070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
24-03-2022

Onderzoek naar eenzaamheidsbestrijding Meierijstad

De adviseurs van B&A voerden in opdracht van de Rekenkamercommissie onderzoek uit naar het eenzaamheidsbeleid in Meierijstad.

In de gemeente Meierijstad voerden de adviseurs van B&A in opdracht van de Rekenkamercommissie een onderzoek uit naar de mate waarin het eenzaamheidsbeleid aansluit op de praktijk. De hoofdvraag van het onderzoek was als volgt: Welke middelen zet de gemeente Meierijstad in om eenzaamheid te bestrijden en hoe draagt dat bij aan het verminderen van eenzaamheid in Meierijstad?

In de rekenkameronderzoeken zitten altijd vaste ingrediënten zoals het bestuderen van beleidsdocumenten om erachter te komen wat de doelen, maatregelen en interventies zijn die de gemeente inzet voor de wijken. De gesprekken met beleidsmakers en professionals in de uitvoering zijn ook een veel voorkomend en belangrijk ingrediënt, evenals de gesprekken met bestuurders. Aan dit onderzoek hebben we nieuwe ingrediënten toegevoegd.

In dit onderzoek hebben we namelijk aan de hand van literatuurstudie, onderzoeken en praktijkvoorbeelden uit andere gemeenten een analyse gemaakt van werkzame bestanddelen op het gebied van eenzaamheidsbeleid. De professionals en ook vrijwilligers die zich in Meijerijstad inzetten om eenzaamheid te bestrijden zijn vervolgens gevraagd hun interventies te scoren op de aanwezigheid van deze werkzame bestanddelen. Hier is indrukwekkend veel gehoor aan gegeven. We hebben die input verwerkt in een assenstelsel zodat in een oogopslag te zien is op welke verschillende vormen van eenzaamheid de interventies in Meijerijstad zich richten en in hoeverre de interventies de werkzame bestanddelen bevatten.

Een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek was het ophalen van de ervaringen van bewoners. De input van bewoners is van belang, het gaat immers om hen. De gesprekken geven inzicht in de dagelijkse praktijk en of bewoners überhaupt bekend zijn met het aanbod. Ook zijn zij als geen ander in staat om aan te geven wat er in hun ogen werkt en wat er beter kan.

Binnen de doelgroep ‘bewoners’ maakten wij in dit onderzoek onderscheid tussen:

1) Bewoners die de weg naar voorzieningen en activiteiten hebben gevonden,

2) Bewoners die (nog) geen gebruik maken van het aanbod.

De eerste groep bereikten we, zodra de Corona versoepelingen in gang werden gezet, door aan te sluiten bij activiteiten en inlopen te bezoeken. Het bereiken van de tweede doelgroep vergde meer inspanning. Hoe kom je nou in contact met bewoners die nog geen gebruik maken van interventies? Met behulp van de ervaring van professionals, de vrijwilligers en de bewoners die we tijdens de activiteiten hebben gesproken zijn de belangrijkste vindplekken bepaald. De mensen uit het veld weten immers het beste op welke (drukbezochte) plekken in de gemeente bewoners het beste te bereiken zijn.

Eenzaamheid is zeer persoonlijk en voor veel mensen een gevoelig onderwerp. Bij het benaderen van bewoners maken we daarom gebruik van de methode van indirecte vraagstelling.

We maakten hierbij gebruik van onderstaande vragen:

▪ Speelt eenzaamheid in Meierijstad? In welke mate?

▪ Denk je dat de Coronacrisis daar invloed op heeft gehad?

▪ Over welke groepen maak je je het meeste zorgen?

▪ Wat zou de gemeente moeten doen om hen beter te bereiken/helpen?

De adviseurs van B&A zijn op verschillende momenten op pad geweest in de gemeente Meierijstad om bewoners te spreken. Het bezoek aan de locaties zoals Pieter Brueghelhuis in Veghel en ook het jongerencentrum Bizzi in Schijndel heeft veel indruk gemaakt. Op deze locaties worden uiteenlopende laagdrempelige activiteiten georganiseerd gericht op ontmoeting voor veel verschillende doelgroepen . Hier spraken we bewoners en vrijwilligers van verschillende leeftijden en achtergronden.  Ook  oudere jongeren die bij jongerencentrum ‘t Honk in Sint-Oedenrode bij elkaar komen hebben meegewerkt aan het onderzoek. Bijzonder was op Valentijnsdag  een speeddate sessie voor ouderen van Stichting met je Hart in samenwerking met Ons Welzijn.

Om de groep bewoners te bereiken die mogelijk nog geen gebruik maken van interventies, zijn er op verschillende ‘vindplaatsen’ zoals het schoolplein, de supermarkt in Meijerijstad gesprekken gevoerd met allerlei leeftijdsgroepen. 

In totaal spraken we met bijna 100 bewoners in . Door het hanteren van verschillende gesprekstechnieken, aanwezigheid bij verschillende activiteiten in de ochtend, middag en avond, maar door ook op vindplaatsen in gesprek te gaan hebben we een zo compleet mogelijk beeld kunnen schetsen van de ervaringen en wensbeelden van bewoners. We hebben mooie gesprekken gevoerd, interessante ideeën uitgewisseld en bewoners hebben goede suggesties gedaan richting de gemeente. Kortom; deze manier van onderzoek smaakt naar meer!

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met:

Yorick van den Berg / manager advies

Esra van Koolwijk / Adviseur