070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
30-11-2021

Ouderen en kwetsbare bewoners wonen langer veilig en gezond thuis met e-Health

B&A heeft wat te vieren. Er zijn namelijk maar liefst twee grote subsidies toegekend aan een groot eHealth project. Een in Rotterdam en een in Amsterdam. Mathilde Corsten en Natasja van Elewout vertellen ons wat er precies te vieren valt, en hoe twee vanouds op allerlei vlakken concurrerende steden nu zo goed als gelijk opgaan in hun doel en uitvoering.

eHealth wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen?

Natasja: “Het is een heel breed scala aan elektronische hulpmiddelen die een -kwetsbare- bewoner kunnen ondersteunen in het langer zelfstandig blijven wonen. Denk aan tablets waarmee beeldbellen met zorgaanbieders eenvoudiger wordt, een dwaalmeter in een horloge, saturatiemeters maar ook zoiets als een heup airbag, en zelfs een elektronische deurbel.”

Dat is inderdaad heel breed. Maar wat is precies de bedoeling van die subsidie? Gaan we tablets en smartwatches uitdelen?

“Hahaha, nee, we beginnen geen elektronica winkel. Zeker niet. Waar het op neer komt is dat wij er voor gaan zorgen dat onze professionals en de verschillende zorgaanbieders opgeleid worden zodat zij weten welke middelen er allemaal zijn, en hoe die precies werken. Vervolgens kunnen zij goed bepalen welk van die middelen bij welke bewoner passen of zelfs noodzakelijk kunnen zijn. En dan zijn ze ook nog in staat de bewoner te leren hoe om te gaan met die toepassingen.”

Maar hoe komt een bewoner dan aan de middelen om die apps mee te gebruiken?

Mathilde: “We proberen zoveel mogelijk te werken met de middelen die mensen al hebben; een smartphone, een tablet, een laptop enzovoort. Blijkt dat er iets nodig is dat de bewoner niet heeft, gaan we kijken hoe we dat dan toch kunnen regelen. Onderdeel van dit project is ook goed in kaart brengen hoe we, alle bewoners die dat nodig hebben kunnen bedienen. Het mag in elk geval nooit zo zijn dat iemand buiten de boot valt omdat hij of zij het geld niet heeft voor deze middelen.”

Dit moeten we met zijn allen willen

Dit project duurt drie jaar. Wat gaan we in die drie jaar realiseren?

Mathilde “De inzet van eHealth is gericht op het realiseren van verschillende doelen. We richten ons op het volgende:

Natasja: “En dat kan dus allemaal met behulp van elektronische middelen. Een concreet voorbeeld: Iemand moet elke week langs de huisartsenpost om het zuurstofgehalte in zijn bloed te laten meten. Maar is slecht ter been, heeft geen eigen vervoer, en de huisartsenpost is wel aan te lopen, maar dat is voor deze bewoner echt een opgave. Wanneer de arts of arts-assistent het zuurstofgehalte in het bloed via een smartwatch of mobiele app kan uitlezen, hoeft de bewoner niet de deur uit, is vroeg signaleren ook gemakkelijker – je kunt zorgen dat in geval van ongewone meting de zorgverlener een seintje krijgt, los van het ‘vaste’ meetmoment- en kost het op alle fronten minder tijd en inspanning, met hetzelfde, en soms zelfs dus een nauwkeuriger resultaat. Dat moeten we met zijn allen willen.”

Mathilde: “Maar denk ook aan hulp bij eenzaamheid en psychische problemen.

Wanneer ik het project in een zin zou moeten samenvatten, zou ik zeggen: We streven er naar dat, met inzet van eHealth, bewoners langer, veilig en gezond thuis kunnen blijven wonen en we als professionals meer mensen kunnen bereiken en helpen!”

Dat is een mooi doel. Maar hoe zit het nou precies met de verdeling van dit project? We bedienen Rotterdam EN Amsterdam? Werken ze samen?

Natasja: “We zijn gestart om deze aanvraag in Rotterdam te realiseren. De gemeente Rotterdam heeft haar eHealth strategie geformuleerd waarbij ze Rotterdammers met behulp van eHealth wil faciliteren om vitaal te zijn en te blijven:

“De gemeente stimuleert zowel intern als extern de toepassing van eHealth en wil hiermee de zorg en dienstverlening verbeteren en een bijdrage leveren aan de vitaliteit van Rotterdammers en de vitaliteit van de stad.”

