070 30 29 500 info@bagroep.nl
voorpagina
Jaarverslag 2022
01
|
22
Jaarverslag 2022
In dit jaarverslag blikken wij terug op de belangrijkste ontwikkelingen, prestaties en uitdagingen van 2022.

We zijn trots op wat we met elkaar hebben bereikt en de resultaten die we hebben behaald. Zowel bij de verschillende uitvoeringsopdrachten door het land, door onze adviseurs én de stafafdelingen in Den Haag.

We spreken onze dank uit aan al onze medewerkers, opdrachtgevers, samenwerkingspartners en andere betrokkenen die hebben bijgedragen aan het succes van onze projecten. Zonder uw inzet en steun zou het niet mogelijk zijn geweest om zoveel te bereiken.

Missie / kernwaarden
Jaarverslag 2022
03
|
22
Over ons
Voor B&A – sociaal werkers en adviseurs binnen het sociaal domein – is het leidende principe: elk mens is ergens goed, heeft talenten en telt mee. Ook zij die zich in een kwetsbare positie bevinden. Dat vinden wij, dat voelen wij. En dat beweegt ons in alles wat wij doen. Daarom zetten wij ons in voor een maatschappij waarin iedereen meedoet en niemand er alleen voor staat. Waar je kan zijn wie je bent en we voor elkaar zorgen. Een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin mensen zich betrokken voelen bij anderen in hun buurt.
Voorwoord intro
Voorwoord
04
|
22
Voorwoord Bestuur B&A
Nederland verandert sterk en dat merken we in ons werk maar al te goed. Onze samenleving staat onder druk en veel mensen hebben moeite om mee te (blijven) doen.

2022 was een jaar waarin veel mensen de gevolgen hebben ondervonden van de coronapandemie, de toeslagenaffaire en de oorlog in Oekraïne. Deze gebeurtenissen hebben een grote impact gehad, waarbij steeds meer mensen worstelen met eenzaamheid, in armoede leven of op zoek zijn naar meer verbinding.
Voorwoord
Voorwoord
04
|
22
Voorwoord Bestuur B&A
Nederland verandert sterk en dat merken we in ons werk maar al te goed. Onze samenleving staat onder druk en veel mensen hebben moeite om mee te (blijven) doen. 2022 was een jaar waarin veel mensen de gevolgen hebben ondervonden van de coronapandemie, de toeslagenaffaire en de oorlog in Oekraïne. Deze gebeurtenissen hebben een grote impact gehad, waarbij steeds meer mensen worstelen met eenzaamheid, in armoede leven of op zoek zijn naar meer verbinding.

Daarmee is het werk van B&A misschien wel uitdagender en relevanter dan ooit tevoren. Er wordt een groot beroep op ons gedaan. We zetten ons dan ook dagelijks voor de volle 100% in voor de bewoners van de verschillende wijken in de steden en dorpen waarin we actief zijn. Ook in 2022 heeft B&A weer tal van sociale initiatieven ondernomen om mensen te helpen en hen met elkaar of met onze samenwerkingspartners te verbinden.

In dit jaarverslag delen wij een aantal voorbeelden die illustreren hoe onze professionals zich hebben ingezet en welke positieve impact we hebben gehad op de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Nieuw hoofdstuk
In onze interne organisatie stond in 2022 de oprichting van Stichting B&A Groep en de werving van een nieuw bestuur centraal. De overgang van BV naar Stichting doet recht aan de sociale en maatschappelijke doelstellingen van B&A.

In 2022 is een begin gemaakt met het herformuleren van de strategie van B&A. Want alle maatschappelijke ontwikkelingen die op dit moment spelen, vragen om een slagvaardige organisatie met een duidelijke koers. Onder leiding van het nieuwe bestuur zal dit traject in 2023 verder vorm krijgen en worden afgerond.

Wij danken iedereen die zich in 2022 voor B&A en onze projecten heeft ingezet en kijken met vertrouwen naar de toekomst.


Mathilde Corsten & Marie-Fleur Lobry
Bestuur B&A
Afscheid Pit010 intro
Afscheid PIT010
05
|
22
Afscheid PIT010
B&A is landelijk actief in de meest uitdagende wijken van ons land. Maar na intensieve en enerverende rondes voor de aanbesteding van het welzijnswerk in Rotterdam, ontvingen we helaas ongunstig nieuws over ons werk in Rotterdam IJsselmonde.
Afscheid Pit010
Afscheid PIT010
05
|
05
Afscheid PIT010
B&A is landelijk actief in de meest uitdagende wijken van ons land. Maar na intensieve en enerverende rondes voor de aanbesteding van het welzijnswerk in Rotterdam, ontvingen we helaas ongunstig nieuws over ons werk in Rotterdam IJsselmonde. Daar stopte op 1 juni de opdracht PIT010, waarin we met veel toewijding en enthousiasme ruim tien jaar lang het welzijnswerk hebben gecoördineerd en uitgevoerd.

Voor altijd in ons hart gesloten
Bij PIT 010 hebben we altijd gewerkt vanuit de gedachte dat ‘iedereen ergens goed in is en iets voor de maatschappij kan betekenen’. Altijd met het doel om IJsselmondenaren met hulpvragen te ondersteunen en actief mee te laten doen in de wijk. PIT 010 heeft veel bewoners weten te bedienen; van ouderen en Rotterdammers in kwetsbare situaties tot aan kinderen en jongeren.

Verbinding in de wijk
De Huiskamer van de Wijk en de drie Huizen van de Wijk dienden als sociale huiskamer voor veel bewoners. Hier was dagelijks ruimte voor een praatje en een kopje koffie. De deur stond altijd open voor iedereen. De vrijwilligers en medewerkers van PIT 010 waren zichtbaar in de verschillende wijken en attendeerden bewoners op de mogelijkheden om activiteiten bij te wonen of ondersteuning aan te vragen bij (hulp)vragen.

Senior vriendelijk IJsselmonde
Samen met de gemeente Rotterdam en andere partners in de wijk heeft PIT 010 bijzondere aandacht gegeven aan de seniorvriendelijke wijk. Dat resulteerde in 2021 in het Senioren Informatie Punt. Hier ondergaan mensen een medische check, stellen vragen op allerlei gebied en ontmoeten elkaar, delen ervaringen en doen nieuwe kennis op.

