070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
29-09-2021

Werkfit nu ook gestart in Rijswijk!

Eind 2019 startte B&A in opdracht van de gemeente Den Haag met de uitdaging om mensen die lange tijd niet aan het werk zijn, klaar te stomen voor de arbeidsmarkt met het Werkfit-traject: ‘Sterk aan het Werk’. De gemeente Rijswijk zag mooie resultaten van de aanpak in Den Haag en is half augustus samen met B&A een Werkfit-pilot in Rijswijk gestart. Demet Akpinar, projectleider en Hester van Kranendonk, trainer en re-integratiecoach en Brenda Knoef consulent Werk (werkgeversservicepunt) van de gemeente Rijswijk vertellen enthousiast over deze pilot.

Goed voorbeeld, doet goed volgen

Demet Akpinar

Demet vertelt: “De gemeente Rijswijk, specifiek het werkgeversservicepunt, zag dat binnen de groep bijstandsgerechtigden alleenstaande ouders (veelal moeders) op meerdere leefdomeinen uitdagingen hebben die de stap naar de arbeidsmarkt bemoeilijken. De gemeente Rijswijk kwam in contact met B&A via de gemeente Den Haag, waar we sinds december 2019 tientallen alleenstaande ouders begeleiden in het programma Werkfit (onderdeel van de 500+ aanpak). Naast alleenstaande ouders begeleiden we hierin ook dak- en thuislozen en hoogopgeleiden.

Het is geen toeval dat de gemeente Rijswijk bij B&A terecht komt. Wij hebben jarenlang ervaring met het begeleiden van bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt. B&A heeft in 2005 in Amsterdam VONK, het werk- en scholingscentrum voor vrouwen opgezet waarin vrouwen met en zonder uitkering begeleid werden in het zetten van stappen op de arbeidsmarkt. Dit project kreeg navolging in andere stadsdelen: onder andere in West (werk- en scholingscentrum VLAM) en in Noord, het participatiecentrum Eva & Adam.

Sinds 2016 voert B&A in Amsterdam het programma Noord en Oost Actief uit voor Amsterdammers die het moeilijk vinden om op eigen kracht te participeren en (betaald) werk te vinden. Vanuit het Jongeren Service Punt in Amsterdam West worden jongeren ondersteund in het zetten van stappen richting de arbeidsmarkt. In Rotterdam voerden we ‘De Ontwikkelnetwerken’ uit waar aan de hand van een individueel trajectplan trajectbegeleiders en jobhunters met behulp van trainingen en vrijwilligerswerk deelnemers naar betaald werk begeleidden. Landelijk zijn we uitvoerder van de WMO dienstverlening waarbij deelnemers zich ontwikkelen, een onderdeel zijn van hun wijk en zo snel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.”

Hester van Kranendonk

Met maatwerk en persoonlijke aandacht richting werk

Hester: “Wij ondersteunen de deelnemers bij het zetten van stappen richting de arbeidsmarkt met behulp van groepsgewijze coaching en individuele begeleiding. Gedurende drie maanden, vinden er twee keer in de week groepsbijeenkomsten plaats. Vanwege corona is dat vooralsnog allemaal digitaal. Het groepsprogramma kent een vaste structuur en logische opbouw, maar is tegelijkertijd heel flexibel omdat we rekening houden met het leertempo en behoefte van de doelgroep. Daarnaast vindt er individuele begeleiding plaats. De kernwaarden zijn persoonlijke aandacht en maatwerk.”

Brenda zegt hierover: “Bijzonder om te zien dat ook in tijden van corona deelnemers via de digitale weg kunnen werken aan het verbeteren van hun vaardigheden. Ook ontstaan hierdoor verbindingen tussen deelnemers die elkaar ondersteunen in het combineren van zorgtaken binnenshuis met ambities voor zichzelf. Het enthousiasme van Demet en Hester straalt af op de groep. Zij delen ook hun eigen ervaringen met moederschap en betaald werk.”

Hester: “Wanneer je beter zicht hebt op je eigen interesses en vaardigheden, en wanneer je realistische doelen kunt stellen, kun je die integreren in je dagelijkse leven, en kom je een stapje dichter bij je ambitie of droom. We proberen gedurende de training de vaak afwachtende houding van mensen, om te buigen naar een actieve houding en de intrinsieke motivatie te stimuleren.”

Demet: “Het ultieme doel voor veel deelnemers  is betaald werk. Maar iedere stap in de eigen ontwikkeling is een belangrijke stap in de goede richting.”

Hester: “Wij helpen deelnemers inzicht te krijgen in hun eigen vaardigheden en mogelijkheden. Zo kunnen ze werken aan eventuele belemmeringen en stappen zetten richting de arbeidsmarkt. Naast een theoretisch en coachend element, zit er ook een heel praktisch gedeelte in de training waarin deelnemers worden uitgedaagd actief aan de slag te gaan. De deelnemers zijn aan het einde van het traject in staat om zelfstandig vervolgstappen te zetten en volgens de Rijswijkse Klantreis richting werk, deel te nemen aan één van de Rijswijkse activiteiten op dit vlak.”

Demet: “Ik vind het heel mooi om deze vrouwen die zich graag willen ontwikkelen met de juiste aandacht en begeleiding te ondersteunen om die stap te zetten. Er lopen nog zo veel vrouwen rond die meer kunnen dan ze denken en veel te bieden hebben voor werkgevers.”

Hester: “Deze pilot loopt tot half december. Dan hopen we alle deelneemsters niet alleen een certificaat te mogen overhandigen. Maar ook met zelfvertrouwen een mooie start te zien maken. En na hen mogen er wat ons betreft nog velen volgen.”

Eerdere artikelen over het Werkfit- Traject:
Sterk aan het Werk: 120 deelnemers werkfit! | B&A (bagroep.nl)
Werkfit-traject: Sterk (terug) aan het werk! | B&A (bagroep.nl)

Meer weten over Werkfit Rijswijk of de andere Werkfit-trajecten van B&A? Neem dan contact op met Pieter van Schie

Pieter van Schie / adviseur