070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
17-11-2021

[Whitepaper] Van figurant naar hoofdrolspeler

Een andere aanpak van schuldhulpverlening

Iedereen kan geldproblemen en schulden krijgen. Vanuit die visie staan wij onze cliënten bij. Dat uit zich in een positieve en betrokken houding bij het oplossen van schulden. Wij benaderen hen onder meer op een positieve manier; financiële problemen kunnen immers iedereen overkomen. Daarnaast behouden cliënten zelf de regie en de verantwoordelijkheid, maar ze kunnen bij obstakels in hun hersteltraject terugvallen op een professional.

Doordat cliënten zelf hun doelen formuleren en deze steeds bijstellen, zijn ze sterker betrokken om het soms langdurige en lastige hersteltraject tóch succesvol af te ronden. Wij helpen hen daarbij door de juiste vragen te stellen en door het (bijgestelde) doel in beeld te houden. Kortom, onze cliënten zijn geen figuranten meer, maar hoofdrolspelers.

In deze whitepaper beschrijven we onze visie en aanpak, waarna we met een casus uit Amsterdam-Oost laten zien dat deze werkwijze aantoonbaar tot betere resultaten leidt. Inmiddels haalt 87% van de cliënten daar de eindstreep. We zijn natuurlijk trots op deze prestatie, maar daarmee zijn we er nog niet. Het kan nóg beter. Misschien is een slagingspercentage van 100% wat té ambitieus, maar 95% is zeker haalbaar. Dat gaan we de komende jaren samen waarmaken.

We hopen gemeenten hiermee te inspireren om de schuldhulpverlening wezenlijk anders te organiseren.

Meer weten over onze visie en aanpak omtrent schuldhulpverlening? Bel of mail dan gerust met:

Rob de Bruijn / manager schuldhulpverlening