070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
06-01-2022

Onderzoek Rekenkamercommissie Westerkwartier 'grip op het sociaal domein'

Gemeente Westerkwartier is een gemeente in de Nederlandse provincie Groningen, die op 1 januari 2019 gevormd is uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum.

Naar aanleiding van vragen van raadsleden in het Groningse Westerkwartier voerde B&A in opdracht van de rekenkamercommissie een onderzoek uit naar de aansturing van de gemeente in het sociaal domein. Het sociaal domein van de gemeente is alles wat er aan zorg en ondersteuning wordt gegeven aan kinderen en jongeren, wat er aan zorg en ondersteuning wordt gegeven aan ouderen en hulpbehoevenden om langer thuis te kunnen wonen en alles wat er aan ondersteuning wordt gegeven aan bewoners om als vrijwilliger of werkende weer mee te doen in de maatschappij.

De centrale onderzoeksvraag was:

“Aan welke informatie en in welke vorm heeft de raad van de gemeente Westerkwartier behoefte en welke mogelijkheden zijn er om adequaat te kunnen sturen op het sociaal domein?”

In het onderzoek is gekeken naar vier invalshoeken van sturing in het sociaal domein: Te realiseren maatschappelijke effecten; De effecten voor inwoners die gebruik maken van hulp; De voortgang van de transformatie in het sociaal domein; Financiële kaders: sturing op de kosten en het gebruik van voorzieningen.

Het uitgevoerde onderzoek beslaat de periode 2015-2021 en is in drie stappen te verdelen:

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenteraad doelstellingen en streefwaarden beter kan formuleren. De raad heeft geen grip op de mate van doelbereiking en heeft daar ook niet de juiste informatie voor. De gegevens die de raad nu ontvangt gaan vooral over de kosten en het gebruik van voorzieningen. Deze resultaten zijn vertaald naar een aantal aanbevelingen voor de raad en voor het college.

Aanbevelingen voor de raad:

Aanbevelingen voor het college:

Gerard Nieuwe Weme gaf met de rekenkamer in oktober een presentatie van het onderzoek aan de gemeenteraad, waar de gemeente dit korte verslag over publiceerde: Onderzoek ‘Grip op het sociaal domein’ | Gemeente Westerkwartier

Meer weten over de onderzoeksaanpak? Vraag het aan:

Gerard Nieuwe Weme / Adviseur