070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

Sociale basis en wijkteams

Het fundament van welzijn

Wij ondersteunen gemeenten bij hun vragen over de uitvoering en effectiviteit van het welzijnswerk en de rolverdeling tussen vrijwilligers en professionals. Onze bevindingen bieden u inzicht in impact rondom deze dynamische en cruciale aspecten van gemeentelijk (Wmo)beleid. 

Wij zien hoe de sociale basis/welzijnswerk samenhangt met maatwerkvoorzieningen. Welzijnsvoorzieningen kunnen een preventieve werking hebben op maatwerkvoorzieningen. Ze kunnen ook ingezet worden voor op en afschaling van deze voorzieningen. De rol van vrijwilligers in de sociale basis is groot maar hier zitten grenzen aan. Het runnen van een buurthuis door vrijwilligers is, met name in kwetsbare wijken, moeilijk.  

Daarnaast is de toekomstige financiering van de sociale basis een belangrijk vraagstuk. Met name wat gebeurt als specifieke subsidies zoals SPUK en GALA wegvallen. Wij bieden u inzicht in de impact van dergelijke veranderingen, met de focus op zowel gemeentelijk perspectief als de behoefte van de bewoner.  

We onderzoeken ook de rol van wijkteams binnen dit kader. Beperken zij zich tot de toegang van voorzieningen of zijn zij actief betrokken bij het zelf aanpakken van de sociale problematiek? Deze positionering varieert tussen gemeenten. Wij bieden inzicht in de doeltreffendheid van verschillende benaderingen, rekening houdend met factoren zoals gemeentegrootte en beschikbare budgetten. 

Onze adviseurs maken inzichtelijk welke keuzes gemaakt moeten worden en welke impact dat heeft voor bewoners en uitvoerders. 

Meer weten over onze aanpak? Ik vertel er graag meer over.

Yorick van den Berg / manager advies