10 jaar Civic Amsterdam

Civic is al 10 jaar actief in Amsterdam. Op donderdag 11 oktober jl. hebben wij dit jubileum samen met onze klanten, vrijwilligers, netwerkpartners en collega’s gevierd bij Grand Café Genieten in Amsterdam. Het was een geslaagde middag, mede door de enthousiaste inzet van gezondheidsambassadeurs, die de hapjes en drankjes verzorgden.

‘Wij zouden nooit zoveel kunnen betekenen voor de bewoners van Amsterdam zonder de ondersteuning en inzet van onze vrijwilligers’, aldus Bertine Spijkers, directeur Civic Amsterdam.

Foto: Maarten Poorter, stadsdeelvoorzitter Oost, bedankte Civic voor alle inzet.

Start van Civic Amsterdam

In 2007 besloot het stadsdeel Zeeburg voor het eerst het welzijnswerk aan te besteden. B&A voerde op dat moment al een aantal projecten in Amsterdam uit, zoals het Ondernemershuis en het vrouwen-empowerment centrum Vonk. ‘Onder de naam Civic Zeeburg hebben we de aanbesteding gewonnen en zijn we in januari 2008 van start gegaan,’ aldus Spijkers. ‘De eerste jaren waren lastig. Het was nog erg zoeken naar nieuwe verhoudingen, met zowel het stadsdeel als ook andere organisaties in Amsterdam-Oost. Maar vanaf het begin voelde onze relatie met het stadsdeel wel als een partnerschap, waarin we zaken gezamenlijk oppakten.

In 2012 fuseerde het stadsdeel Zeeburg met Oost-Watergraafsmeer en was er de wens vanuit het stadsdeel dat de twee welzijnspartijen Dynamo en Civic met elkaar gingen samenwerken. In afstemming met het stadsdeel hebben we samen met Dynamo een plan gemaakt om vanaf 2013 integraal gebiedsgericht te gaan werken. We hebben onze krachten verdeeld en Dynamo heeft zich gericht op jongerenwerk en wij op schuldhulpverlening voor Amsterdam-Oost. De samenwerking met Dynamo heeft ook geleid tot de samenvoeging van onze participatiecentra Vonk en Pitstop tot het huidige participatiecentrum Post Oost.

In 2013 hebben we onze naam veranderd in Civic Amsterdam omdat we ook steeds meer actief werden op het gebied van activering en participatie in de stadsdelen Zuid-Oost, Noord en West.’

Trots op waar we nu staan

‘Ik ben trots op de manier waarop we samen met onze vele vrijwilligers, onze formele en informele partners en onze opdrachtgever de gebieden in Amsterdam-Oost, Zuid-Oost, Noord en West tot een hoger niveau hebben kunnen tillen’, geeft Spijkers aan. ‘En het meest trots ben ik op de manier waarop onze professionals dat voor elkaar hebben gekregen.

Door hun enorme flexibiliteit, professionaliteit en zelfstandigheid, hebben we het voor elkaar gekregen om een kleiner, stevig huis voor professionals neer te zetten en een grotere tuin voor burgers. Zoals bestuurder Jan Hoek, bij de start van Civic bestuurder van stadsdeel Zeeburg, onze opdracht destijds geformuleerd had.’

Blik op de toekomst

‘Ook de komende jaren zullen we met veel enthousiasme ons blijven inzetten voor bewoners van Amsterdam. Hierbij zullen we thema’s als gezonde leefstijl en duurzaamheid nog meer proberen te verweven in onze activiteiten. Ook zullen we blijven zoeken naar slimme en integrale oplossingen om de effecten van onze dienstverlening te maximaliseren. ’

‘In maart 2019 organiseren wij een conferentie, waar wij onze ervaringen willen delen van de afgelopen 10 jaar ondernemen in het sociaal domein. Meer informatie hierover volgt.’

Onze organisaties