Jongeren en kinderen op Zuid staan niet alleen
De jongerenwerkers van PIT 010 stonden dicht bij de jeugd door de korte lijnen met scholen. De reguliere en grenzen-stellende jongerenwerkers ondersteunden honderden jongeren individueel bij hun hulpvragen. PIT 010 leverde nazorg door de jongeren thuis te bezoeken, ouders te betrekken en met jongeren mee te gaan naar instellingen. In 2020 startte PIT010 een Jongeren Service Punt waar jongeren terecht kunnen met vragen, bijvoorbeeld op het gebied van stage, werk of opleiding. Voor kinderen tot 12 jaar zijn duizenden activiteiten georganiseerd. Van buitenlessen in de natuur tot voetbaltrainingen, knutselworkshops en dans- en toneellessen.

Grip op geld
PIT010 ondersteunde duizenden Rotterdammers bij het oplossen van schulden en financiële hulpvragen. In 2021 startten we met de Pilot ‘Netwerkregisseur Armoede en Schulden’. Het resultaat was een stevig netwerk van schulddienstverlening, formele en informele initiatieven op het gebied van armoedebestrijding en andere financiële dienstverlening voor de bewoners. “

Samen voor de wijk
Tientallen vrijwilligers en buurtambassadeurs (actieve buurtbewoners) organiseerden onder begeleiding van PIT 010 activiteiten voor andere buurtbewoners, wat ten goede kwam aan de buurtbetrokkenheid. Er is zelfs een activiteitencommissie ontstaan in een wooncomplex, die nu zelfstandig van alles organiseert voor de complexbewoners.

Voor altijd in ons hart
IJsselmonde en haar bewoners zijn volop in beweging en ontwikkeling. Vol overgave en bevlogenheid gingen wij jaar in jaar uit de uitdaging aan om ons aanbod hierop aan te laten sluiten. Samen hebben we in al die jaren mooie resultaten geboekt. Hier zijn we trots op. Wij gaan het gebied en haar bewoners missen. Zij zitten voor altijd in ons hart!
Overzicht Gebeurtenissen & Projecten
Mooie voorbeelden 2022
06
|
22

Sociaal architecten, dat zijn wij. Of we nou als bruggenbouwer, kwartiermaker of dienstverlener aan de slag gaan in een wijk, in alles wat we doen stuurt B&A op blijvend en aantoonbaar resultaat. Wij kennen het systeem waarbinnen onze teams in steden als Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort werken als onze broekzak en juist daarom slagen wij erin dat systeem dienstbaar te maken aan mensen. En waar dat niet lukt, zoeken we naar alternatieve routes.

Over Zo=Gnoord

Joanne Sarker-Bosch
Buurtteammanager Bijlmer Midden-Oost

Over de Kramatsalon

Erik van de Langkruis
Teamleider Civic Amsterdam Oost

Over Het Breinplein

Juanita van Schoonhoven
Netwerkmanager Buurtteam Amsterdam Zuidoost

Over Noordse Vrouwen

Adinda van Kranendonk
Participatiemedewerker Eva & Adam

Over Buurtverbinding

Kaylee Schilder
Coördinator Civic Amsterdam

Over het Lerend Netwerk SZW

Pieter van Schie
Senior-adviseur B&A

Over StuwKR8

Gerard Nieuwe Weme
Senior-Adviseur B&A

Jubileum Indebuurt033

OpenHuis

Over Zo=Gnoord Intro
Mooie voorbeelden 2022
07
|
22
Joanne Sarker-Bosch (buurtteammanager Bijlmer Midden-Oost)
Over ZO=GBUURT NOORD
“Investeren in elkaar is de sleutel naar een goede integrale samenwerking”
ZO=GBUURT NOORD is een nieuwe aanpak, een duurzame verandering die integraal samenwerken, maatwerk en het forceren van doorbraken ter verbetering van de situatie van de bewoners mogelijk maakt. In 2022 kon het team de eerste successen vieren, en samenbouwen aan de toekomst.
Over Zo=Gnoord
Mooie voorbeelden 2022
07
|
22
Joanne Sarker-Bosch (buurtteammanager Bijlmer Midden-Oost over ZO=GBUURT NOORD)
“Investeren in elkaar is de sleutel naar een goede integrale samenwerking”

ZO=GBUURT NOORD is, ondanks dat het op de werkvloer wel vaak zo genoemd wordt, geen project. Het is een nieuwe aanpak, een duurzame verandering die integraal samenwerken, maatwerk en het forceren van doorbraken ter verbetering van de situatie van de bewoners mogelijk maakt. In oktober van 2020 is het Buurtteam Amsterdam Zuidoost samen met de partners in de wijk gestart met het vormen van een team om dit mogelijk te maken. In 2022 kon dit team de eerste successen vieren, en samenbouwen aan de toekomst.

“Zuidoost is een bruisend stadsdeel waar veel mensen met plezier wonen, leven, leren en werken. Toch zijn er uitdagingen en zorgen over leefbaarheid en veiligheid. Het Masterplan Zuidoost is ontwikkeld om samen met bewoners te werken aan verbeteringen op het gebied van wonen, werken, onderwijs en veiligheid – nu en in de toekomst. Buurtteam Zuidoost is actief deelnemer én aanvoerder binnen het Masterplan. Zo werken wij bijvoorbeeld hard aan een schuldvrije wijk, en willen we samen met onze partners in de wijk de bestaanszekerheden verbeteren.

Het viel op dat de armoede onder de 960 huurders van de twee Rochdale flats in de G-buurt Noord extreem hoog was. Dat bleek niet alleen uit gemeentelijk onderzoek, maar ook uit verhalen van de verschillende zorg- en welzijnsmedewerkers die in de G-buurt aan het werk waren. Dat riep vragen op. Hoe komt dit? En belangrijker: Wat kunnen we eraan doen? Zo ontstond in 2021 al een plan om gezamenlijk huisbezoeken in de G-buurt af te gaan leggen.

Inmiddels kunnen we met trots zeggen dat er een integraal multidisciplinair team staat. Dat team bestaat uit leden van WPI, Rochdale, het Rode Kruis en ervaringsdeskundige Buurtteam medewerkers. Dit team werkt nauw samen met de bewonerscommissies van beide flats. Het afgelopen jaar hebben wij vooral geïnvesteerd in elkaar; in het onderlinge vertrouwen en het helder krijgen van verwachtingen en ambities. Alleen op die manier bereik je een goede integrale samenwerking.

