070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

Schuldhulpverlening, blijvend en aantoonbaar resultaat

'Alles wat de cliënt zelf kan, doet de cliënt zelf’.

Iedereen kan geldproblemen en schulden krijgen. B&A gelooft oprecht dat niemand erop uit is om zijn leven te vergooien. Daarom werken wij vanuit een positieve en betrokken houding aan een goede oplossing bij schulden. We helpen onze cliënten in onder meer Amsterdam, Diemen en Waddinxveen met zaken als budgetbeheer, schuldenregelingen en het invullen van formulieren. Daarbij geven we alle relevante informatie en laten we steeds de mogelijkheden (en de plussen en minnen daarvan) zien.

Cliënten houden de regie

Vervolgens is de cliënt aan zet: hij blijft altijd zelf aan het roer staan. Soms duren zaken daardoor langer. En soms laten we een cliënt gecontroleerd ontdekken waarom iets niet werkt. Op deze manier houden we hem betrokken. We nemen hem serieus én geven hem de verantwoordelijkheid die hij aankan. Waar nodig kan hij altijd terugvallen op onze professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

we stellen De juiste vragen

Mensen die bij ons binnenstappen, zijn gemotiveerd om een oplossing te vinden voor hun financiële problemen. Schulden zijn echter nooit een op zichzelf staand fenomeen, maar een gevolg van andere problemen. Wij zijn daarom vooral geïnteres­seerd in de dieper liggende hulpvraag. Die leidt ons namelijk naar de motivatie, het waarom. Met welk doel gaat de cliënt aan de slag om zijn eigen situatie te verbeteren? Dat is cruciale informatie, omdat zo’n verbetertraject vaak langdurig is, en soms ook uitputtend en zwaar. Dan is het goed om continu een zelf geformuleerd, helder en tastbaar doel voor ogen te houden.

we houden het doel in beeld

We checken continu of het doel van de cliënt nog klopt en of hij nog steeds goed op weg is. Waar nodig helpen we om obstakels te overwinnen. We laten los waar het kan en nemen over waar het nodig is. Daardoor bereiken onze cliënten zo veel mogelijk op eigen kracht het doel dat ze zelf gesteld hebben.

we werken Nauw samen met ketenpartners

Om de best mogelijke ondersteuning te bieden, werken we nauw samen met onze ketenpartners. Zij hebben expertise op het gebied van wonen, werken, administratie en de thuissituatie. Schulden hangen vaak samen met problemen op andere leefdomeinen. Als deze niet aangepakt worden, kunnen we de schuldenproblematiek niet structureel oplossen. Daarbij is het voor de cliënt demotiverend als hij aan zijn schulden werkt, maar toch met andere grote problemen blijft zitten. Daarom schakelen wij steeds de juiste ketenpartners in.

we zorgen voor een Blijvend en aantoonbaar resultaat

In alles wat we doen stuurt B&A op blijvend en aantoonbaar resultaat. Zo zijn onze cliënten klaar voor een toekomst waarin schulden niet langer een belemmering vormen.

Lees ook onze whitepaper:

Van figurant naar hoofdrolspeler
Een andere aanpak van schuldhulpverlening

In deze whitepaper beschrijven we onze visie en aanpak, waarna we met een
casus uit de gemeente Amsterdam laten zien dat deze nieuwe werkwijze
aantoonbaar tot betere resultaten leidt. We hopen gemeenten hiermee te
inspireren om de schuldhulpverlening wezenlijk anders te organiseren.

Meer weten over onze dienstverlening voor gemeenten? Bel of mail dan gerust.

Rob de Bruijn / manager schuldhulpverlening

B&A is lid van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering.