Uitvoering

Als vernieuwers aan de slag

De rode draad in ons werk in de wijk is dat we altijd gericht zijn op leren en ontwikkelen. Dit past bij onze visie op burgerschap dat ieder mens met zijn omgeving ook in staat is om te leren en zich te ontwikkelen (daar zelfs door gedreven wordt). We gaan daarbij uit van een oplossingsgerichte aanpak waarbij we zoveel mogelijk met de beelden van mensen over hun eigen toekomst werken. We leggen daarbij de nadruk op wat iemand kan en gaan niet uit van wat iemand niet kan. Lees verder >

Onze Uitvoering nieuwsitems

B&A is uitvoerder MAG Hardinxveld-Giessendam

De Maatschappelijke Agenda (MAG) bestaat uit twee percelen, ‘met en voor elkaar’ en ‘actief en gezond’. Wij hebben beide percelen gegund gekregen. Leny Braks start 8 maart als projectleider vanuit B&A.

Keuzes in rol en positie van de wijkteams. Bent u goed voorbereid op de toekomst?

In dit artikel schetst Yorick van den Berg we welke stappen gemeenten kunnen zetten om te komen tot een succesvolle positionering en rolkeuze van het wijkteam.

Hbo opleiding Ad Sociaal Financiële Dienstverlening geslaagd voor kwaliteitscontrole NVAO

Yentl van Heest was zeer nauw betrokken bij de invulling en ontwikkeling van deze opleiding.