070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
21-07-2022

Afstudeeronderzoek Sociologie Hiske Hoogstraten - Samen naar zelfredzaamheid?

Voor de master Sociologie (beleid- en praktijkgericht onderzoek) aan de Radboud Universiteit Nijmegen schreef Hiske Hoogstraten haar afstudeeronderzoek over het participatiecentrum Eva&Adam. Hiske analyseerde in haar onderzoek de impact van collectieve bijeenkomsten (computerlessen, conversatielessen, assertiviteitstrainingen, omgaan-met-stress-trainingen en empowermenttrainingen) op de zelfredzaamheid van deelnemers. Daarnaast deed zij aanbevelingen om de impact van de collectieve bijeenkomsten van Eva&Adam te bevorderen. Hieronder deelt ze haar bevindingen:

aanleiding

Hiske Hoogstraten
Hiske Hoogstraten

De transitie van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving in 2013 en de coronacrisis die begon in 2020 onderstrepen wederom het belang van participatie en zelfredzaamheid in de samenleving. Toch is 19,8% van de Nederlanders niet financieel zelfredzaam, zou 41% meer contact willen met vrienden en is 15% tijdelijk afhankelijke van ondersteuning bij basale activiteiten. Het stimuleren van zelfredzaamheid staat daarom hoog op de beleidsagenda.

In opdracht van de gemeente Amsterdam draagt het participatiecentrum Eva&Adam bij aan het bevorderen van de zelfredzaamheid van de bewoners in Amsterdam-Noord. Dit doen zij middels het aanbieden van individuele begeleiding en collectieve bijeenkomsten.

opzet van het onderzoek

Ik heb de impact van de collectieve bijeenkomsten onderzocht aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Dit meetinstrument brengt het functioneren van een persoon op dertien domeinen van het dagelijks leven in kaart en drukt dit uit in scores tussen de 1 (acuut probleem) en de 5 (volledig zelfredzaam). De ZRM wordt bij Eva&Adam zowel in het start- als eindgesprek afgenomen om de groei in zelfredzaamheid te meten. Gezien de collectieve bijeenkomsten zich met name richtten op de domeinen maatschappelijke participatie, sociaal netwerk en geestelijke gezondheid, heb ik de kwantitatieve analyse specifiek daarop gericht. Daarnaast heb ik onderzocht in hoeverre de impact van de collectieve bijeenkomsten op de uitgelichte zelfredzaamheidsdomeinen verschilde tussen deelnemers uit wijken met een goede, matige of zwakke leefbaarheid.

Onderzoeksresultaten

Hieronder volgen de belangrijkste resultaten, conclusies en aanbevelingen:

Figuur 1, Gemiddelde scores van de voor- en nameting van de uitgelichte ZRM-domeinen
Figuur 1, Gemiddelde scores van de voor- en nameting van de uitgelichte ZRM-domeinen

Toekomst

Hiske heeft met dit onderzoek haar master sociologie succesvol afgerond. Na haar afstuderen gaat Hiske op wereldreis naar Australië. Als ze terugkomt gaat ze op zoek naar een nieuwe uitdaging in het advies werk.

“Ik heb heel erg genoten van mijn stage bij B&A en ik heb veel geleerd over het onderzoek en advies werk binnen het sociale domein!”

Heb jij ook interesse in een stage bij B&A? Neem dan contact op met:

Yorick van den Berg / manager advies