B&A is uitvoerder MAG Hardinxveld-Giessendam

B&A is door het college van B&W van Hardinxveld-Giessendam op advies van een onafhankelijke beoordelingscommissie gekozen als uitvoerder voor de Maatschappelijke Agenda (MAG). De MAG bestaat uit twee percelen, ‘met en voor elkaar’ en ‘actief en gezond’. Wij hebben beide percelen gegund gekregen. Dinsdag 20 februari ondertekende Oscar Papa samen met verantwoordelijk wethouder Trudy Baggerman het contract.

Wat is de MAG?

Maatschappelijke onderwerpen die bij de inwoners van Hardinxveld-Giessendam leven, staan allemaal in één agenda, de MAG, de maatschappelijke agenda. De onderwerpen zijn te verdelen in acht maatschappelijke thema’s die te maken hebben met prettig leven in Hardinxveld-Giessendam. Verdeeld over de twee eerder genoemde percelen, zijn dit: samenleven, omzien naar elkaar, vrijwillige inzet, mantelzorg, opgroeien en ontwikkelen, sport en beweging, gezonde leefstijl en geestelijke gezondheid. De centrale MAG-kaders zijn:

  1. De vraag van de inwoner staat centraal (van aanbod- naar vraaggericht)
  2. Samen bouwen en elkaar vertrouwen (verbinden)
  3. Voorkomen is beter dan genezen (preventie)
  4. Dichtbij de inwoner (lokaal doen wat lokaal kan)
  5. Eigen kracht en mogelijkheden van inwoner staan voorop (van professionele- naar vrijwillige inzet)

Keuze voor B&A

Wethouder Trudy Baggerman wilde de beste partij voor deze opdracht. “Ik zocht een partij die onze nieuwe aanpak professioneel en projectmatig kan vormgeven. Alle partijen hebben vervolgens de kans gekregen om zich hiervoor aan melden. Ik ben heel blij dat we via een aanbesteding een organisatie hebben gevonden die al ervaring heeft op dit terrein en met frisse, vernieuwende ideeën kwam. Bovendien komen we hiermee tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om één partij als penvoerder te selecteren.”

Aan de slag

De afgelopen periode stond vooral in het teken van (lokale) veldherkenning en het schrijven van stukken. Nu kijken we ernaar uit om daadwerkelijk aan de slag te gaan en de sociale basisinfrastructuur in Hardinxveld-Giessendam te versterken. Donderdag 8 maart a.s. start Leny Braks als projectleider vanuit B&A haar werkzaamheden in Hardinxveld-Giessendam met een fietstocht langs diverse MAG-partners. Die dag onthullen we ook officieel de naam waaronder wij in Hardinxveld-Giessendam gaan opereren. De looptijd van deze opdracht is in beginsel twee jaar, met een optie tot verlenging van nogmaals twee jaar.

Foto VLNR: Oscar Papa, Leny Braks, Trudy Baggerman