“Wij zagen -en zien- in deze strategie mogelijkheden voor de diverse zorgpartners en uiteraard onszelf. Zo ontstond er in Rotterdam het innovatiecluster eHealth dat bestaat uit 8 partners waarbinnen PIT 010 als het ware de kartrekker is. De andere partijen zijn Stichting Buurtwerk.nl, Sint Franciscus Gasthuis, Stichting MEE, Lelie Zorggroep, IZER, Antes Zorggroep, en natuurlijk de gemeente Rotterdam. Een unieke combinatie van partijen die gezamenlijk echt alle elementen van het project kunnen dekken.

Binnen dit innovatiecluster was eerder al de comfortwoning gerealiseerd, een modelwoning waar bewoners de diverse eHealth middelen kunnen komen ervaren, testen en waar zij terecht kunnen met gerelateerde vragen. Die dienstverlening kunnen we nu nog beter maken en uitbreiden.”

Mathilde: “Terwijl we werkten aan het voorstel voor het project in Rotterdam, realiseerden we ons dat dit project niet stadsgebonden is. B&A Wmo Diensten en haar partners voeren in Amsterdam de welzijnsopdracht uit onder de naam Buurtteam Zuidoost. Buurtteam Zuidoost is een belangrijke vindplaats voor bewoners met een vraag over zorg, geld, wonen, gezondheid, ontmoeten en veiligheid. Om meer bewoners sneller, beter en passendere ondersteuning te geven om (langer) zelfstandig thuis te wonen, is eHealth essentieel.

Gemeente Amsterdam heeft eHealth al in het beleid opgenomen. In het Project SET Amsterdam worden als onderdeel van dit beleid ruim 2200 eHealth toepassingen extra opgeschaald. Hiervoor ondersteunen we inwoners en mantelzorgers in Amsterdam Zuidoost in hun keuze-, ervaring- en (leen of) aanschafproces. Dit noemen we de klantreis. Om bewoners hierin mee te kunnen nemen, gaan we professionals opleiden. Opgeleide professionals zorgen op hun beurt voor het delen van kennis en het begeleiden van bewoners en mantelzorgers naar het Buurtteam ten bate van de klantreis.

Dit wordt uitgevoerd door een samenwerking tussen de volgende partijen: wij vanuit B&A Wmo Diensten, Cordaan, HVO Querido, DigiContact van Philadelphia, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost en natuurlijk de gemeente Amsterdam. Het ROC Amsterdam gaat het scholingsprogramma vormgeven en uitvoeren.

In het eerste jaar gaan we onze eigen mensen en mensen uit het samenwerkingsverband opleiden en ervaring laten opdoen. In het tweede jaar gaan we de vrijwilligers van onze organisaties erbij betrekken, evenals mensen van andere organisaties in de buurten.”

Natasja: “Het project is zeker geen exacte kopie van dat in Rotterdam. Het doel van dit project is dat wij er zijn voor bewoners, en ons aanpassen aan hun behoeften. Het belangrijkste is dat wij als professionals leren van de beide steden en zo nog veel meer mensen kunnen helpen.”

Concreet en helder. Daar houden we van.

Wat is nu de eerste vervolgstap?

“We gaan beginnen met opleiden van de professionals binnen de samenwerking. Zo nodigen we de zorgpartners in Rotterdam en Amsterdam uit om elk 2 casussen mee te nemen. Die gaan ze dan met elkaar, en onder begeleiding, goed bekijken: Welke middelen passen bij deze bewoner, waarom, en hoe werkt dat dan allemaal? Concreet en helder. Daar houden we van. De kern van deze projecten is:

Hoe kunnen wij bewoners zo goed mogelijk helpen?

Meer weten over onze visie en aanpak omtrent eHealth in Amsterdam? Bel of mail dan gerust met:

Meer weten over onze visie en aanpak omtrent eHealth in Rotterdam? Bel of mail dan gerust met:

Natasja van Elewout / Verkenner Sociaal Domein