070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
21-11-2022

In gesprek met Vahsita Comvalius, participatie medewerker Civic Zuidoost

Vahsita is als participatie medewerker verbonden aan Civic Zuidoost. Ze groeide op in Zuidoost en kent de wijk en haar bewoners als geen ander. Zij vertelt ons over wat haar inspireert, en hoe het is om je ‘eigen’ buurt te zien groeien met jouw hulp.

participatie medewerker past bij mij

“Sinds 2018 werk ik voor B&A. Ik ben Ik ben begonnen bij POZO als opbouwwerker in Gaasperdam, en was daarnaast ook welzijnscoach. Toen eind 2019 POZO stopte hield ook mijn werk als opbouwwerker op. Ik kon doorstromen naar Civic. Ik kon toen kiezen voor welke functie ik me beschikbaar zou stellen. Voor mij was dat eigenlijk heel snel duidelijk participatie medewerker past gewoon het beste bij mij en wat ik het liefst doe. Ik heb CMV gestudeerd en dat is wel anders dan social work. Het creatief bezig zijn en organiseren komt daar veel meer aan bod. Natuurlijk doe je als participatiemedewerker ook wel een stukje maatschappelijk werk, maar niet op casus of traject niveau.

ik kan goed mijn grenzen aangeven

“Ik ben zelf opgegroeid in Zuidoost, in Gaasperdam om precies te zijn, dat is echt mijn gebied. Dat vond ik toen ik bij POZO werkte wel fijn, omdat ik de mensen goed kende. Ik wist waar ze het over hadden, en kon meteen inspelen op hun wensen en behoeften. Dat vond ik echt fijn, en dat maakte het werk uiteraard ook wel iets makkelijker voor mij. Tegelijkertijd loop je het gevaar dat je nooit echt klaar bent met werken. Als je buiten werktijd in de supermarkt staat, schieten ze je toch even aan met een vraag. Gelukkig kon ik daar wel goed mee omgaan. Ik kan goed mijn grenzen aangeven. Het is helemaal geen ramp om te vragen of iemand je de volgende dag wil bellen omdat je nu even boodschappen aan het doen bent.” 

“Het is heel dynamisch, opbouwwerk en participatie projecten vinden niet tussen 9 en vijf op een kantoor plaats. Maar dat is ook precies wat ik er leuk aan vind. Er zijn ook veel bijeenkomsten in de avond, wanneer de bewoners terug zijn van hun werk. Je moet wel in staat zijn om mee te gaan met de flow. En goed zelf je tijd in de gaten houden. De balans bewaren.”

mensen helpen is mijn passie

Vahsita Comvalius

“Mensen helpen is wel echt mijn drive, mijn passie. Al zolang ik me kan herinneren ben ik bezig in het sociaal domein. Als ondersteuner, als verbinder en organisator. Ik vind het heel fijn dat ik in mijn rol voor Civic de ogen in de wijk ben, en de ruimte krijg om dingen te ontwikkelen die bij onze bewoners en ons passen. De overgang van POZO naar Civic was een flinke klus. Voor zowel mij als de bewoners. We willen de bewoners goed laten zien wat we doen. En ze daar echt bij betrekken.”

“We zetten in op het zelfredzaam maken van de bewoners, en dat is in Zuidoost echt al heel goed gelukt. Ik durf zelfs te zeggen dat sommige bewoners het niveau van semi-professional hebben bereikt. Daar bedoel ik mee dat ze de weg naar allerlei loketten heel goed weten te vinden, maar dat ze ook optreden als verbinder en helpende voor hun buren. Daardoor verandert onze functie ook. Waar we eerst hen echt van nul begeleidden tot de uitvoering van een idee, is onze rol nu meer die van facilitator en coach. Vaak hebben ze zelf al een heel goede basis van een plan gemaakt, en komen ze bij ons voor praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het vinden van ruimte, of het sneller regelen van geld voor projecten.”

“We zijn zeker niet overbodig, wij helpen mensen met de puntjes op de i zetten, maar spelen ook een belangrijke rol in het verbinden van groepen en plannen. Wij hebben een goed beeld van alle aanbod en kunnen zo de processen nog beter en soepeler maken. Ik volg de trends, help ze out of de box te denken en probeer ze zo te naar een nóg hoger niveau te trekken.” 

grip op je geld+

Sinds september van dit jaar organiseer ik met de de bewoners Grip op je geld plus. Het concept van Grip op je geld kennen ze al. En dat blijft de kern van het concept, de plus zit hem in het aanbod nog passender en uitgebreid te maken, zorgen dat mensen bij één loket terecht kunnen. In de buurthuis de Bonte Kraai organiseren we op maandag het Grip op je geld plus moment. Een inloopspreekuur waar verschillende organisaties bijeen zijn die de bewoners kunnen helpen met allerlei vragen en problemen rondom geldzaken. Laagdrempelig en helder. Die momenten zijn heel succesvol, veel bewoners weten ons te vinden.”

