070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
15-06-2021

Koffiekar versus coronacrisis: betere toekomstkansen voor jongeren

De coronapandemie heeft het leven van jongeren bepaald niet makkelijker gemaakt. De jeugdwerkloosheid is gestegen en veel jongeren kunnen geen geschikte stageplaats vinden. Daardoor dreigt hun opleiding in gevaar te komen: zonder stage krijgen ze geen diploma en daardoor hebben ze minder kans op een goede toekomst. Om het tij te keren, is het Jongeren Service Punt West (JSP, onderdeel van B&A) onlangs met een koffiekar de straat op gegaan in de Amsterdamse wijk Landlust én Bos en Lommer. Dilly Timmer, Coördinator bij het JSP: “Binnen het project Kansrijk in de Wijk brengen we jongeren, buurtbewoners en lokale ondernemers bij elkaar om samen kansen voor jongeren te creëren.”

Kleine en grotere kansen

“Dat begint met een laagdrempelige kennismaking. Met onze bestaande koffiekar trekken we de wijken en winkelstraten in om te praten met ondernemers en buurtbewoners. Daardoor stijgt de onderlinge cohesie en bouwen we een netwerk op waar jongeren gebruik van kunnen maken. Dit netwerk maakt het makkelijker voor hen om in hun eigen omgeving te werken aan een goede toekomst. Al pratend ontstaan er kansen in alle groottes: van een jongere die in gesprek gaat met een ondernemer over het starten van een eigen onderneming tot stageplaatsen en banen.”

Samenwerking met Combiwel

“Om de contacten in de buurt te leggen, werken we samen met Combiwel. Zij voeren in Amsterdam-West het buurtwerk uit en vormen daarmee de schakel tussen de buurtbewoners, de lokale ondernemers, de sociale basis en het stadsdeel. Zij gaan net als wij outreachend te werk en zijn daarmee een logische partner voor het project Kansrijk in de Wijk. Binnen dit project gaan we een week lang twee uur per dag de straat op met onze koffiekar. Zo komen we op een eenvoudige manier in contact met bewoners en ondernemers.”

Veel positieve reacties en goede ideeën

“De reacties op het project Kansrijk in de Wijk zijn overwegend positief. We horen veel goede ideeën en buurtbewoners reageren over het algemeen enthousiast op onze plannen. De ondernemers die we spreken, hebben veel concrete vacatures voor stageplaatsen en banen. Alle mensen met wie we in contact komen, ontvangen op een later moment nog een uitgebreide e-mail met informatie over het project. Daarna benaderen we hen nogmaals persoonlijk om alle kansen en ideeën in beeld te brengen.”

‘Ik liep al langer rond met een idee om met mijn onderneming maatschappelijk betrokken te raken in deze buurt. Jullie initiatief geeft mij de kans om als ondernemer iets terug te doen’
– Youssef Amraouis, eigenaar Injoy Food

Bouwen aan een netwerk

“Na zo’n intensieve periode vol contacten op straat werken we een overzicht uit van alle kansen. Voor de wijken Landlust en Bos en Lommer zijn we daar inmiddels druk mee bezig. We bouwen daar een netwerk op, zodat ondernemers, buurtbewoners, jongeren en wijzelf elkaar straks moeiteloos kunnen vinden. We denken ook al na over een mogelijk vervolg, zoals een soort vacaturekrant of een online platform waar deelnemers van het netwerk elkaar kunnen vinden. Daarnaast gaan we concrete kansen verspreiden via ons netwerk en via sociale media.”

Zelf stappen zetten

“We stimuleren jongeren ook om zélf stappen te zetten. Er is vaak meer mogelijk dan ze in eerste instantie denken door gewoon op mensen af te stappen. Waar nodig helpen we hen op weg om dit te doen. Zo hopen we jongeren – samen met de buurt – een betere toekomst te geven. Inmiddels zijn we ook in andere buurten in Amsterdam-West actief met dit project.”


Voor alles wat te maken heeft met scholing, stages en werk kunnen jongeren, tussen de 12 en 27 jaar, terecht bij het Jongeren Service Punt (JSP) in Amsterdam West. Het JSP wordt uitgevoerd door B&A.