070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
02-01-2024

In gesprek met Sandra van Beek, Adviseur Kwaliteit en Informatiebeveiliging en Privacy Officer bij B&A

In de rubriek ‘In gesprek met…’ spreken we onze professionals om je een goed beeld te geven van wat hen beweegt, waar ze enthousiast van worden en wat werken bij B&A voor hen betekent. Dit keer kijken we mee met Sandra van Beek, Adviseur Kwaliteit en Informatiebeveiliging en Privacy Officer bij  B&A.

DE KLIK WAS GOED

“Een kennis wees mij op een openstaande vacature. Daar heb ik op gesolliciteerd, ben op gesprek geweest maar de baan paste niet zo goed bij mij. Toch was de klik zo goed dat mij een andere baan aangeboden werd, sindsdien ben ik B&A-er. Al 15 jaar in diverse rollen.”

EEN KANTOORTUIN DIE VOELT ALSOF HET JE HUIS IS

“Zo heb ik in 2018 onze verhuizing naar de Bezuidenhoutseweg mogen begeleiden. Het begon met het zoeken naar een juiste locatie en vervolgens met het vertalen van onze wensen in een ontwerp met als resultaat een kantoor waar het heerlijk werken is.  We liepen toen al tegen allerlei uitdagingen aan als het gaat om levertijden en beschikbaarheid van vaklui. Met hulp van een team collega’s, de aannemer en de interieurbouwer hebben we het gefixt om op tijd te verhuizen. Het was ( en is) zo fijn niet meer in die kille WTC toren te werken, maar veel fijner  in  een kantoortuin die voelt alsof het je huis is.”

IK VIND HET NIET PRETTIG GELEEFD TE WORDEN DOOR DE MAIL

“Net als velen van ons start ik de dag met mijn mail. Mijn mail heb ik niet de hele dag openstaan, ik heb 3 momenten van de dag dat ik mijn mail check, anders zou ik geleefd worden door de mail en dat vind ik niet prettig.” lacht Sandra. “Uitzondering is het mailadres privacy@bagroep.nl: dit mailadres komt ook bij mij binnen en wordt gebruikt voor het melden van datalekken en privacy incidenten. Als hier iets op binnenkomt pak ik dat meteen op.”

Sandra vertelt: “Iedere dag is anders:  ik adviseer en  draag bij aan de ontwikkelingen en optimalisatie van (werk)processen en vraagstukken als het gaat om kwaliteit, informatieveiligheid en privacy. Ik draag zorg voor ons Integrale Management Systeem ( IMS). Dit Kwaliteits- en Informatiebeveiligingssysteem is een overzichtelijk geheel van onder andere alle vereiste procedures, processen en beleid binnen B&A . Daarnaast zorg ik ervoor dat  afspraken rondom bewaartermijnen, gedragsregels, clean desk en clear screen policy, privacy verklaringen,  het informatiebeveiligingsplan, wet & regelgeving etc.   up-to-date blijft en beschikbaar wordt gesteld op B&A4U.”

GECERTIFICEERD ZIJN BETEKENT DAT WE MOETEN BLIJVEN ONTWIKKELEN

Sandra van Beek, Adviseur Kwaliteit en Informatiebeveiliging en Privacy Officer bij B&A

”Nu we zowel ISO9001 als ISO27001 gecertificeerd moeten we zorgen dat we ons blijven door ontwikkelen. Dat betekent dat ik vanaf dit najaar ook op regelmatige basis overleg heb met collega’s uit alle onderdelen en windstreken van B&A om op te halen welke ontwikkelingen er zijn en welke stappen we moeten nemen op het gebied van kwaliteit, informatieveiligheid en privacy om te kunnen blijven voldoen aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, maar ook om te kunnen blijven voldoen aan de wet- en regelgeving.”

“Daarnaast organiseer en coördineer ik onze interne en externe audits, en neem ik deel aan stedelijke werkgroepen op het gebied van kwaliteit en AVG. Tijdens deze overleggen delen we onze kennis en ervaringen. 1x per 6 weken schuift onze externe Functionaris Gegevensbescherming aan.  Deze FG heeft als taak toe te zien op een juiste toepassing en naleving van de privacywetgeving. Verder dient hij voor ons als vraagbaak als we ergens tegenaan lopen, bijvoorbeeld als het gaat om datalekken. ”

“Mijn werk gaat over kwaliteit, informatieveiligheid en privacy richting opdrachtgevers, bewoners en cliënten, maar ook medewerkers en partners. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat wij hierin een betrouwbare en integere partner willen zijn. Dit betekent dat we ons altijd bewust moeten zijn in wat, hoe en wanneer we (persoons)gegevens registreren, dat we weten welke afspraken er binnen B&A op dit thema gelden  en hoe we bijvoorbeeld met onze bedrijfsmiddelen omgaan. Bewustzijn is hierin een belangrijke factor. Mijn plan is om hier in 2024 specifiek aandacht aan te besteden. Je kunt dan denken aan e-learning en/of workshops die voor iedere B&A-er beschikbaar gesteld worden.”