070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

Bestaanszekerheid

Doorbreek de patronen

De afgelopen jaren hebben wij veel onderzoek gedaan naar bestaanszekerheid of de aanpak van armoede, schulden en begeleiding naar werk. Door in de schoenen te gaan staan van bewoners en uitvoerende professionals zien wij hoe moeilijk het is om de patronen rondom armoede te doorbreken. Wij maken inzichtelijk wat in uw beleid rondom participatie (Participatiewet) hiervoor kan werken.  

In ons onderzoek naar generatiearmoede in Arnhem zagen wij dat werk niet altijd de route uit armoede is. Werken vanuit vertrouwen, realistische doelen en laagdrempelige hulp en ondersteuning helpt. Daarnaast hebben wij een lerend netwerk opgezet van gemeenten om praktische toepassingen uit te wisselen en ontwikkelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daaruit blijkt dat elke maand dat een jongere na zijn opleiding geen werk heeft, de kans op een baan per maand met twintig tot dertig procent afneemt. Zo direct mogelijk jongeren na school (uitval) begeleiden in hun zoektocht naar werk is de beste manier om dit te voorkomen. 

Wij toetsen uw eigen aanpak en zetten deze af tegen bewezen, effectieve aanpakken. U krijgt van ons concrete aanbevelingen hoe u uw beleid kunt aanpassen en de uitvoering kunt bijsturen. 

Meer weten over onze dienstverlening? Bel of mail dan gerust.

Yorick van den Berg / manager advies