Advies & Onderzoek

actuele vraagstukken in het sociaal domein

Onze adviseurs doen onderzoek en geven advies over actuele vraagstukken in het sociaal domein. Binnen het sociaal domein hebben wij veel ervaring en kennis van Wmo, zorg, arbeidsmarkt en jeugd. We werken voor overheden, publieke uitvoeringsorganisaties en brancheorganisaties en non-profitorganisaties. Doordat B&A zelf ook lokaal welzijnswerk uitvoert in diverse gemeenten, kennen onze adviseurs de doelgroep en gebruikte methoden in het veld goed. Hierdoor sluiten onze plannen  van aanpak en onderzoeken goed aan bij de praktijk en bieden deze concrete aanbevelingen en handvatten. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige en responsieve overheid, met assertieve en zelfbewuste burgers.

Wij leveren onze opdrachtgevers een breed scala aan diensten, zoals het uitvoeren van onderzoeken, evaluaties en rekenkameronderzoek, maar ook met ondersteuning in beleidsontwikkeling, projectleiding, procesmanagement en het geven van trainingen.

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg