070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
22-09-2021

Madi Diemen ondersteunt gedupeerden toeslagenaffaire

Landelijk zijn meer dan 20.000 ouders getroffen door problemen met de kinderopvangtoeslag. Ouders die hierdoor gedupeerd zijn, hebben recht op herstel door de belastingdienst. Daarvoor bestaan verschillende regelingen. Maar in de afgelopen jaren hebben de problemen bij gedupeerden zich opgestapeld. Madi Diemen (onderdeel van B&A) heeft van de gemeente Diemen de opdracht gekregen om de gedupeerde inwoners in de gemeente Diemen te ondersteunen.

Een actieve benadering

Caroline de Jong, teamleider bij Madi Diemen, coördineert de opdracht en vertelt:

“Onze medewerkers benaderen actief de gedupeerden in Diemen. Zij achterhalen wat voor hulp er nodig is en ondersteunen daar waar nodig. Wanneer een gedupeerde het wenst, wordt er een persoonlijk gesprek ingepland.

Het gehele team in Diemen is betrokken bij deze opdracht. We kijken daarbij naar alle leefgebieden. Natuurlijk bespreken we met gedupeerden zaken als schulden en inkomen, maar ook huisvesting, zorg en de opvoeding van kinderen komen aan bod. Daarbij helpen wij bewoners bijvoorbeeld met advies en informatie over relevante wetten, regelingen en voorzieningen. Maar ook helpen we bij ingewikkelde formulieren, het opstellen van bezwaarschriften of het starten van hulp door onze schuldhulpverleners.

Waar onze dienstverlening niet (meer) toereikend blijkt, wordt er samenwerking gezocht met andere organisaties. Denk hierbij aan deskundigen met kennis over psychische problemen of problemen bij kinderen. Daarin werken wij samen met verschillende netwerkpartners, zoals Sociaal Team Diemen, GGD, Stichting Welzijn Diemen, Humanitas, de Voedselbank en andere partijen binnen de gemeente Diemen. Zo zoeken we actief naar concrete oplossingen voor persoonlijke problemen. ”

Gevolgen niet te overzien

Madi Diemen is in mei 2021 begonnen met het benaderen van gedupeerden in Diemen. De gegevens krijgt zij vanuit de gemeente aangeleverd. Madi Diemen constateert dat een groot gedeelte van de gedupeerden in zwaar weer is gekomen. Caroline de Jong:

“We kunnen al wel een grove inschatting maken van de aard van de problemen. En die gaan verder dan de financiële huishouding. De effecten op de mentale en fysieke gezondheid zijn minstens zo groot. De mogelijk verstrekkende gevolgen voor deze gezinnen op lange termijn zijn nog niet te overzien. Maar deze zijn ongetwijfeld ingrijpend en langdurig. Door ook het gesprek met de gemeente aan te gaan bieden wij hen een beter zicht op de problemen van deze inwoners.”   

De opdracht vanuit de gemeente loopt tot en met 30 april 2022. Maar zal door het leveren van nazorg aan de betreffende bewoners mogelijk langer doorgaan.

Meer informatie

Meer informatie over het werk van Madi Diemen vindt u op www.madidiemen.nl heeft u vragen over de opdracht neem dan gerust contact op met Caroline de Jong, teamleider, via c.dejong@madidiemen.nl