070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
17-01-2022

Rekenkamer tikt Almelo op de vingers

Pittige (kranten)koppen naar aanleiding van onderzoek door B&A.

Eind december kopte Tubantia “Stevige kritiek op subsidiebeleid in Almelo” en lazen we op Binnenlandsbestuur.nl “Almelo verstrekt subsidies zonder beleid.” Pittige koppen voor artikelen over de resultaten van het door B&A in opdracht van de rekenkamer Almelo uitgevoerde onderzoek naar het subsidiebeleid in de gemeente Almelo. Wij spraken Gerard Nieuwe Weme over dit onderzoek.

Hoe kwam de opdracht bij B&A?

“De rekenkamer gaf ons de opdracht tot het uitvoeren van dit onderzoek naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad. De gemeente moet en wil bezuinigen, en in hun onderzoek in 2020 naar waar dat zou kunnen, kwam het onduidelijke subsidiebeleid naar voren. Begin 2021 kwam zo de opdracht bij ons terecht.”

Hoe was de aanpak?

“Wij hebben een onderzoeksteam gevormd. Daarin zaten Yorick, Demet, Sabine en ik. We zijn begonnen met een intensieve documentstudie. Dat betekent dat we heel goed hebben gekeken naar de aanvragen, de processen, alles wat omtrent die subsidies gedocumenteerd is. Daarnaast hebben we van een dertigtal willekeurig gekozen dossiers echt alles doorgenomen. Van de eerste vraag tot de laatste punt.”

“Vervolgens zijn we gaan praten met alle mensen die een rol in dit proces hebben: de behandelend ambtenaren, betrokken wethouders, noem maar op. Naar aanleiding van die interviews hebben we reflectie sessies met gemeenteraadsleden gehouden. We vroegen daarin “Herkennen jullie jezelf hierin? Is dit hoe je zelf ervaart en denkt dat het werkt?” Zo kwamen we tot een totaalpakket aan data over dit onderwerp. En dat totaalpakket hebben we vervolgens geanalyseerd.”

Wat kwam er uit het onderzoek naar voren?

“En wat daar uit kwam…ja dat klonk misschien hard, maar het is geen oordeel hè. Het is een beeld van wat er is, wat er ontbreekt, met een beetje licht op hoe een en ander kan zijn ontstaan. Het komt er op neer dat er geen specifiek beleid is voor het toekennen van subsidies. Er wordt niet altijd getoetst aan maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld. Als je geen vastgesteld beleid hebt, heb je ook geen grip en sturing op toekenning. En als je vervolgens niet evalueert, zie je ook niet waar verbeterpunten zitten.”

Hoe nu verder?

“De sensationele koppen verhullen wel een beetje wat eigenlijk het mooie en het goede aan dit onderzoek is. De gemeente heeft er via de rekenkamer commissie van de gemeente Almelo zelf om gevraagd, dit betekent dat ze bereid is zich te verbeteren, er iets aan te doen. Nu het onderzoek is afgerond, geven wij daar uiteraard ook advies bij. Er moet een beleid worden opgesteld, en wij geven aanbevelingen over hoe dat het beste kan worden aangevlogen. En zou de gemeente dat willen, kunnen we uiteraard daar ook een actief onderdeel in zijn. Maar eerst gaan we het onderzoeksrapport en de aanbevelingen nog officieel presenteren aan de gemeenteraad. Dan kunnen zij de volgende stap bepalen.”

De artikelen in het nieuws uit Tubantia en Binnenlandsbestuur.nl lees hier:

Meer weten over dit onderzoek? Stel je vraag aan:

Gerard Nieuwe Weme / Adviseur