070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
03-06-2020

Nauwe samenwerking in de aanloop naar buurtteams in Amsterdam

De Verbondsteams zijn in juli 2019 gestart en zijn een voorloper op de toekomstige buurtteams in Amsterdam, die in januari 2021 van start gaan. Het Verbondsteam is multidisciplinair en bestaat uit 15 mensen. Met de Verbondsteams worden de werkprocessen ontwikkeld voor de inrichting van de toekomstige buurtteams. Hierbij komen vraagstukken aan bod zoals Perspectief van de Amsterdammer, Maatwerk en Laagdrempeligheid. Hakim El Barzouhi, ambulant begeleider, zit in het Verbond van Amsterdam Noord. Per stadsdeel is er een Verbondsteam.

Waar staan we nu?

De buurtteams worden het middelpunt van de buurt waar zorg en ondersteuning samenkomen. Het is eenvoudig en herkenbaar voor iedereen. Een plek waar je kunt binnenlopen of naar toe kan bellen. Hierdoor is  zorg en hulp letterlijk dichtbij voor Amsterdammers. Juist ook voor de buurtbewoners met multiproblematiek. Het gaat erom dat zij zelf verder kunnen en mee kunnen doen binnen hun eigen grenzen en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Waarom gaat Amsterdam over op buurtteams?

Sinds januari heeft Verbondsteam Noord een eigen locatie centraal in de wijk. Het is een plek om te oefenen en te ontwikkelen in de praktijk. Ons team bestaat uit verschillende organisaties. De aanwezige disciplines zijn onder andere ambulante begeleiding, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, Ouder- en Kindteam, jongerenwerk etc. Hakim: “Als ik met het Verbond bezig ben gaat mijn B&A Wmo petje af en ben ik net als de rest onderdeel van het Verbond van Amsterdam Noord. Ik zie mijn teamgenoten ook echt als collega’s ook al werken zij bij een andere organisatie.”

Vanaf half februari organiseren we een gratis inloopspreekuur (tweemaal in de week) voor de buurtbewoners van de buurt Volewijck. Snel mensen weer op pad helpen is het doel. Tevens zijn we veel met de casuïstiek bezig. Kijken naar (oude) casussen en met elkaar bespreken wat de verbeter- en knelpunten waren. Het is belangrijk dat het Verbondsteam zo geoutilleerd mogelijk is. De taak van het team is nu actief verbindingen zoeken met partners in de wijk en samenwerkingen aan te gaan met onder andere huisartsen en Ouder- en Kindteams.

Hakim: “Wat mij aantrekt in de Verbondsteams is de kans om de nieuwe werkwijze van de  toekomstige buurtteams te ontwerpen. Binnen ons werk wordt er soms in ‘eilandjes’ gedacht en is er weinig tijd voor afstemming en samenwerking met elkaar. Tevens hoor ik vaak van bewoners uit de buurt dat de hulpverlening niet voldoende was waardoor zij het vertrouwen in instanties en de gemeente kwijt zijn geraakt. Dit moet weer worden teruggewonnen. Het is belangrijk dat er maatwerk wordt geleverd, zodat de kwaliteit van de hulpverlening beter wordt. Een van de voordelen van het Verbondsteam is dat wij veel sneller met elkaar kunnen schakelen. Een cliënt had een hulpvraag met betrekking tot zijn schulden. Doordat er een ‘collega’ van de schuldhulp aanwezig is in ons team konden wij zijn hulpvraag snel oppakken.”

De Coronacrisis

De coronacrisis heeft helaas een nadelige invloed, maar we gaan door. Veel collega’s moeten vanuit huis werken en alle bijeenkomsten en fysieke vergaderingen zijn afgezegd. De vergaderingen met het team doen we nu vooral digitaal vanuit huis via skype. Het was voor veel collega’s eventjes wennen en uitvogelen hoe alles werkt. Na aantal sessies te hebben bijgewoond en uitleg liep het gelukkig veel soepeler.

Meer weten over het Verbondsteam in Amsterdam Noord? Vraag het aan:

Hakim El Barzouhi / Ambulant begeleider