een onderzoek naar de Toedracht van de Victoriebrug in Alkmaar (Victoriebrug (raadsinformatie.nl)). Dit was zeker niet een standaard onderzoek voor advies. De meeste opdrachten die wij doen spelen zich af in of rondom het sociaal domein. Voor dit onderzoek moest er een grote feitenreconstructie gedaan worden, van plannen, memo’s tot e-mails uit de periode 2011 t/m 2018. Daarnaast was ik aanwezig bij veel interviews met de relevante betrokkenen van zowel de gemeente als provincie. Ondanks dat dit niet directe betrekking had op het sociaal domein, gaf het wel een hele goede inkijk in de gemeentelijke processen en hoe deze zich verhouden tot de provincie.

Op welke opdracht ben je het meest trots en waarom?

Rosa Duijvendak

In principe heb ik nog niet een opdracht gedaan waar ik niet trots op ben geweest. Een van de opdrachten die daar wel voor mij het meest bovenuit springt, is het Rekenkameronderzoek naar het Arnhemse Jeugdbeleid (It takes Arnhem to raise a child – Effectief jeugdbeleid in Arnhem (2020) – Gemeente Arnhem). Dit is omdat het geen klassiek rekenkamerrapport was. Normaliter zijn rekenkamerrapporten erg gericht op of het beleid dat gemeente X uitvoert effectief is. Hier werd de vraag andersom gesteld. Dus: wat is effectief als het gaat rondom jeugdbeleid? Daarnaast was de methode die we hadden ingestoken, anders dan het gemiddelde rekenkameronderzoek destijds. We spraken met een twintigtal ouders en jeugdigen die jeugdhulp hebben gekregen. Met hen spraken wij over wat zij anderen die in een vergelijkbare situatie terecht zouden komen, zouden toewensen. Bij vijf van deze twintig hebben we naast de ouders en de jeugdige, ook de direct betrokken professionals (o.a. wijkteam, jeugdhulpaanbieder) en personen uit het informele netwerk van het gezin gesproken. Daarmee kregen we ook een goed beeld van de interactie tussen gezin en betrokken helpers, professioneel en informeel.

Ook was dit het eerste onderzoek waar ik mee ging op offertegesprek. Als een rekenkamer een vraag heeft, zet deze de vraag vaak uit bij meerdere adviesbureaus waarvan er een paar op gesprek worden gevraagd om toelichting te geven op de offerte. Dit was de eerste keer dat ik echt mee ging op zo’n toelichtingsgesprek en ik was behoorlijk nerveus. Gelukkig ging, ondanks enige zenuwen, het gesprek erg goed en konden wij het onderzoek gaan uitvoeren.

Met welke taken houd je je vooral bezig?

Dit is erg verschillend! Wat mijn werk ook leuk maakt. Het hangt af van in welke opdrachten ik zit. Maar vaak zijn de taken binnen de opdrachten redelijk gelijk. Zo ben ik vaak betrokken bij het schrijven van offertes, offertegesprekken, analyse van (beleids-)documenten, afnemen van interviews of maken van verslagen en het schrijven van een rapport. Daarnaast ben ik intern ook betrokken bij de opdrachten die in Amsterdam lopen in de Sociale Basis en bij Madi Diemen. Hier vervul ik taken rondom rapportage en monitoring. Dit houdt in dat ik subsidieaanvragen en verantwoordingen schrijf en sturings-rapportages oplever voor teamleiders en managers over in hoeverre de doelen worden behaald die zijn gesteld, bijvoorbeeld met een maandrapportage over hoeveel trajecten bij het maatschappelijk werk in Diemen lopen.

Is het moeilijk om overzicht/controle te houden met alle verschillende taken/opdrachten waar je mee bezig bent?

Soms wel! Dit speelt vooral als er veel opdrachten op hetzelfde moment aflopen of veel deadlines bij elkaar komen. Zo zijn de weken vlak voor 1 oktober bij mij altijd erg druk. 1 oktober is namelijk de deadline voor subsidieaanvragen in Amsterdam en Diemen. Nu stond dit jaar ook de deadline voor de jaarrapportage over 2020 van Diemen op 1 oktober en had ik een paar onderzoeken die rond die tijd opgeleverd moesten worden. Dat is dan wel even schakelen. Het scheelt dat je er nooit alleen voor staat. Alle opdrachten doe je in een team. Het is dan wel even erg druk, met zeker ook een aantal late avonden. Het helpt daarbij erg om duidelijk rollen te verdelen, wie schrijft wat, en een goede planning te hebben.

Wat vind je het leukst aan je werk?

De afwisseling is een van de meest leuke dingen. Je krijgt doordat we steeds opdrachten doen in verschillende gemeenten een hele mooie doorkijk. Bepaalde rode draden zijn dan ook wel te zien tussen de verschillende gemeenten, zeker rondom sociaal domein en jeugdzorg. Veel gemeenten lopen tegen dezelfde problematiek aan, zoals een gemeenteraad die weinig grip en sturing ervaart op het sociaal domein, kostenstijgingen in de jeugdzorg of vragen rondom datagestuurd werken. Ondanks de vergelijkbare vragen is elke opdracht weer anders, inrichting, inkoopmodellen en werkprocessen verschillen veel tussen gemeenten. Dit maakt elke opdracht weer een nieuwe uitdaging.

Daarnaast is een van de leuke dingen dat we constant binnen advies bezig zijn met ontwikkeling. De meerwaarde die we met het casusonderzoek in Arnhem hebben ervaren, hebben we vervolgens in meer onderzoeken toegepast. Zo heb ik recent onderzoeken gedaan met een onderdeel van casusonderzoek, zoals in Ede over de Wmo en in Nieuwegein over het Jeugdbeleid. Ook hier werken we met andere methoden. Zo hebben we voor het onderzoek in Breda (Rekenkameronderzoek Segregatie in Breda)) gekeken naar de segregatie in de stad. Hierbij hebben we met indicatoren de wijken over de tijd heen en ten opzichte van het Bredase gemiddelde geplot in een grafiek. Daardoor kregen we een mooie doorkijk naar de verschillen tussen de wijken. De cijfers hebben we vervolgens weten te duiden door interviews met bewoners, ambtenaren en professionals die actief zijn in de wijken. Een vergelijkbare methode hebben we toegepast in een onderzoek voor de rekenkamer van de gemeente Zwijndrecht.

Wat is dé gouden tip voor iedere adviseur?

Flexibel zijn. Opdrachten lopen niet altijd zo als van te voren bedacht. Soms komen er ook dingen tussendoor die dan belangrijker zijn, waardoor je moet gaan schuiven in de planning in je hoofd.

Wil je meer weten over advieswerk? Ik hoor het graag.