070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
09-04-2020

STUWKR8 ALS SPORTFORMATEUR SPORTAKKOORD

Het lokaal Sportakkoord “Hardinxveld-Giessendam Beweeg mee(r)! is gereed. Dit Sportakkoord is samen met sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, onderwijs, welzijn en zorgaanbieders gemaakt. De projectleider van StuwKR8, uitvoerder van de Maatschappelijke Agenda, had de rol van sportformateur. Het sportakkoord is inmiddels ingeleverd bij de Vereniging Sport en Gemeenten. StuwKR8 wordt uitgevoerd door B&A.

In Hardinxveld-Giessendam bestaat overlap tussen de ambities uit het Sportakkoord en de Maatschappelijke Agenda (MAG). Het tweede thema van de MAG luidt “Actief en Gezond” waarbij vier doelen zijn geformuleerd:

Vanwege deze overlap is door gemeente Hardinxveld-Giessendam aan de projectleider van StuwKR8 gevraagd de rol van sportformateur op zich te nemen. De sportformateur is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord.

Doel Sportakkoord

Het doel is om de gezondheid en vitaliteit van de inwoners te bevorderen door zoveel mogelijk inwoners te laten sporten. Sporten is goed voor het menselijk lichaam, maar ook voor het algemeen welzijn. Sport zorgt voor sociale contacten, lichaamsbeweging en het is ook gewoon leuk. Sport moet daarom beschikbaar zijn voor iedereen. Om dit te kunnen bereiken is het van belang dat alle betrokken partijen samenwerken om sportmogelijkheden zo breed mogelijk en duurzaam aan te kunnen bieden. Dit Sportakkoord “Hardinxveld-Giessendam Beweeg Mee(r)!” heeft een looptijd van twee jaar, 2020 en 2021.

In het Sportakkoord zijn zes thema’s opgenomen waar de komende twee jaar met elkaar aan wordt gewerkt. De zes thema’s van het Sportakkoord zijn:

Tijdens een werkconferentie in december 2019 hebben meer dan 40 aanwezigen suggesties gedaan om deze thema’s op te pakken. De meest kansrijke ideeën zijn in het Sportakkoord opgenomen en worden op dit moment uitgewerkt. De buurtsportcoaches van Servanda hebben een trekkersrol en brengen verbindingen tot stand. Daarnaast is ook ruimte voor nieuwe initiatieven en worden sportaanbieders uitgedaagd om met deze thema’s aan de slag te gaan

Sportakkoord gereed en ingediend

Het Sportakkoord is 31 maart door het College van B&W van de gemeente vastgesteld. Inmiddels is het bij de Vereniging Sport en Gemeenten ingediend om aanspraak te kunnen maken op extra financiële middelen.

Maar liefst 25 partners hebben het Sportakkoord ondertekend. Een mooi resultaat dat aangeeft dat er een groot draagvlak voor bestaat.

Download het Sportakkoord ‘Hardinxveld-Giessendam Beweeg Mee(r)!

> meer over StuwKR8