070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
13-04-2020

[Opinie] Voorkomen is beter dan genezen, ga aan de slag!

Opinie

De coronamaatregelen hebben impact op iedereen. Het is van het grootste belang om verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te remmen. Minstens zo belangrijk is het om de gevolgen van het coronavirus voor werkenden en bedrijven te onderkennen. Het kabinet komt met massieve steunmaatregelen voor bedrijven en werkenden. En terecht!

Wij zien nu al de gevolgen van de maatregelen voor mensen met nulurencontracten, ZZP-ers in branches die het meest te lijden hebben onder de maatregelen. B&A is in meerdere gemeenten actief in het welzijnswerk, de Wmo-begeleiding en het werkfit maken van mensen in de bijstand. Wij zien kwetsbare gezinnen en huishoudens waar het inkomen ineens stopt, waar gezinnen aan huis gekluisterd zijn, kinderen niet naar school gaan. In zo’n situatie is het bepaald niet eenvoudig om verandering op verandering te stapelen. Je werk en inkomen stopt, je bent ineens juf of meester van je kinderen, je zit (met z’n allen) thuis en de rekeningen blijven komen.

Juist nu preventief aan de slag

In de eerste weken lag de nadruk om de dienst- en hulpverlening om te zetten naar (beeld)bellen, chatten, boodschappendiensten, hulplijnen etc. Om te voorkomen dat gezinnen, huishoudens en kwetsbare mensen door de grote veranderingen hun leven langzaam zien ontsporen en er beroep moet worden gedaan op allerlei hulp- en ondersteuning, moeten we juist nu preventief aan de slag. Het verlies van een baan of bedrijf, kinderen thuis les geven, niet meer de deur uit kunnen, het zijn life-events waar we nu direct op moeten inspelen. Daarom moeten we nu in gesprek met al deze mensen. Dus als iemand een uitkering aanvraagt, open dan ook gelijk het gesprek over hoe hij of zij de komende weken en maanden door gaat komen. Is daar hulp bij nodig? Dat vraagt dat je snel kunt schakelen met de partners en de netwerken van professionele en vrijwillige hulp snel inzet.

Aan zet!

Na het Rijk zijn nu vooral de gemeenten en de lokale partners in zorg, welzijn en inkomen aan zet! Daarmee voorkomen we huisuitzettingen, schulden, ontspoorde gezinssituaties en bieden we bovenal perspectief, hoop en een toekomst. We kunnen nu niet wachten aan de zijlijn en kijken hoe een sociale ontwrichting zich ontvouwt.

Wij zijn al begonnen, wie doet met ons mee? Wij helpen graag en denken met je mee.

Yorick van den Berg / manager advies