Aftrap nieuw schooljaar 2017/2018

De aftrap van het nieuwe schooljaar 2017/2018 vond voor de nieuwe minor studenten van de Hogeschool Leiden plaats in de vorm van een excursiemiddag.

Futuro heeft in samenwerking met de Hogeschool Leiden voor studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie het mogelijk gemaakt om in het kader van de minor “werken in het (jeugd)veiligheidsdomein” een praktijkthema te onderzoeken en een advies aan de professionals uit te brengen.

Voor de excursiemiddag zijn de studenten in twee groepen afgereisd naar Amsterdam en Rotterdam waar zij ook hun onderzoek zullen verrichten. De onderzoeksonderwerpen betreffen in Amsterdam arbeid & scholing en jonge moeders of straatcultuur in Rotterdam. Deze onderwerpen zijn in het eerste deel van de excursiedag door verschillende gastsprekers toegelicht, waaronder het verhaal van ervaringsdeskundigen Yahya en Sharida. De middag is afgerond met een rondleiding door de wijk waar de studenten onder andere het buurthuis hebben bezocht, een indruk hebben gekregen van overlastlocaties en kennis hebben gemaakt met verschillende uitvoeringsorganisaties actief in de wijk.

Wij zijn enthousiast over deze samenwerking om een verbinding te leggen tussen het onderwijs en de praktijk. Wij willen de studenten en alle betrokken organisaties hartelijk danken voor deze leerzame en succesvolle middag!

Betrokken organisaties
Centrum voor jeugd en gezin Rijnmond, Jongerenloket Gemeente Rotterdam, WMO Radar, JOZ, Futuro JSP, JSP West, JSP Nieuw- West, Startpunt.

Lees meer over de rol van Futuro bij de Minor Werken in het (jeugd)veiligheidsdomein.

Futuro is onderdeel van B&A.