070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
12-06-2023

Haal de georganiseerde onmacht uit de knoop!

Onze adviseurs delen graag hun visie en inzichten op het stelsel van de jeugdzorg en de jeugdbescherming.

B&A heeft in een twintigtal gemeenten onderzoek gedaan naar de jeugdzorg. In dit veld blijven actualiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden. Graag delen wij onze indrukken en ideeën met u. In onze serie: Jeugdzorg: krijg het stelsel uit de knoop kunt u via artikelen onze bevindingen volgen.

Georganiseerde onmacht, zo noemt de Algemene Rekenkamer het stelsel van de jeugdzorg en jeugdbescherming. In 2015 is de verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming overgeheveld naar gemeenten. Hiermee zouden de totale uitgaven aan jeugdzorg dalen, de wachttijden korter worden en de administratieve last voor hulpverleners afnemen. Dat is niet gelukt. Kinderen en kwetsbare gezinnen krijgen niet (tijdig) de hulp die ze nodig hebben. Zo stelt de Algemene Rekenkamer.


Vroegsignalering op scholen

Vanuit onze onderzoeken is deze conclusie niks nieuws. Onder andere bezuinigingen in preventie en geen stimulering van netwerksamenwerking leiden tot onvoldoende samenwerking rondom de leefwereld van het kind. Daar waar de gemeentelijke toegang meer bij huisartsen en scholen aanwezig is, zien we dat kinderen en jeugdigen eerder bereikt worden. Zo zagen wij in de gemeente Zwolle dat de toegang bij alle scholen en merendeel van de huisartsen aanwezig is. Hierdoor werden veel hulpvragen vroegtijdig opgepakt. Ook in de gemeente Nieuwegein zagen we pilots van de toegang richting jeugdhulp om op scholen aanwezig te zijn om eerder te signaleren en hulpvragen op te pakken.


betrokkenheid werpt vruchten af

In zowel gemeente Zwolle als Nieuwegein had de toegang dan ook een outreachende en proactieve functie. Bij de toegang in de gemeente Staphorst was dezelfde medewerker bij een gezin betrokken en in traject rondom de beschikking zowel aan het begin, midden en eind in gesprek met gezin. Dit in tegenstelling tot veel gemeenten waar de beschikkingen vooral administratief worden afgerond; de zogenoemde beschikkingenfabriek. We zagen in het casusonderzoek van de gemeente Staphorst een 100% tevredenheid van de afronding van trajecten, waar dit in andere gemeenten vaak 50% was. We zien daarmee dat betrokkenheid en continuïteit van toegang de vruchten afwerpt.

Door direct aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren en hun gezin kan de georganiseerde onmacht door een kind gestuurde aanpak uit de knoop worden gehaald.

Ben je geïnteresseerd geraakt in onze onderzoeken en wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Yorick van den Berg, manager advies.

Yorick van den Berg / manager advies