Gezamenlijk hebben we nieuwe manieren gevonden om onze relatie met de buurt te verstevigen. We hadden bij de opstart toch ook nog ‘last’ van de gevolgen van Corona. Contact was enorm moeilijk te leggen. De daadwerkelijke huisbezoeken zijn daardoor pas in september gestart. Die bezoeken hebben ons ongelooflijk veel opgeleverd. Het belangrijkste is de directe hulp en ondersteuning die wij bewoners konden bieden. Maar het leverde ons ook belangrijke inzichten op in hoe wij als integraal team steeds beter samenwerken, elkaar versterken, en onze werkwijze aanpassen aan de situaties die we tijdens de bezoeken tegenkomen.

Het is geweldig om bewoners te ondersteunen bij hun weg naar een betere positie in de maatschappij. Ja, dat vraagt maatwerk, maar dat kunnen we in deze samenstelling ook leveren. Het hogere doel is dat deze bewoners duurzaam een beter inkomen ontvangen, dat wij met elkaar de kansenongelijkheid tegengaan. En dat alles in een omgeving die leefbaar en veilig is om je kinderen in op te laten groeien. Zie het als ‘Balans in je wijk creëren’. Dat doen wij elke dag weer met enthousiasme op verschillende manieren. En altijd staat de bewoner en zijn hulp vraag centraal.
Over de Kramatsalon intro
Mooie voorbeelden 2022
08
|
22
Erik van de Langkruis (teamleider Civic Amsterdam Oost)
Over de Kramatsalon
“Wij helpen niet alleen onze bewoners, wij helpen ook onze collega’s”
Civic Amsterdam ziet het als haar taak om beweging en groei in de wijk te steunen en stimuleren. Dat resulteerde in 2022 onder andere in de realisatie van een echte Buurthuiskamer: de Kramatsalon.
over de Kramatsalon
Mooie voorbeelden 2022
08
|
22
Erik van de Langkruis (teamleider Civic Amsterdam Oost) over de Kramatsalon
“Wij helpen niet alleen onze bewoners, wij helpen ook onze collega’s”

Civic staat midden in de wijk. We zien het als onze taak om beweging en groei in de wijk te steunen en stimuleren. Of bewoners nou een middag willen organiseren om de speeltuin in de buurt schoon te maken, een subsidie willen aanvragen voor een wijkfeest en niet weten hoe, of op een andere manier maatschappelijk betrokken willen zijn, Civic helpt ze verder! Met oog voor iedereen, ook voor diegenen die misschien niet meteen vooraan staan.

“Onze participatiemedewerkers zijn de schakel zijn tussen de bewoners, het stadsdeel, formele en informele organisaties, politie en gemeente. Zo bouwen we een stevige community waar iedereen elkaar kent, en waardoor de bewoners meer eigenaarschap krijgen bij de activiteiten die in hun wijken worden georganiseerd. Op die manier helpen we gezondere wijken te maken, en gaan we eenzaamheid tegen. Bij ons mag iedereen meedoen.

Creativiteit is in ons werk heel belangrijk. Met een out-of-the-box-aanpak lukt het ons vaak om mooie dingen voor de wijk te doen. In 2022 resulteerde dat in de realisatie van een echte Buurthuiskamer: de Kramatsalon. De voormalige Brasserie De Poort stond door alle gevolgen van de coronapandemie leeg. Met het versoepelen van de coronamaatregelen was er bij de buurtbewoners ook weer de behoefte om samen te komen. Civic is in dit gat gesprongen en de nieuwe uitbater van de brasserie geworden. De bewoners krijgen in de Salon alle ruimte om zelf iets te organiseren en de gelegenheid wordt door vrijwilligers van Civic bemenst. De Kramatsalon is op 30 juni 2022 feestelijk geopend.

De Kramatsalon is een gezellige buurthuiskamer waar bewoners terecht kunnen voor een kopje koffie of thee, een frisje of een eenvoudige lunch. De Kramatsalon is laagdrempelig. Je ontmoet er mede-buurtbewoners, je kunt er een spelletje doen of de krant lezen. De prijzen zijn voor Amsterdamse horeca-begrippen erg laag en vrijwilligers van Civic zitten klaar voor een goed gesprek of voor hulp bij vragen. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd en in de zomer heeft de Kramatsalon een fijn groot terras waar je lekker in de zon kunt zitten.

Dankzij deze nieuwe sociale plek is de vraag naar het gebruik van de ruimtes toegenomen. Civic Oost merkte dat steeds meer partijen in de buurt, zowel grote als kleine, Civic wisten te vinden. Zo werd de activiteitenruimte gebruikt voor nog meer (sport) activiteiten en bewonersinitiatieven zoals Fit in Flevo, stoelengym, Faja Lobi en yoga. Ook in de avonduren wordt de activiteitenruimte veelvuldig gebruikt, bijvoorbeeld door praatgroepen, zwangerschapsgym vanuit het SAG en de alom bekende Ladies Day. Groepen zoals de Modestudio groeiden uit de ruimte door het hoge aantal aanmeldingen.

Een leuke nieuwe toevoeging aan de activiteitenruimte was dit jaar Alzheimer Gym in samenwerking met Diversiteitsland, waarmee het fysiek sporten gecombineerd werd met kennis over waarom bewegen gezond is. De wandelgroep, ook in samenwerking met Diversiteitsland, werd eveneens een groot succes. Naast het aanbod dat onder de vlag van Civic in Oost is uitgevoerd, hebben er ook een autisme spreekuur, een spreekuur van het Buurtteam en een spreekuur van Ymere plaatsgevonden. Zo helpen wij niet alleen onze bewoners elkaar ontmoeten en versterken, maar ook onze collega’s”

OverHet Breinplein intro
Mooie voorbeelden 2022
09
|
22
Juanita van Schoonhoven (netwerkmanager Buurtteam Amsterdam Zuidoost)
Over Het Breinplein
“Doordat we kennis delen en samen leren geven we de bewoner een stem”
Net als in de rest van Nederland is er ook in Amsterdam Zuidoost sprake van vergrijzing en steeds ouder wordende bewoners. Logischerwijs worden ook steeds meer bewoners van dit stadsdeel getroffen door dementie. Er is een netwerk, er zijn voorzieningen, maar zijn we écht voldoende voorbereid op de toekomst?
over Het Breinplein
Mooie voorbeelden 2022
09
|
22
Juanita van Schoonhoven (netwerkmanager Buurtteam Amsterdam Zuidoost) over Het Breinplein
“Doordat we kennis delen en samen leren geven we de bewoner een stem”

