070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
06-01-2022

Werkfit onder de loep

Voor de masteropleiding Sociologie (beleid- en praktijkgericht onderzoek) aan de Radboud Universiteit Nijmegen schreef Esra van Koolwijk haar scriptie over Werkfit Den Haag. Werkfit is een traject waarin langdurig bijstandsgerechtigden worden begeleid richting meer zelfredzaamheid en participatie. Eind 2019 startte B&A in opdracht van en samen met gemeente Den Haag met de uitdaging om mensen die langere tijd niet aan het werk zijn, weer ‘werkfit’ te krijgen.

Esra analyseerde welke factoren bijdragen aan een succesvol verloop van het traject, stelde de werkzame bestanddelen vast en deed aanbevelingen om Werkfit in de toekomst nog beter aan te laten sluiten op de doelgroep. Esra legt uit en deelt haar bevindingen.  

Aanleiding Werkfit

Esra van Koolwijk

“Als gevolg van de economische crisis en het coronavirus is het aantal personen dat (langdurig) afhankelijk is van een bijstandsuitkering gestegen. Uit eerder onderzoek blijkt dat meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt onder andere belangrijk is voor je geluk, zelfvertrouwen en het onderhouden van regelmatig sociaal contact. Het stimuleren van zelfredzaamheid en (arbeidsmarkt)participatie staat daarom hoog op de beleidsagenda.

Werkfit is sinds 2019 een van de nieuwe re-integratietrajecten voor langdurig bijstandsgerechtigden in de gemeente Den Haag. Doel van het traject is op zoek te gaan naar de interesses en kwaliteiten van deelnemers om maatschappelijke participatie en een duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt te bevorderen.”

Opzet van het onderzoek

Esra onderzocht de ontwikkelingen van deelnemers gedurende het traject aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix. De zelfredzaamheidsmatrix toont aan hoe zelfredzaam een deelnemer is op verschillende domeinen, zoals het sociaal netwerk en de lichamelijke- en geestelijke gezondheid. Daarnaast analyseerde zij welke factoren de kans op uitval beïnvloeden. Door gesprekken te voeren met deelnemers, participatiecoaches en werkbegeleiders vanuit de gemeente zijn bovendien de werkzame bestanddelen van het traject vastgesteld.

Onderzoeksresultaten

Hieronder volgen de belangrijkste resultaten, conclusies en aanbevelingen:  

Werkzame bestanddelen
De combinatie van groepstraining én individuele coaching wordt door zowel deelnemers als de participatiecoaches gezien als een van de belangrijke werkzame bestanddelen van het traject. Bovendien zijn de ruimte voor maatwerk en de vertrouwensband tussen participatiecoach en deelnemer factoren die in sterke mate bijdragen aan een positief resultaat.

Toekomst
“Het onderzoek heeft interessante en nuttige inzichten opgeleverd over het Werkfit-traject. Naast dat we zicht hebben gekregen op de werkzame bestanddelen van het traject is ook duidelijk geworden welke stappen we kunnen zetten om het traject verder te optimaliseren. Met deze kennis is ruimte ontstaan om te kijken naar een mogelijke uitbreiding van Werkfit naar andere doelgroepen en steden. Met als doel; meer mensen Werkfit!”

Aan de slag als junior adviseur

Na haar afstuderen kreeg Esra de mogelijkheid om bij team advies aan de slag te gaan als junior adviseur.

‘Ik was vanaf de start van mijn stage al heel enthousiast over B&A en ben blij dat ik de kans heb gekregen om mij verder te ontwikkelen als junior adviseur. De organisatie heeft veel te bieden en ik ben er dan ook van overtuigd dat ik hier veel kan leren’.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Esra van Koolwijk / Adviseur