Advies & onderzoek

Onze adviseurs doen onderzoek en geven advies over actuele vraagstukken in het sociaal domein. Binnen het sociaal domein hebben wij veel ervaring en kennis van Wmo, zorg, arbeidsmarkt en jeugd. We werken voor overheden, publieke uitvoeringsorganisaties en brancheorganisaties en non-profitorganisaties. Lees verder >

Onze Advies & Onderzoek nieuwsitems

Afstudeeronderzoek 'Van straat naar strategie'

Kwalitatief onderzoek naar de integrale aanpak jeugdoverlast en criminaliteit door Anouk Visscher.

Zijn we het doel van inburgering uit het oog verloren?

Steeds minder inburgeraars halen het examen. De gemeente weer in de regierol lijkt de ideale oplossing. Maar is dit ook zo?

Onderzoek jeugdzorg Rekenkamercommissie Woerden

Hoe zit de jeugdzorg in elkaar en hoe effectief is deze?