070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
12-02-2020

Positieve evaluatie Welzijn op Recept in IJsselmonde

In het Rotterdamse IJsselmonde werkt welzijnsorganisatie PIT 010 (onderdeel van B&A) aan het versterken van de wijk en het welzijn van haar buurtbewoners; sámen met bewoners, vrijwilligers en stagiair(e)s. Zes maanden geleden startte PIT 010 met een pilot ‘Welzijn op recept’, een samenwerking met lokale huisartsen.

Welzijn op Recept als pilot in IJsselmonde

Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, hebben last van lichamelijke klachten, stress, somberheid of slecht slapen. Medicijnen zijn hiervoor niet altijd de oplossing, wanneer de oorzaak door sociaal maatschappelijke problematiek gevormd wordt bijvoorbeeld. Dan ligt de oplossing eerder in sociale- of beweegactiviteiten, de huisarts kan in dat geval ‘Welzijn op Recept’ voorschrijven. Hiermee kunnen mensen met ondersteuning van een welzijnscoach, (nieuwe) passende activiteiten ondernemen.

Inmiddels zes maanden geleden werd deze pilot Welzijn op Recept gestart in Rotterdam IJsselmonde. PIT 010 werkt hier samen met Zorgimpuls, huisartsenpraktijken van Leeuwen en Odedokter en Praktijkondersteuning IZER. Welzijnscoaches Mourad Lemsidi en Yasemin Kot hebben bij beide huisartspraktijken een ‘inhouse’ spreekuur, waar patiënten zowel op afspraak, als via open inloop gebruik van kunnen maken.

Eerste evaluatie

Tijdens de eerste tussentijdse evaluatie werden Zorgimpuls en de betrokken huisartsen gevraagd naar hun bevindingen tot nu toe. Het resultaat mag er zijn: beide huisartsenpraktijken waarderen Welzijn op Recept met een 8! “Deze positieve beoordeling, maar ook de feedback is goed om te horen. Welzijn en zorg hebben elkaar nodig, die verbinding is belangrijk. Huisartsen worden vaak gebruikt als luisterend oor, maar: daar zijn zij eigenlijk niet voor. Op deze manier kunnen we hen deels ‘ontzorgen’ en kunnen zij het werk doen dat ze moeten doen. En wij als maatschappelijk werk zijn beter bereikbaar en zichtbaar, mensen die onze hulp kunnen gebruiken vinden op een andere manier hun weg naar ons”, aldus welzijnscoach Mourad.

Ook huisarts positief

Een van de huisartsen vult Mourad aan: “Het was misschien even wennen. Je stelt andere, soms specifiekere en gerichter vragen met betrekking tot sociaal maatschappelijke zaken. Wanneer iemand binnenkomt met hoofdpijn- of stressklachten, speelt er vaak veel meer: denk aan eenzaamheid of financiële problemen. Als je die onderliggende oorzaken kunt verhelpen, zoals nu in samenwerking met de welzijnscoaches, ben je duurzaam bezig. Een pilletje tegen de hoofdpijn is dan slechts een korte termijnoplossing.”

waardevolle samenwerking: een praktijkvoorbeeld

Tot slot geeft welzijnscoach Yasemin een praktijkvoorbeeld: “Welzijn op Recept is een laagdrempelige manier om hulp te krijgen zonder het hardop te hoeven vragen. Niet iedereen verschijnt op het inloopspreekuur, sommigen kijken even de kat uit de boom en nemen eerst telefonisch contact om te ontdekken wat wij aanbieden. Na het eerste contact, groeit vaak gelukkig het vertrouwen. Laatst hebben we iemand geholpen die bij de huisarts kwam met depressieklachten, maar waarachter een ingewikkeld verhaal schuilging. Ze was onder andere haar goede baan, huis en daardoor zelfs haar gezin kwijtgeraakt. De problemen stapelden zich op en ze was alle hoop verloren. Natuurlijk helpt de huisarts haar de depressies aan te pakken, maar wij konden haar maatschappelijk ondersteunen. Inmiddels gaat het letterlijk op alle fronten een stuk beter met haar. Haar glimlach en blijdschap na al die maanden stress, dat maakt een samenwerking als deze zo waardevol.”


Meer weten over Welzijn op Recept bij PIT 010? Laat het weten aan:

Mourad Lemsidi / Welzijn op recept

PIT 010, onderdeel B&A

PIT 010 voert het welzijnswerk uit in Rotterdam IJsselmonde, voor en door bewoners. Actieve bewoners, talloze vrijwilligers, talentvolle stagiair(e)s en professionals werken hier samen aan een sterker IJsselmonde. In deze hoedanigheid is PIT 010 betrokken bij het signaleren van geldproblemen en ondersteunen van mensen. Meer informatie over PIT 010 op www.pit010.nl.