Uitvoering

Als vernieuwers aan de slag

De rode draad in ons werk in de wijk is dat we altijd gericht zijn op leren en ontwikkelen. Dit past bij onze visie op burgerschap dat ieder mens met zijn omgeving ook in staat is om te leren en zich te ontwikkelen (daar zelfs door gedreven wordt). We gaan daarbij uit van een oplossingsgerichte aanpak waarbij we zoveel mogelijk met de beelden van mensen over hun eigen toekomst werken. We leggen daarbij de nadruk op wat iemand kan en gaan niet uit van wat iemand niet kan. Lees verder >

Nieuws Uitvoering

Opinie: Sociaal werk speelt 'hoofdveld' en geen 'voorliggend veld'

Ik neem u mee in het domein van welzijn en zorg. Bedoeld om te prikkelen en het gesprek aan te gaan. Deze keer een oproep aan gemeenten, onze opdrachtgever, om ons speelveld te ‘promoveren’. Opinie: Oscar Papa

Een werkdag van Leny Braks, projectleider StuwKR8

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft een Maatschappelijke Agenda opgesteld met doelen waaraan inwoners, verenigingen en organisaties de komende jaren werken. Leny heeft als taak om een overkoepelend plan te maken, samenwerking te stimuleren en initiatieven aan te jagen.

Inspiratiemiddag voor intensieve jongerencoaches

‘Een middag gevuld met interessante invalshoeken en inspirerende workshops waar jongerencoaches uit alle delen van Rotterdam met elkaar ervaringen konden uitwisselen.’ Chanel Hoogendoorn - jongerencoach Futuro

Onze organisaties