“Mijn rol hierin is het organiseren en faciliteren van die momenten. Welke professionals willen de bewoners dat er aansluiten? Daarnaast is mijn netwerk in Zuidoost nog steeds groot, ik weet de bewoners te bereiken. En zij mij. Zo komen we tot een succesvol loket met de juiste hulp voor bewoners.”

breinplein zuidoost

“In oktober zijn we ook gestart met het Breinplein in Zuidoost. Het Breinplein is midden in de wijk dé verzamelplek waar buurtbewoners, vrijwilligers en geïnteresseerden informatie en ondersteuning kunnen halen m.b.t. allerlei zaken die het mentale welbevinden raken. Zoals dementie, eenzaamheid en andere GGZ-problematiek. Dit is een plein waar deskundigen, professionals en (in) formele organisaties hun aanbod, ervaringen en kennis delen. Waar men openstaat voor een gelijkwaardig gesprek en een luisterend oor biedt. Wij werken met elkaar samen om het leven van de bewoners in Zuidoost beter in balans te krijgen.” 

“Mijn expertise is samenbrengen – ik kan misschien de hulpvragen op dit gebied niet beantwoorden, maar door me te verdiepen in het onderwerp leer ik wat er nodig is in Zuidoost, en kan ik mensen samenbrengen zodat er een goed en compleet hulp en informatieaanbod is.” 

voorzienend ontwikkelen

“Verder vind ik voorzienend ontwikkelen voor bewoners heel erg leuk. Zo heb ik workshops ‘Ouder en Kind Yoga’ georganiseerd. Het idee hiervoor is ontstaan tijdens de corona crisis, toen we in de lockdown zaten. Veel ouders waren ineens heel de dag thuis met hun kinderen. Dat is een fantastisch moment om je kinderen nóg beter te leren kennen. Maar het was ook een stressvolle periode voor veel ouders. Je was niet alleen maar ouder, maar ook docent, sportcoach en speelmaatje. Wij wilden ouder en kind dichter bij elkaar brengen.”

“Wanneer je als ouder stress ervaart, merkt je kind dat ook. Hoe ga je daar goed mee om? Wij wilden ouders samen met hun kind een activiteit bieden waarin ze leerden mediteren, ademhalingsoefeningen doen en samen bewegen. Je merkte dat ouders rustiger met hun kinderen konden praten, dat er meer rust kwam in het gezin. Ik geloof dat wanneer je je kind goed op wilt voeden, je moet investeren in twee relaties; die met jezelf en die met je kind. Dat ging met behulp van deze workshops nog beter.” 

“Voor bewoners die graag voor anderen of samen willen koken of tekenles geven, bied ik ook ondersteuning. En dan zijn er uiteraard ook nog de dialoog sessies, gezondheidsworkshops en informatiebijeenkomsten, dat loopt altijd door. Tijdens dat soort bijeenkomsten halen we ook informatie op. Zo hoorden we veel vragen over het PGB (persoonsgebonden budget) en mantelzorg. Mensen gaven aan dat ze daar te weinig over wisten, maar wel vragen hadden. Dus organiseerden we een maaltijd met als thema PGB en Mantelzorg. We hebben bewust gekozen voor een informele maaltijd. Mensen praten dan makkelijker dan bijvoorbeeld in een koud kantoortje met een bureau tussen zich in.”

betrokken bemoeial

“In mijn functie moet ik een beetje brutaal zijn, niet bijdehand of betweterig, maar gewoon een betrokken bemoeial. Wat gebeurt er? Waar hebben mensen het over? Wat is belangrijk voor de bewoners? Zo kan ik het juiste aanbod organiseren. Misschien komen er soms maar 10 mensen op een informatiemoment af. Maar omdat de gemeenschap zo close is, weet ik dat die 10 mensen elk weer een groepje mensen helpen. Zij geven het door. Geven elkaar tips. Dus ons bereik is veel groter dan je in eerste instantie ziet. En dat vind ik echt heel mooi.”