070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

Onze methoden

Hier kunt u lezen welke methoden wij onder andere gebruiken om antwoord te krijgen op uw vraag. Wij gebruiken nooit maar één methode tijdens een onderzoek. Het is de combinatie van methoden die ervoor zorgt dat wij een zo goed mogelijk beeld krijgen van de situatie omtrent de opdracht. Dit leidt tot een inclusief antwoord op uw vraag. 

Casusanalyse 

Wij zetten een casusanalyse in om inzicht te krijgen hoe een dienstverleningsproces van een organisatie, gemeente of provincie verloopt. Bijvoorbeeld hoe het is om een subsidie aan te vragen en te verantwoorden. Of welke stappen een bewoner onderneemt om hulp bij een organisatie of gemeente aan te vragen. Dit is voor ons de praktijktoets van huidig beleid.  

Mystery guest 

De mystery guest is ons verlengde van de casusanalyse. Aan de hand van fictieve casussen/situaties laten wij gemeenteraadsleden hun beleid zelf ervaren. Hierdoor ervaren zij zelf hoe soepel of ingewikkeld het gemeentelijk beleid daadwerkelijk is. Daarmee stappen zij in de leefwereld van de bewoners. De leden krijgen van ons een ‘dagboek’ waar zij hun ervaringen in vastleggen. 

Razende reporters 

Als razende reporters gaan wij de straat op om bewoners te spreken op straat. Wij spreken met bewoners van de wijk zelf, winkeleigenaren en partners die in de wijk aanwezig zoals politie of jongerenwerkers. Wij vragen naar de ervaringen en belevingen over het te onderzoeken onderwerp. Bijvoorbeeld hoe de inzet van straatcoaches wordt ervaren of hoe welke betekenis de Voedselbank voor bewoners heeft. 

Enquêtes 

Aan de hand van enquêtes krijgen wij input vanuit onder ander grote groepen bewoners, vrijwilligersorganisatie of werknemers. Wij gebruiken dit voornamelijk om een algemeen beeld te krijgen over een specifiek onderwerp. Dit beeld uit de enquête leggen wij terug bij de bewoners, uitvoerders en beleidsmakers. 

Bewonersinterviews 

In gesprekken met bewoners vragen wij naar hun ervaringen over een of meerdere onderwerpen. Wij gaan bijvoorbeeld in op hoe zij de manier van toeslagen of subsidies aanvragen ervaren, of zij weten waar zij terecht kunnen en welke effecten een regeling op hen hebben. Hierbij vragen wij altijd naar wat zij iemand anders in dezelfde situatie toewensen.  

Ontwikkelkamer 

In een ontwikkelkamer leggen wij de ervaringen van de bewoners terug bij uitvoerders en beleidsmakers. Het doel is het opstarten van een leer-en verbetercylus. De deelnemers kijken wat goed gaat en wat beter kan. Bij uitvoerders vragen wij bijvoorbeeld wat zij de volgende dag direct anders gaan doen en wat zij willen dat op beleidsniveau aangepast moet worden. In ontwikkelkamers komen paarse krokodillen naar voren. Bijvoorbeeld dat je eerst moet stoppen met wiet roken voordat je hiervoor hulp kan krijgen. 

Raadsessies 

De inzichten die wij uit de gesprekken met bewoners, uitvoering en beleidsmakers hebben opgedaan leggen wij neer bij de gemeenteraadsleden. In een groepsgesprek reflecteren zij zo op hun kaderstellende en controlerende rollen. Zo hebben wij in Hilversum een raadsonderzoek uitgevoerd naar hun kaderstellende/controlerende rol rondom de Wmo. 

Meer weten over onze dienstverlening? Bel of mail dan gerust.

Yorick van den Berg / manager advies