Net als in de rest van Nederland is er ook in Amsterdam Zuidoost sprake van vergrijzing en steeds ouder wordende bewoners. Logischerwijs worden ook steeds meer bewoners van dit stadsdeel getroffen door dementie. De verwachting is zelfs dat 1 op de 3 vrouwen een vorm van dementie krijgt. De Amsterdamse wijkzorgnetwerken hebben in de afgelopen jaren het aanbod rondom dementie en ouderen doorontwikkeld. Er is een netwerk, er zijn voorzieningen, maar zijn we écht voldoende voorbereid op de toekomst?

“Dat was een van de vragen die we ons begin 2022 stelden. Omdat het onderwerp dementie bij veel van onze bewoners met maar liefst 173 nationaliteiten, en dus evenzoveel diverse culturele achtergronden, weinig besproken wordt, zijn zij zich vaak niet bewust van de vele voorzieningen die beschikbaar zijn. Samen met onze partners uit het netwerk zijn we uitgebreid onderzoek gaan doen naar de behoeften in de wijk. Zo is het Breinplein ontstaan aan de Karspeldreef in Amsterdam Zuidoost.

Het Breinplein is niet alleen een fysieke plek, het is ook een kapstok voor verschillende gezondheid gerelateerde thema’s: Dementie, LVB/NAH, Gezonde leefstijl en Bewegen en Lekker in je vel (GGZ). Het netwerk faciliteert en initieert de bijeenkomsten, zodat er op een laagdrempelige manier een verbinding ontstaat tussen professional en bewoner.

We willen een lokale kennisplek zijn, waar we steeds alles tegen het licht houden om te kijken hoe we nog meer in contact kunnen komen met bewoners. Het plein is er immers voor hen. Hoe krijgen we zorg en hulp bij lastige vraagstukken dichterbij? Daarnaast is het een middel tot netwerkversterking, omdat we het samen doen. En we hebben ambities: denk aan een ‘Breinplein on tour’, of een ‘Breinpleinkoffer’ die je op verschillende plekken in de stad kunt plaatsen zodat op die manier de informatie verstrekt kan worden. Laten we zeggen: we zijn ambitieus en niet voor 1 gat te vangen.

Het leukste van een samenwerking als deze is dat je het samen met zoveel deskundigen mag vormgeven, dat je het ziet groeien, en dat het elders in de stad wordt opgepikt. Toch gaat niet alles vanzelf. We merken dat het werken met subsidies lastig is. In een eerder netwerk rondom dementie hadden we mooie partners maar die werden niet gesubsidieerd. Dit maakt dat je netwerk steeds dynamisch is, en je vooral op de formele partners en de grotere SB partners moet leunen om stappen te maken.

In de ontwikkeling van dit soort projecten en activiteiten betrekken wij altijd onze bewoners. Hun input doet ertoe, en zij zijn vaak ook onderdeel van het expertise netwerk. Hun kennis en vraagstukken nemen wij steeds mee in de ontwikkeling van dit soort activiteiten, en hopelijk vullen we elkaar op die manier aan.”

Over Noordse Vrouwen intro
Mooie voorbeelden 2022
10
|
22
Adinda van Kranendonk (participatiemedewerker Eva & Adam)
Over Noordse Vrouwen
“Iedereen heeft iets te bieden om een ander op weg te helpen”
De economische zelfstandigheid onder vrouwen in Amsterdam Noord is lager dan in de rest van Amsterdam. Een relatief groot aantal vrouwen bevindt zich in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld als alleenstaande ouder onder het bestaansminimum. Noordse Vrouwen bundelt de krachten van vrouwen die in Amsterdam Noord wonen en/of werken.
over Noordse Vrouwen
Mooie voorbeelden 2022
11
|
22
Adinda van Kranendonk (participatiemedewerker Eva & Adam) over Noordse Vrouwen
“Iedereen heeft iets te bieden om een ander op weg te helpen”

De economische zelfstandigheid onder vrouwen in Amsterdam Noord is lager dan in de rest van Amsterdam. Een relatief groot aantal vrouwen bevindt zich in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld als alleenstaande ouder onder het bestaansminimum. Noordse Vrouwen bundelt de krachten van vrouwen die in Amsterdam Noord wonen en/of werken.

“Op Internationale Vrouwendag op 8 maart 2022 lanceerden wij de website www.noordsevrouwen.nl. Het was een instant succes en werd in 2022 honderden keren bezocht. Het betekende een nieuwe stap in de groei van het netwerk. Bij Noordse Vrouwen geloven wij dat iedereen iets te bieden heeft om een ander op weg te helpen. De vrouwen zetten daarvoor elk hun eigen kennis, ervaring en talenten in. Het netwerk staat voor de drie pijlers; ‘vinden en verbinden’, ‘weerbaarder en veerkrachtig’ en ‘werk en inkomen’.

Binnen de pijler ‘vinden & Verbinden’ richten we ons op ontmoeting en samenwerking. We brengen vrouwen met elkaar in contact, zorgen dat ze elkaar kunnen vinden en met elkaar kunnen samenwerken. Iedereen die een bijdrage kan leveren of hulp nodig heeft kan zich aansluiten. Zo bouwen we met elkaar aan ons netwerk. Ook vrouwen die aan hun weerbaarheid willen werken of een stap willen maken richting een eigen inkomen, kunnen zich aansluiten en zo een eigen netwerk opbouwen.

Teveel vrouwen in Amsterdam Noord leven sociaal geïsoleerd of zijn op een andere manier kwetsbaar. Velen kennen de weg naar hulp niet, of schamen zich om hulp te vragen. Binnen de pijler Weerbaarheid & Veerkracht streven we ernaar om zo veel mogelijk sociaal geïsoleerd vrouwen te bereiken en uit hun isolement te halen. Dat doen we door activiteiten te organiseren als Empowerment Trainingen, Weerbaarheidstrainingen en bijvoorbeeld financiële inloopsprekuren. Daarnaast stimuleren we (zelf-)organisaties om initiatieven voor deze groep vrouwen te ontwikkelen.

