Uitvoering

Als vernieuwers aan de slag

De rode draad in ons werk in de wijk is dat we altijd gericht zijn op leren en ontwikkelen. Dit past bij onze visie op burgerschap dat ieder mens met zijn omgeving ook in staat is om te leren en zich te ontwikkelen (daar zelfs door gedreven wordt). We gaan daarbij uit van een oplossingsgerichte aanpak waarbij we zoveel mogelijk met de beelden van mensen over hun eigen toekomst werken. We leggen daarbij de nadruk op wat iemand kan en gaan niet uit van wat iemand niet kan. Lees verder >

Nieuws Uitvoering

Werken in het (jeugd)veiligheidsdomein 2018/2019

Ruim 30 studenten hebben zich dit jaar aangemeld voor de minor ‘werken in het (jeugd)veiligheidsdomein’ georganiseerd door de Hogeschool Leiden in samenwerking met Futuro.

Positieve audit van Wmo begeleiding in Amsterdam

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te toetsen, heeft de gemeente Amsterdam de GGD ingeschakeld. Wij zijn blij met het positieve rapport wat wij ontvangen hebben.

B&A is een van de werkgevers van het Sociaal Team en CJG Zeist

Als werkgever zijn wij verantwoordelijk voor opleiding en expertise van de medewerkers in de teams. Ook dragen wij bij aan (inhoudelijke) innovaties in het sociaal domein in Zeist.

Onze organisaties