070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
29-09-2021

Onderzoek naar de staat van Zwijndrecht

In opdracht van de Rekenkamer van de gemeente Zwijndrecht starten de adviseurs van B&A met een onderzoek naar ‘het welzijn’, ‘de leefomgeving’ en ‘de sociaaleconomische staat’ van de bewoners in Zwijndrecht. Zij kijken daarvoor naar de ontwikkelingen in de negen verschillende stadsdelen/wijken in de afgelopen jaren (2014-2020). De adviseurs proberen verklaringen te vinden voor de (mogelijke) verschillen en inzicht te krijgen in de effectiviteit van het gemeentelijk beleid. Om tenslotte advies te kunnen geven over wat de wijken in Zwijndrecht nodig hebben en wat dit in de toekomst voor de gemeente en haar beleid betekent.

Voor hun onderzoek maken de adviseurs gebruik van openbaar beschikbare gegevens om de cijfermatige ontwikkeling van de wijken te plotten op drie verschillende invalshoeken (welzijn, sociaaleconomisch en leefomgeving). Op zichzelf zeggen cijfers vaak onvoldoende om het juiste beeld te schetsen van de ontwikkeling in wijken. Daarom gaan de adviseurs ook in gesprek met verschillende respondenten. Zo wordt er gesproken met verschillende ambtenaren van de gemeente Zwijndrecht die actief zijn op het gebied van beleid of uitvoering rondom de invalshoeken. Ook wordt gesproken met professionals die actief zijn in de wijk en komen de ervaringen van bewoners aan bod. 

Naast het cijfermatige deel en de interviews die worden gehouden, kijken de adviseurs ook naar hoe het gemeentelijk beleid heeft bijgedragen aan de ontwikkeling in de wijken en welke aanpak hiervoor gehanteerd wordt. Deels komt dit uit de interviews naar boven en deels zijn de antwoorden hiervoor te vinden in de beleidsplannen. Uiteindelijk wordt het eindrapport aangeboden door de rekenkamer aan de gemeenteraad en dient deze als input voor het raadsprogramma voor de nieuwe raad in 2022.

De Rekenkamer is bij deze opdracht samen met de klankbordgroep van de raad en de ambtelijke organisatie opgetrokken. Bijzonder aan deze opdracht is dat de ambtenaren, net als de raadsleden, hebben meegedacht over de inhoud van de onderzoeksopdracht.

Meer weten over deze opdracht? Stel uw vraag aan:

Yorick van den Berg / manager advies