In 2022 resulteerde dit in zo’n 20 activiteiten per week, waar 350 vrouwen aan meededen. Een greep uit de activiteiten: Een-ouder spreekuur, filmvertoning Doula’s Van De Stad, Empowerment training “Iedereen heeft talent”, Weerbaarheidstraining, Cursus: Assertiviteit, Cursus: Omgaan met stress, Noordse Vrouwen ontbijt, Inloopspreekuur voor juridisch advies – Vrouwenrechtswinkel, Moedersmomentje, Sollicitatietrainingen, Zelfverdediging & Fun.

We weten uit onderzoek en ervaring dat een eigen inkomen zorgt voor meer vrijheid, zowel letterlijk als gevoelsmatig. En het maakt mensen minder kwetsbaar. Binnen de pijler Werk & Inkomen werken we aan een programma om vrouwen op weg te helpen naar (betaald)werk. Ook zijn we een maatjesproject gestart om de weg naar financiële onafhankelijkheid voor vrouwen makkelijker te maken.

Een grote groep initiatieven heeft zich al aangesloten bij Noordse Vrouwen. Zowel individuen als organisaties. Al deze organisaties laten gezamenlijk zien wat de kracht van verbinding en participatie kan betekenen. Het maakt enorm trots. Op onze partners, maar vooral op ‘onze’ vrouwen in Amsterdam Noord.”
Over Buurtverbinding intro
Mooie voorbeelden 2022
11
|
22
Kaylee Schilder (coördinator Civic Amsterdam)
Over Buurtverbinding
“Buurtbewoners zijn ontzettend blij met de extra hulp”
Buurtverbinding is een project waarin studenten ‘leren in de wijk’ en tegelijk bijdragen aan een versterking daarvan. Buurtverbinding wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met ROCTOP, ROC van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.
over Buurtverbinding
Over Buurtverbinding
11
|
22
Kaylee Schilder (coördinator Civic Amsterdam) over Buurtverbinding
“Buurtbewoners zijn ontzettend blij met de extra hulp”

Het Project Buurtverbinding bestaat sinds 2015 en is een project waarin mbo-studenten ‘leren in de wijk’ en tegelijk bijdragen aan een versterking daarvan. Sinds september 2020 zijn er ook hbo-studenten gekoppeld aan het project. Buurtverbinding wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met ROCTOP, ROC van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

“Het doel is om de overgang tussen onderwijs en de beroepspraktijk makkelijker te maken, zodat de lerende professionals, de studenten dus, voldoende kennis en middelen hebben om in te kunnen spelen op de veranderende eisen voor professionals in de maatschappij. De studenten leren contact leggen met kwetsbare bewoners in de wijk, verlenen zorg en dragen zo bij aan hun welzijn. Een belangrijk deel van deze stage is gericht op de ondersteuning van de wijk in de veranderende welzijns- en zorgondersteuning. Het gaat hierbij om bewoners van 0 -100 jaar.

Na jaren financiering vanuit de gemeente Amsterdam te hebben ontvangen, heeft in 2021 Buurtverbinding een doorstart gemaakt via het regionaal investeringsfonds (RIF) samen met het ROC Top en ROC van Amsterdam, de HVA, Dock, Combiwel en Civic Amsterdam. Het buurtverbinding lab heeft hierbij een meer hybride vorm waarin leren in de wijk centraal staat en de docenten ook lesgeven in de wijk. Daarnaast wordt het praktijkleren nog steeds gerealiseerd door inzet op “klussen” in de wijk zoals huisbezoeken, het begeleiden van activiteiten enzovoort. Civic Amsterdam voert het buurtverbinding lab uit in de Amsterdamse stadsdelen Oost, Zuidoost en Noord.

De Buurtverbinding-studenten bieden ondersteuning in de wijk op het gebied van maatschappelijk werk, geldproblemen en participatie. Zo krijgen de studenten opdrachten binnen via Civic Amsterdam of bijvoorbeeld via Buurthulp Amsterdam Oost. Er zijn meer projecten en organisaties waarmee Civiclab de samenwerking aangaat en mede daardoor hebben de studenten een afwisselend programma. Elke Civiclab dag ziet er anders uit!

Er is vanuit de buurt veel vraag naar extra hulp. Civiclab studenten bezoeken eenzame buurtbewoners. Een praatje en een kop koffie, helpen met de administratie of ze gaan samen boodschappen doen. Daarnaast bieden zij ook ondersteuning bij bestaande activiteiten in de wijk. De studenten kunnen ook ondersteunen bij het ontlasten van gezinnen in de buurt.

Wij zorgen ervoor dat studenten gekoppeld worden aan buurtbewoners en begeleiden de studenten. Op dit moment ondersteunen er meerdere studenten gezinnen in Amsterdam Oost. Zo krijgt bijvoorbeeld een moeder met een pasgeboren baby tips over het moederschap van twee studenten die zelf ook moeder zijn. Zij gaan samen met de moeder mee naar het consultatiebureau en delen ervaringen als moeders onder elkaar.

Buurtbewoners zijn ontzettend blij met de extra hulp die ze krijgen. De studenten doen praktijkervaring op én leren de sociale kaart van Oost kennen.”
Over het Lerend Netwerk SZW intro
Mooie voorbeelden 2022
12
|
22
Pieter van Schie (senior-adviseur B&A)
Over het Lerend Netwerk SZW
“Kennisdelen maakt van de deelnemers Koplopers”
Begin 2022 is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart met het ‘Lerend Netwerk Intensieve Begeleiding Bijstandsgerechtigden’. B&A ondersteunt het netwerk met haar kennis en kunde.
over het Lerend Netwerk SZW
Mooie voorbeelden 2022
12
|
22
Pieter van Schie (senior-adviseur B&A) over het Lerend Netwerk SZW
“Kennisdelen maakt van de deelnemers Koplopers”

Begin 2022 is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart met het ‘Lerend Netwerk Intensieve Begeleiding Bijstandsgerechtigden’. Het netwerk is bedoeld om gezamenlijk te leren en te doen en te kijken ‘wat werkt’ en ‘wat werkt niet’ om zo bijstandsgerechtigden met een migratieachtergrond beter te begeleiden. B&A ondersteunt het netwerk met haar kennis en kunde.

