Advies & onderzoek

ACTUELE VRAAGSTUKKEN IN HET SOCIAAL DOMEIN

Onze adviseurs doen onderzoek en geven advies over actuele vraagstukken in het sociaal domein. Binnen het sociaal domein hebben wij veel ervaring en kennis van Wmo, zorg, arbeidsmarkt en jeugd. We werken voor overheden, publieke uitvoeringsorganisaties en brancheorganisaties en non-profitorganisaties.

Doordat B&A zelf ook lokaal welzijnswerk uitvoert in diverse gemeenten, kennen onze adviseurs de doelgroep en gebruikte methoden in het veld goed. Hierdoor sluiten onze plannen  van aanpak en onderzoeken goed aan bij de praktijk en bieden deze concrete aanbevelingen en handvatten. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige en responsieve overheid, met assertieve en zelfbewuste burgers.

Wij leveren onze opdrachtgevers een breed scala aan diensten, zoals het uitvoeren van onderzoeken, evaluaties en rekenkameronderzoek, maar ook met ondersteuning in beleidsontwikkeling, projectleiding, procesmanagement en het geven van trainingen.

Nieuws Advies & Onderzoek

Opinie: Hand in hand, geen woorden maar daden!

Mijn droom is dat zorgorganisaties en woningcorporaties voor meer clubhuizen of huiskamers van de wijk gaan zorgen in de wijken waar ze actief zijn. Daar zijn hun huurders en cliënten toch ook mee gediend? Wie pakt de handschoen op! Opinie: Oscar Papa

Opinie:
Dag tegen racisme

Racisme is in onze hedendaagse ‘tolerante’ samenleving nog steeds aan de orde van de dag. Alleen van gedaante veranderd. Dit vraagt volgens Demet Akpinar en Sabine Bernard om een andere aanpak: bewustwording en agendering van onderop en leiderschap en omarming van bovenaf.

Onderzoek naar toedracht Victoriebrug Alkmaar

B&A heeft voor de gemeente Alkmaar onderzoek gedaan naar de feiten rondom de Victoriebrug, een nieuwe fietsbrug. Deze brug is door problemen gesloten, hetgeen aanleiding was om een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de aanleg van de brug.