Afstudeeronderzoek naar effectiviteit maatschappelijke dienstverlening Civic Amsterdam

oktober 2016Lisan Jansen Lorkeers

In het kader van de masteropleiding Sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen is het de bedoeling dat iedere student stage loopt. Gedurende deze periode doe je onderzoek naar een zelfgekozen thema. Het onderzoeken van de effectiviteit van een bepaald beleid staat hierbij centraal. Ik wilde mij graag richten op welzijn, met name vanuit mijn drijfveer om kwetsbare mensen in de maatschappij te kunnen helpen. Een stage op de adviesafdeling bij B&A bood mij hiertoe de gelegenheid.

Effectevaluatie maatschappelijke dienstverlening Civic Amsterdam

Gedurende mijn stageperiode van zes maanden, heb ik een (kwantitatieve) effectevaluatie uitgevoerd van de maatschappelijke dienstverlening van Civic Amsterdam (onderdeel B&A). Het doel van dit onderzoek was het kunnen vaststellen van de effectiviteit van deze maatschappelijke dienstverlening: in hoeverre hielp de dienstverlening (kwetsbare) mensen? En welke achterliggende kenmerken spelen hierbij een rol (bijvoorbeeld etniciteit van klanten en de duur van het traject maatschappelijke dienstverlening)? De effectiviteit van de maatschappelijke dienstverlening heb ik bepaald door metingen van klanten op de Zelfredzaamheid-Matrix voor het traject te vergelijken met metingen na afronding van het traject. Tevens heb ik met ruim 50 klanten (telefonisch) contact gehad om te achterhalen hoe tevreden zij zijn over de maatschappelijke dienstverlening van Civic.

Onderzoeksresultaten

Uit mijn onderzoek is gebleken dat de maatschappelijke dienstverlening van Civic Amsterdam bijdraagt aan de zelfredzaamheid van haar klanten. Met name op de domeinen dagbesteding, maatschappelijke participatie en sociaal netwerk, zijn de klanten met grote sprongen vooruit gegaan. De duur van het traject maatschappelijke dienstverlening bleek eveneens van belang: een traject dat maximaal acht maanden duurt, is het meest effectief. Ook heeft mijn onderzoek aangetoond dat er een aantal ‘kwetsbare’ groepen is die gedurende de maatschappelijke dienstverlening minder zelfredzaam kan worden, waaronder mensen met een (lichamelijke en/of geestelijke) beperking, laagopgeleiden en ouderen. Niet iedereen lukt het dus om zelfredzamer te worden – en in de meeste gevallen ligt dit buiten de macht van mensen (en dienstverleners) zelf.

Klanttevredenheid Civic Amsterdam

Vrijwel alle klanten van de maatschappelijke dienstverlening zijn hier zeer tevreden over. Zij beoordeelden deze dienstverlening met een gemiddeld rapportcijfer van (maar liefst) een 7,7. Tijdens mijn gesprekken met de klanten, benadrukten meerdere klanten dat ze het fijn vinden dat de maatschappelijk werker er voor hen is: ‘Mijn maatschappelijk werker staat altijd voor mij klaar. In de zeven maanden dat ik gebruik maakte van de maatschappelijke dienstverlening, heb ik met haar een goede band opgebouwd. Bovendien, ze oordeelt niet.’ Ook waardeerden veel klanten de positieve invloed op hun sociale netwerk: ‘Ik heb veel nieuwe, leuke mensen leren kennen. Ik volgde een groepstraining en heb hierbij waardevolle contacten opgedaan die ik voor de rest van mijn leven zal blijven zien.’

Aan de slag bij B&A

Ik kijk terug op een leerzame, prettige tijd en een fijne werksfeer. In het uitvoeren van mijn onderzoek heb ik veel vrijheid ervaren en kreeg ik de begeleiding die ik nodig had. Hiermee heb ik mijn masteropleiding Sociologie met succes kunnen afronden. Inmiddels ben ik gestart als junior adviseur op de adviesafdeling en ben ik momenteel onder andere betrokken bij de opstart van Indebuurt033 in Amersfoort.

Lisan Jansen Lorkeers
Junior adviseur B&A

Sinds augustus 2018 is Lisan niet meer werkzaam bij B&A.