070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
20-02-2020

Ouderen ‘langer thuis’ in Rotterdam

De gemeente Rotterdam vindt dat haar bewoners oud moeten kunnen worden in hun eigen wijk, dichtbij hun sociale contacten. Daarom ondertekenden 40 partijen (corporaties, zorg- en welzijnsaanbieders, ouderenbonden) en de gemeente op maandag 17 februari het ‘Langer Thuis Akkoord’. Welzijnsorganisatie PIT 010, onderdeel van B&A, is één van die deelnemende partijen. Het doel van het akkoord is om de komende vijf jaar voldoende passende woningen voor Rotterdamse ouderen te realiseren, in de eigen wijk.

“Over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Ook neemt het aantal 75-plussers toe. Op deze dubbele vergrijzing bereiden we ons als stad, gezamenlijk voor”, zegt wethouder Sven de Langen (o.a. zorg en ouderen). “We willen plekken in onze wijken waar ouderen prettig kunnen wonen en actief mee blijven doen. Wonen, welzijn en zorg worden slim georganiseerd.”

Langer Thuis Akkoord

Het Langer Thuis Akkoord kent drie ‘sporen’. Het eerste spoor is het bouwen van levensloopbestendige woningen. Spoor twee is het ontwikkelen van ouderenhubs in zes wijken. Een ouderenhub is een centrale plek in de wijk, met allerlei voorzieningen voor ouderen. Naast geschikte woningen is er bijvoorbeeld een huisartsenpost, zijn er gezamenlijke activiteiten en is er een wijkrestaurant. Het derde spoor bestaat uit nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in. Wethouder Bas Kurvers (o.a. Bouwen en wonen): “Ouderen hebben verschillende woonwensen, behoeften en budgetten. Daar spelen we met deze verschillende woonconcepten op in. Ook bouwen we de komende vijf jaar 10.000 woningen geschikt voor elke levensfase. Zo kunnen Rotterdammers in hun eigen wijk oud worden en stimuleren we de doorstroming op de woningmarkt.”

Deelnemende partijen

Het Langer Thuis akkoord 2020-2025 is ondertekend door veertig Rotterdamse partijen: (woon)corporaties, zorgpartijen, ouderenbonden en welzijnsorganisaties zoals PIT 010 (onderdeel van B&A). Daarnaast maakte wethouder De Langen ook bekend dat in IJsselmonde wordt gestart met een ‘Ouderenhub’, waar Aafje, Woonbron en PIT 010 met veel energie aan de slag gaan als trekkers!

Bron: persbericht van de gemeente Rotterdam: Ouderen ‘langer thuis’ in eigen wijk.

Meer weten over PIT 010 en het Langer Thuis Akkoord? Stel je vraag aan:

Oscar Papa / directeur/bestuurder

PIT 010, onderdeel B&A

PIT 010 voert het welzijnswerk uit in Rotterdam IJsselmonde. Actieve bewoners, talloze vrijwilligers, talentvolle stagiair(e)s en professionals werken hier samen aan een sterker IJsselmonde. Meer informatie over PIT 010 op www.pit010.nl.