070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

Deelnemers Lerend netwerk SZW

Het lerend netwerk wordt aangestuurd door SZW, Via en B&A. Voor een overzicht van de gemeenten en instellingen die zich verbonden hebben aan het Lerend Netwerk Intensieve Begeleiding Bijstandsgerechtigden: