070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
22-10-2019

Rekenkameronderzoek naar jeugdhulp in Ermelo en Harderwijk

verder kijken dan alleen cijfers

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Ermelo en Harderwijk doet B&A onderzoek naar de jeugdhulp in Ermelo en Harderwijk. De rekenkamercommissie wil met het onderzoek de raden van beide gemeenten informeren over de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen op het complexe gebied van de jeugdhulp. Ook wil de rekenkamercommissie de raden ondersteunen in de invulling van de rollen van volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controleren om grip te krijgen op dit onderdeel van het sociaal domein en daarin richting te kunnen geven.

‘foto’ van de Inrichting en resultaten van de jeugdhulp

Om een beeld te kunnen vormen kijken we naar de inrichting en de uitvoering van de jeugdhulp in beide gemeenten. Hoe hebben Ermelo en Harderwijk de jeugdhulp in hun gemeente georganiseerd? We maken daarom een ‘foto’ van de inrichting en resultaten van de jeugdhulp. We vragen natuurlijk ook wat volgens de gemeente, professionals en vertegenwoordigers van ouders en jeugdigen nog nodig is in de beide gemeenten. We gaan tot slot op zoek naar voorbeelden van ‘good practices’ in andere Nederlandse gemeenten. Hiermee wil de rekenkamercommissie voor de raden ook een inkijk geven in wat er nog mogelijk en nodig is.

In gesprek met betrokkenen

Naast een studie van alle relevante documenten (beleid, raadsstukken, door de gemeenten uitgevoerde cliëntervaringsonderzoeken) gaan we ook in gesprek met betrokkenen. Zo gaan we in gesprek met betrokken portefeuillehouders en beleidsmedewerkers, professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin en zorgaanbieders. Ook spreken we met de leden van de Adviesraad Sociaal Domein in beide gemeenten om het bewonersperspectief te horen. Tot slot spreken we met een vertegenwoordiging van de gemeenteraden van Ermelo en Harderwijk. In deze sessies gaan we na hoe ze geïnformeerd worden en of de raad met deze informatie ook daadwerkelijk kan sturen op de jeugdhulp.

Bevindingen

Alle bevindingen brengen we samen in een adviesrapport per gemeente, met conclusies en aanbevelingen op maat. We verwachten deze rapporten in 2020 aan te bieden aan de rekenkamercommissie.

Joni Haijen vertelt graag meer over onze aanpak.

Meer weten over onze aanpak? Stel je vraag aan: