070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

Lerend Netwerk Intensieve Begeleiding Bijstandsgerechtigden

Het lerend netwerk voor uitvoerende professionals en beleidsmedewerkers van gemeenten is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart. Het netwerk is bedoeld om gezamenlijk te leren en te doen wat werkt om bijstandsgerechtigden met een migratieachtergrond beter te begeleiden.

Leden van het Lerend Netwerk gaan met elkaar in gesprek om inzichten vanuit de praktijk, onderzoek, best practices en lastige situaties te delen. Het netwerk biedt de leden tools, trainingen en handreikingen die helpen bij de begeleiding van mensen met een migratieachtergrond.

Bekijk de bibliotheek

Naast deze webpagina is voor de leden van het netwerk een LinkedIn groep beschikbaar. Deze groep is een -afgeschermde- plek voor discussie, kennisuitwisseling en (digitale)participatie.

Naar de LinkedIn groep

Deze webpagina en LinkedIn groep worden in opdracht van SZW en VIA beheerd door B&A, Doeners en Denkers in het Sociaal Domein

Bijeenkomsten Lerend Netwerk

Het Lerend Netwerk Intensieve Begeleiding Bijstandsgerechtigden komt regelmatig bijeen. Download hier de Factsheets van de afgelopen bijeenkomsten en bekijk het overzicht van de data van toekomstige bijeenkomsten.

Startbijeenkomst

Thema Werkgevers

Thema Vrouwen

Thema Jongeren