070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

Lerend Netwerk Intensieve Begeleiding Bijstandsgerechtigden

Het lerend netwerk voor uitvoerende professionals en beleidsmedewerkers van gemeenten is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart. Het netwerk is bedoeld om gezamenlijk te leren en te doen wat werkt om bijstandsgerechtigden met een migratieachtergrond beter te begeleiden.

Leden van het Lerend Netwerk gaan met elkaar in gesprek om inzichten vanuit de praktijk, onderzoek, best practices en lastige situaties te delen. Het netwerk biedt de leden tools, trainingen en handreikingen die helpen bij de begeleiding van mensen met een migratieachtergrond.

Naast deze webpagina is voor de leden van het netwerk een LinkedIn groep beschikbaar. Deze groep is een -afgeschermde- plek voor discussie, kennisuitwisseling en (digitale)participatie.

Naar de LinkedIn groep

Deze webpagina en LinkedIn groep worden in opdracht van SZW en VIA beheerd door B&A, Doeners en Denkers in het Sociaal Domein

Deelnemers

Het lerend netwerk wordt aangestuurd door SZW, Via en B&A. De volgende gemeenten en instellingen hebben zich verbonden aan Lerend Netwerk Intensieve Begeleiding Bijstandsgerechtigden:

Successen uit de praktijk

Het lerend netwerk wisselt niet alleen kennis uit, maar gaat ook praktisch aan de slag. Wij delen hier graag voorbeelden van good practices en succesvolle samenwerkingen.

Samenwerking tussen Halte Werk en Pangea een succes

Bibliotheek Lerend Netwerk Intensieve Begeleiding Bijstandsgerechtigden

Een van de belangrijkste taken van het lerend netwerk is kennisuitwisseling. In de bibliotheek vind je onderzoeksrapporten, handreikingen en andere relevante documentatie. De bibliotheek wordt regelmatig aangevuld met nieuwe documenten. Alle in de bibliotheek aanwezige documenten zijn te downloaden.

Meer weten over Lerend Netwerk Intensieve Begeleiding?

Pieter van Schie / adviseur

Gerard Nieuwe Weme / Adviseur