070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
18-04-2019

Nieuws

Uitstekende resultaten Civic Amsterdam op gebied van schuldhulpverlening

Op 2 april jl. vond de prestatiedialoog plaats, een viermaandelijks gesprek van maatschappelijk dienstverleners in Amsterdam met de gemeente. Tijdens deze prestatiedialoog werden de resultaten van de laatste vier maanden van 2018 op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal raadsliedenwerk besproken.

Dit wordt gedaan aan de hand van een 60-tal KPI’s. Deze worden gescoord door middel van een stoplicht: groen (goed), oranje (let op) en rood (slecht). Civic Amsterdam scoorde op 91% van alle KPI’s groen. De overige 9% scoorden wij oranje. Hier gaan wij mee aan de slag. Een prestatie waar we hartstikke trots op zijn.

“Ik ben hartstikke trots op ons team. Dit is ons beste resultaat ooit en laat zien dat onze werkwijze ook daadwerkelijk vruchten afwerpt” vertelt Rob de Bruijn (Teamleider Schuldhulpverlening en Sociaal Raadslieden Civic Amsterdam) enthousiast.

NIEUWE WERKWIJZE WERPT ZIJN VRUCHTEN AF

In mei 2016 is het team Schuldhulpverlening en Sociaal Raadslieden van Civic Amsterdam gestart met een nieuwe werkwijze. Schuldhulpverleners zochten – en kregen –  de hulp van hun collega’s uit de andere vakgebieden om cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen. De Bruijn licht toe: “Schuldhulpverlening doet samen met Maatschappelijk werk het eerste intakegesprek met de cliënt. Er wordt dus direct veel breder gekeken welke hulp er daadwerkelijk nodig is.”

De werkwijze van Civic Amsterdam vormde de basis voor Route020; de nieuwe aanpak schuldhulpverlening in Amsterdam. Afgelopen maanden werden de schuldhulpverleners van de andere maatschappelijke dienstverleners getraind door o.a. schuldhulpverleners van Civic Amsterdam in deze nieuwe werkwijze.

OVER DE PRESTATIEDIALOOG

Driemaal per jaar kijken maatschappelijk dienstverleners in Amsterdam samen met het WPI en het verantwoordelijke stadsdeel naar de prestaties van voorgaande periode. Ook wordt in kaart gebracht waar verbetering te verwachten is en maatschappelijke dienstverleners kunnen hun visie geven over trends en ontwikkelingen.

Meer weten over onze aanpak? We vertellen er graag meer over.

Rob de Bruijn / manager schuldhulpverlening

Civic Amsterdam wordt uitgevoerd door B&A.