“Leden van het Lerend Netwerk gaan met elkaar in gesprek om inzichten vanuit de praktijk, onderzoek, goede voorbeelden en lastige situaties te delen. Het netwerk biedt de leden tools, trainingen en handreikingen die helpen bij de begeleiding van mensen met een migratieachtergrond.

Het Lerend Netwerk focust zich op de doelgroepen werkgevers, vrouwen en jongeren. Deze doelgroepen benaderen we thematisch. Dit betekent dat we per doelgroep een aantal bijeenkomsten inrichten: een algemene ‘wat weten en doen we al over- en met deze doelgroep’ bijeenkomst. Bijeenkomsten waarbij we werkbezoeken afleggen bij voorbeeldprojecten, en een afrondende bijeenkomst waarin we samenvatten, de handvatten vormgeven en daadwerkelijk gaan toepassen.

Wij hebben gedurende 2022 diverse netwerkbijeenkomsten begeleid en opgehaalde data en informatie tot praktische handvatten verwerkt zodat ze uiteindelijk door iedere gemeente en regio in Nederland kunnen worden toegepast.

Een netwerk valt of staat bij heldere, bereikbare communicatie. Het Lerend Netwerk biedt ons de kans om te experimenteren met verschillende communicatievormen die het programma ondersteunen. Zo is er een webpagina ingericht met een openbare bibliotheek, waar de deelnemers, maar ook alle andere geïnteresseerden onderzoeksrapporten, handreikingen en relevante documentatie kunnen vinden. Ook publiceren we op die pagina na elke bijeenkomst factsheets waarin we de besproken zaken helder op een rij zetten.

Daarnaast doen we nu een pilot met een besloten LinkedIn groep waar de netwerk leden informatie kunnen delen die -nog- niet ontsloten mag worden, maar wel belangrijk is in het proces. Ook kunnen ze daar vragen aan elkaar stellen, polls uitzetten, en presentaties die tijdens de bijeenkomsten plaatsvonden terugzien. Dit bevordert interactie en betrokkenheid. Je kijkt eigenlijk mee met ieders proces en daardoor leer je sneller en kun je anticiperen op uitdagingen en succesvolle methodes toevoegen en details verbeteren in de uitvoering. Dat is mooi om te zien.

Het Lerend Netwerk wisselt niet alleen kennis uit, maar gaat ook praktisch aan de slag. Op de webpagina vind je ook voorbeelden van good practices en succesvolle samenwerkingen, zoals de samenwerking tussen werkgevers en de gemeente Sittard-Geleen met het project ‘Van twinkeling naar kansen’, waarbij Sittard-Geleen werkgevers voor sessies uitnodigt met als doel werkgevers te ontmoeten die 'anders denken' en elkaar te inspireren en samen kansen te creëren voor kandidaten die wat extra ondersteuning nodig hebben.

Je merkt dat de deelnemers ook verder kijken dan alleen het Lerend Netwerk en het behandelde thema. We zien uitwisseling en samenwerking ontstaan op meer gebieden. Lijnen zijn kort, het enthousiasme en vertrouwen is groot. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat kennisdelen van de deelnemers koplopers maakt. Ze maken goede, proactieve stappen, en dat doen ze samen.”

Over StuwKR8 intro
Mooie voorbeelden 2022
13
|
22
Gerard Nieuwe Weme (senior-Adviseur B&A)
Over StuwKR8
“Bewoners laten zelf ideeën werkelijkheid worden, en leren van elkaar.”
StuwKR8 is uitvoerder van de Maatschappelijke Agenda (MAG) en zet zich in om de samenleving in Hardinxveld-Giessendam nog sterker te maken. Dat doet Stuwkr8 natuurlijk niet alleen, maar samen met inwoners, verenigingen, gemeenschappen, vrijwilligersorganisaties en professionele maatschappelijke organisaties; onze MAG-partners.
over Stuwkr8
Mooie voorbeelden 2022
13
|
22
Gerard Nieuwe Weme (senior-adviseur B&A) over StuwKR8
“Bewoners laten zelf ideeën werkelijkheid worden, en leren van elkaar.”

StuwKR8 is uitvoerder van de Maatschappelijke Agenda (MAG) en zet zich in om de samenleving in Hardinxveld-Giessendam nog sterker te maken. Dat doet StuwKR8 natuurlijk niet alleen, maar samen met inwoners, verenigingen, gemeenschappen, vrijwilligersorganisaties en professionele maatschappelijke organisaties; onze MAG-partners.

“Iedereen die zich in wil zetten om de doelen van de MAG te behalen, kan bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor inspiratie voor nieuwe initiatieven, vragen en advies over het indienen van een nieuw initiatief of voor hulp bij het zoeken naar partners om mee samen te werken. Er is een financiële bijdrage mogelijk voor activiteiten passend bij de gestelde MAG-Doelen.

De gemeente heeft samen met MAG-partners de MAG-agenda opgesteld. Hierin zijn acht maatschappelijke vraagstukken benoemd, die we de komende jaren met elkaar gaan oppakken. Per vraagstuk is één doel geformuleerd. Een doel dat we samen willen bereiken. De vraagstukken zijn verdeeld over twee thema’s: ‘met en voor elkaar’ en ‘actief en gezond’.”

In 2022 kregen we heel veel aanvragen voor mooie, leuke en waardevolle initiatieven. Van een koor dat gratis wilde optreden in tehuizen, tot een samenwerking tussen een theatergroep en buurtbemiddeling om communicatie tussen de bewoners te helpen verhelderen en versoepelen. We zagen veel aandacht voor de ondersteuning van ouderen, van informatiebeurzen tot aan stoelendansmiddagen, maar ook voor de allerkleinsten met Nijntje beweeglessen.

Een van de nieuwe projecten die wij ondersteunden was The Change. Hardinxveld-Giessendam had tot dan toe geen echte ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 17 jaar. Op die behoefte is ingesprongen, en met hulp van StuwKR8 is in de Parel (oude wagon ruimte) door 7 vrijwilligers een plek gecreëerd. De ruimte is ingericht als een loungebar/café. Jongeren kunnen drinken en kleine hapjes kopen. In de ruimte staat een pooltafel en wordt muziek gedraaid. Doel van The Change is dat jongeren een leuke gezellige plek hebben waar ontmoet kan worden, en waar vriendschappen ontstaan.

