Advies & onderzoek

Onze adviseurs doen onderzoek en geven advies over actuele vraagstukken in het sociaal domein. Binnen het sociaal domein hebben wij veel ervaring en kennis van Wmo, zorg, arbeidsmarkt en jeugd. We werken voor overheden, publieke uitvoeringsorganisaties en brancheorganisaties en non-profitorganisaties. Lees verder >

Onze Advies & Onderzoek nieuwsitems

Gezondheid en sport in Oosterhout, rekenkameronderzoek

Rekenkamer West-Brabant heeft B&A de opdracht gegund om het gezondheidsbeleid en het sportbeleid in de gemeente Oosterhout te onderzoeken.

Keuzes in rol en positie van de wijkteams. Bent u goed voorbereid op de toekomst?

In dit artikel schetst Yorick van den Berg we welke stappen gemeenten kunnen zetten om te komen tot een succesvolle positionering en rolkeuze van het wijkteam.

Behoeften van mantelzorgers in IJsselmonde

We spraken Marjolein de Bruin, teamleider bij PIT 010, over de huidige situatie.