Uitvoering

Als vernieuwers aan de slag

De rode draad in ons werk in de wijk is dat we altijd gericht zijn op leren en ontwikkelen. Dit past bij onze visie op burgerschap dat ieder mens met zijn omgeving ook in staat is om te leren en zich te ontwikkelen (daar zelfs door gedreven wordt). We gaan daarbij uit van een oplossingsgerichte aanpak waarbij we zoveel mogelijk met de beelden van mensen over hun eigen toekomst werken. We leggen daarbij de nadruk op wat iemand kan en gaan niet uit van wat iemand niet kan. Lees verder >

Nieuws Uitvoering

B&A Wmo begeleiding in beeld | Arnhem

In deze video vertellen Susan Pelskamp, Wmo begeleider, en Erna, cliënt, over wat deze begeleiding voor Erna betekent. B&A biedt Wmo begeleiding in heel Nederland.

Gezamenlijke huisvesting jongeren en statushouders

Annemiek Kroone van Civic Amsterdam was betrokken als sociaal werker bij deze succesvolle woonpilot in Amsterdam-Oost waar Nederlandse jongeren en statushouders onder één dak wonen.

Bestrijden laaggeletterdheid met Amsterdams Taalakkoord

Tijdens de Week van de Alfabetisering hebben 23 organisaties, waaronder Civic Amsterdam het Amsterdams Taalakkoord ondertekend.

Onze organisaties