070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

B&A Lab

Vanuit B&A LAB zoeken we naar nieuwe methodes en oplossingen in het sociaal domein.

Innovatie is het sleutelwoord

Met B&A LAB investeren we in vernieuwing. Omdat wij het ambiëren ‘antwoordloket’ te zijn voor de mensen om wie het gaat, is innovatie voor ons een werkwoord.

Ons werkveld – het sociaal domein – is complex georganiseerd. Zeker voor mensen die meer dan één probleem hebben, werkt het huidige systeem soms remmend. De doeners en denkers van B&A zien dat elke dag in de praktijk, maar leggen zich niet neer bij die complexiteit.

Vanuit B&A LAB zoeken we daarom naar nieuwe methodes en oplossingen. In samenwerking met verschillende (sociale) partners toetsen we al doende, met opgestroopte mouwen in de praktijk, wat wel en niet werkt. We blijven niet in theorieën hangen, maar gaan actiegericht aan de slag. De praktijkresultaten brengen we in kaart, zodat opdrachtgevers kunnen zien wat er met een andere kijk op specifieke problemen gerealiseerd kan worden

Meer weten over het B&A LAB? Ik vertel er graag meer over.

Oscar Papa / directeur/bestuurder