Een mooie ontmoeting tussen jong en oud werd mogelijk gemaakt door Buurtwerkplaats de Techloods. Dit is een werkplaats waarin jong & oud samen leren en ontdekken om projecten aan te gaan voor de buurt. De Techloods wordt gebruikt door verschillende bewoners die geïnteresseerd zijn in techniek/ontwerp/uitvoering. De Techloods kan ingezet worden als een lokaal en informele ‘fabriek’ voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Bewoners kunnen zelf ideeën werkelijkheid laten worden, en van elkaar leren.”
Indebuurt 033
Open Huis Indebuurt033
14
|
22
Indebuurt033
Video Open Huis Indebuurt033
Samenwerken aan een leefbare buurt. Een plek waar iedereen meetelt en meedoet. Met ruimte voor eigen initiatief en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Dat is wat wij in Amersfoort bij Indebuurt033 willen bereiken. Verbinden is hierbij het sleutelwoord. En dat doen we al vijf jaar samen met Welzin en MEE bij Indebuurt033. In 2022 werd het 5-jarig jubileum op gepaste wijze gevierd. Met een Open Huis en een podcast-serie.
SpelenPlay
Cijfers & Feiten
Cijfers & Feiten
15
|
22
Meer dan 360 professionals landelijk actief
Bij B&A werken we allemaal vanuit optimisme, met gezonde veranderingszin en in de overtuiging dat voor elk probleem een oplossing bestaat. Onze mensen, of ze nu adviseren of uitvoeren, streven ernaar om voor de mensen voor wie wij dit werk doen vangnet én trampoline te zijn. Het spreekwoordelijke zetje én de soms nodige schop onder de kont. En dat doen we door heel het land.
Personeel naar onderdeel:
Advies
0
Amsterdam Civic
0
Amsterdam Zuidoost
0
Zeist
0
Indebuurt033
0
PIT010 Rotterdam
0
Staf en directie/bestuur
0
Leeftijd personeel:
0%
25-34 jaar
0%
35-44 jaar
0%
45-54 jaar
0%
55-60 jaar
0%
61 jaar en ouder
0%
De jeugd heeft de toekomst
Ontwikkeling in de breedste zin van het woord staat bij B&A hoog in het vaandel. Wij bieden studenten de mogelijkheid om stage te lopen of om een afstudeeronderzoek bij ons te doen. Stage bij B&A betekent werkzaamheden uitvoeren in een dynamische werkomgeving. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste studenten die waardevolle werkervaring willen opdoen.
Stagiairs
0
Cijfers & Feiten
Cijfers & Feiten
16
|
22
Meer dan 360 professionals landelijk actief
Bij B&A werken we allemaal vanuit optimisme, met gezonde veranderingszin en in de overtuiging dat voor elk probleem een oplossing bestaat. Onze mensen, of ze nu adviseren of uitvoeren, streven ernaar om voor de mensen voor wie wij dit werk doen vangnet én trampoline te zijn. Het spreekwoordelijke zetje én de soms nodige schop onder de kont. En dat doen we door heel het land.
Cijfers & Feiten
Cijfers & Feiten
17
|
22
Online bereik van al onze projecten:
Met onze websites & socials willen we ook online zo goed mogelijk vindbaar zijn. Zowel voor de organisatie B&A als vdiverse projecten en losstaande initiatieven van ons.
0
Volgers
0
Relaties
0
Volgers
0
Unieke website bezoekers
Online bereik van B&A
Hieronder de gegevens van onze website www.bagroep.nl en de socials van B&A.
0
Relaties
0
Volgers
0
Unieke website bezoekers
Overzicht Gebeurtenissen & Projecten
Interne organisatie
18
|
22

kwaliteitsmanagementsysteem

Sandra van Beek
Adviseur kwaliteit B&A

Vitaliteit

Rhea Bogaart
Communicatieadviseur B&A

Bedrijfsfeest B&A

B&A After Summer Party

Over het kwaliteitsmanagementsysteem Intro
Interne organisatie
19
|
22
Sandra van Beek (adviseur kwaliteit B&A)
Over het kwaliteitsmanagementsysteem
“Het goed inrichten van het Kwaliteitsmanagementsysteem geeft ons meer focus”
In 2022 heeft B&A haar Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) volledig opnieuw ingericht, waardoor er meer structuur, heldere besluitvorming en nog betere voorspelbaarheid binnen B&A ontstaat.
Over het kwaliteitsmanagementsysteem
Interne organisatie
19
|
22
Sandra van Beek (adviseur kwaliteit B&A) over het kwaliteitsmanagementsysteem
“Het goed inrichten van het Kwaliteitsmanagementsysteem geeft ons meer focus”

In 2022 heeft B&A haar Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) volledig opnieuw ingericht, waardoor er meer structuur, heldere besluitvorming en nog betere voorspelbaarheid binnen B&A ontstaat.

“Het KMS heeft ervoor gezorgd dat op het thema Kwaliteit een flink aantal resultaten geboekt zijn. Zo is er een nieuwe overlegstructuur vastgesteld, de jaarkalender op B&A niveau heeft vorm gekregen en zijn we in de zomer met een aantal sessies gekomen tot een SWOT-analyse van waaruit onze kaderbrief ontwikkeld is. Aan de hand van de kaderbrief zijn de jaarplannen ontstaan. Vanuit de jaarplannen heeft het MT gezamenlijk een aantal speerpunten voor 2023 geformuleerd. Deze resultaten zorgen voor helderheid en navolgbaarheid en worden door MT en medewerkers als positief ervaren.

Er liggen duidelijke processen en (communicatie)structuren, taken en verantwoordelijkheden in de hele organisatie. Dit vergroot ook de betrokkenheid van medewerkers, wat bevorderlijk is voor de werksfeer en de werkdruk.

Dat we het goed op orde hebben, blijkt wel uit de externe audit voor het ISO9001 certificaat. Dat hebben we in november 2022 opnieuw behaald. Maar onze ambities zijn groter. In mei zijn we daarom gestart met het project Informatiebeveiliging met als doel in juni 2023 de certificering ISO27001 te behalen.

