B&A WMO BEGELEIDING

B&A biedt Wmo begeleiding in heel Nederland. Op onderstaande kaart ziet u waar wij momenteel actief zijn. Klik op de gewenste locatie voor informatie en contactpersonen.

Toon alle locaties

Wijkgerichte aanpak

Wij zien een groeiende behoefte bij gemeenten aan laagdrempelige ambulante ondersteuning in combinatie met lokaal welzijnswerk, nieuwe vormen van actieve dagbesteding en bewonersinitiatieven, dichtbij huis. Onze werkwijze binnen Wmo begeleiding, conform de welzijn nieuwe stijl richtlijn, sluit daar naadloos op aan. Wij hanteren een wijkgerichte aanpak met als uitgangspunt dat bewoners centraal in de wijk worden geactiveerd en ondersteund. Voor alle activiteiten, zowel individueel als collectief, werken wij samen met het informele netwerk van de cliënt, wijkteams, vrijwilligers, formele zorginstellingen, ondernemers en de gemeente. Door de combinatie van activiteiten en het mobiliseren van buurtbewoners en organisaties ontstaat er de juiste lokale omgeving om de gezamenlijke vraag met alle betrokkenen vorm en inhoud te geven.

PARTICIPATIE VANUIT EIGEN KRACHT

Deze manier van werken, centraal aanwezig zijn in een wijk, laat deelnemers participeren in de wijk vanuit hun eigen kracht. Wij bespreken de ambities, wensen en behoeften met de deelnemers en begeleiden hen zo richting zelfstandigheid. Doordat we voortdurend in gesprek zijn, kunnen we ook snel signalen oppakken. Hoofddoel is dat mensen zich ontwikkelen, een onderdeel zijn van hun wijk en zo snel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.

In onderstaande video zie je wat deze begeleiding door Peter Brandwacht, Wmo begeleider, voor Ijoné betekent.

HERKENBARE PLEK IN DE WIJK

Wij bieden onze dienstverlening op een herkenbare plek in de wijk waar iedereen, met en zonder een indicatie, welkom is. We zijn erg voor het mixen van groepen, en laten individuele competenties leidend zijn in plaats van het traditionele doelgroep-denken. Producten die we daarbij integraal aanbieden vanuit informele en formele inzet zijn de inloopfunctie, begeleiding (individueel en groep), leren en werken, trainingen en cursussen.

Cliëntenfolder

U leest in onze folder meer over het ondersteuningsplan wat de cliënt samen met de begeleider gaat maken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U vindt ook informatie over onze cliëntenraad en klachtenprocedure. Klik op de afbeelding om de folder (pdf) te downloaden.

 

 

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze cliënten. Meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, vindt u in onze Privacyverklaring (pdf).

BENT U BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN IN UW GEMEENTE?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek. Mathilde Corsten vertelt u graag wat B&A voor u kan betekenen.

Mathilde Corsten
T: 06 51 00 50 20
E: m.corsten@bagroep.nl