Het invoeren van een nieuw Management Systeem, waar ook het thema Informatiebeveiliging aan toegevoegd wordt, heeft veel van de organisatie en haar medewerkers gevraagd. Afgezet tegen de organisatorische en interne ontwikkelingen in 2022 is er al veel bereikt maar moet er ook nog heel veel gebeuren. Focus voor 2023 ligt op het vergroten van het draagvlak, bewustwording en collectieve verantwoordelijkheden, bepalen strategie en doorontwikkeling en samenvoegen van het Management systeem.”
Over Vitaliteit intro
Interne organisatie
20
|
22
Rhea Bogaart (Communicatieadviseur B&A)
Over Vitaliteit
“Vitaliteit op de werkvloer is meer dan een mand mandarijnen.”
In 2022 was Vitaliteit –mede vanwege de gevolgen van de coronapandemie- relevanter dan ooit. Als onderdeel van de focus op duurzame inzetbaarheid, stond er een uitgebreid vitaliteitsprogramma bij B&A op de agenda.
Over Vitaliteit
Interne organisatie
20
|
22
Rhea Bogaart (Communicatieadviseur B&A) over Vitaliteit
“Vitaliteit op de werkvloer is meer dan een mand mandarijnen.”

In 2022 was Vitaliteit –mede vanwege de gevolgen van de coronapandemie- relevanter dan ooit. Als onderdeel van de focus op duurzame inzetbaarheid, stond er een uitgebreid vitaliteitsprogramma bij B&A op de agenda.


“We zetten bij B&A in op duurzame inzetbaarheid, waarin gezondheid en welzijn een belangrijke rol spelen. We ontwikkelen cultuur (één zijn met organisatie), kennis en kunde (competenties en vaardigheden), inhoud (arbeidsomstandigheden) en vitaliteit (fysieke en mentale conditie) en geven aan alle elementen aandacht om personeel blijvend energiek te laten werken en volledig inzetbaar te houden. Concreet betekende dit in 2022 dat een speciaal opgezet ‘vitaliteitsteam’ -bestaande uit medewerkers van HR en Communicatie- de tanden in dit onderwerp zette en aan de gang ging met de nodige activatie.

Wanneer je een gemiddeld bedrijf vraagt naar hun vitaliteitsbeleid, wijst men vaak trots op een mand mandarijnen in de pantry: Lekker gezond fruit, voor iedereen. Wij wilden dat niet. Het is een leuke geste, maar onvoldoende om echte impact te creëren. We zijn dan ook niet zomaar wat gaan doen. Om ervoor te zorgen dat het thema goed binnen de organisatie zou landen, hebben we een goed doortimmerd jaarplan en -programma gemaakt, met meetbare doelstellingen. Het programma richtte zich op drie pijlers: ‘mentaal’, ‘fysiek’ en ‘sociaal’. Daarin was het voor ons belangrijk dat we aansloten bij de belevingswereld van onze collega’s, we het met eenvoudige middelen konden realiseren (geen dure campagnes of externe inzet bijvoorbeeld) en we het voor onszelf en de medewerkers vooral ook niet te ingewikkeld moesten maken.

Elke maand focusten we op een van de pijlers en boden we mooie dingen aan. Maar ook haalden we goede voorbeelden, mooie verhalen en tips vanuit de interne organisatie op. Het B&A Vitaliteitsjaar werd op donderdag 20 januari officieel door de directie afgetrapt. Vanuit een studio in den Haag -voorzien van sportmaterialen- werd iedereen een goed nieuwjaar gewenst en werd het jaarplan van B&A gedeeld. Met een overduidelijke link naar hoe vitaliteit daar wezenlijk aan kon bijdragen.
Het bleek cruciaal om de communicatie over het onderwerp sámen met onze collega’s te doen, waarbij we ongelooflijk veel mooie verhalen van en over onze collega’s met anderen hebben gedeeld. Verhalen waarin zij ervaringen deelden over bijvoorbeeld omgang met stress en ziekte, vertelden over drijfveren of over hun passies of (bijzondere) hobby waarin men ontspanning vond. Omdat het echte gesprekken waren en bekende collega’s een podium kregen, is dit goed binnen de organisatie ontvangen.

In 2022 is er veel interessante informatie gedeeld, vooral via nieuwsbrieven en verhalen en nieuwsberichten via ons intranet. In de zomer hebben we zelfs een uitgebreid B&A Zomermagazine uitgebracht. Met recepten van collega’s, tips voor vakantieplekken en mooie verhalen over hoe je in balans blijft met zulk dynamisch werk als veel van onze collega’s hebben. Een laagdrempelige manier om aandacht te besteden aan het belang van mentale en fysieke gezondheid.

Ook boden we in 2022 extra workshops voor medewerkers, bijvoorbeeld met een vitaliteitscoach. Daarin kon je als medewerker leren om bewuster met je tijd om te gaan, hoe je stress aan moet pakken of hoe je nog vitaler aan het werk kunt na een lange vakantie. Het allermooiste was dat er ook collega’s opstonden die zelf dingen gingen organiseren en collega’s aanzetten om deel te nemen. Er werden in 2022 yoga-workshops gestart, wandel- en hardloopgroepjes geformeerd, bootcamps georganiseerd en zelfs een cursus ‘twerken’ opgezet. Zo werden collega’s heel organisch de beste ambassadeurs voor ons vitaliteitsprogramma.”
Bedrijfsfeest B&A
Bedrijfsfeest B&A

21
|
22
Indebuurt033
Bedrijfsfeest B&A
B&A kent een mooie verzameling aan mensen. Uit verschillende hoeken van het land kwamen zij in september naar een zonnige locatie in Amsterdam om samen feest te vieren en elkaar te ontmoeten. Met de B&A After Summer Party vierden we gezamenlijk onze successen, iets wat door de coronapandemie al een aantal jaar niet meer was gebeurd.
SpelenPlay
Colofon
Colofon
22
|
22
Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van B&A,
Bezuidenhoutseweg 161, 2594 AG Den Haag
Uitgave: juni 2023
Door: Afdeling Communicatie & Marketing
Met dank aan alle collega's die een bijdrage hebben geleverd aan dit jaarverslag.

Heb je vragen of wil je meer weten over B&A en haar projecten? Of heb je vragen naar aanleiding van dit jaarverslag?
Neem dan contact op via communicatieteam@bagroep.nl
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow