B&A wint met Beweging 3.0 en MEE de aanbesteding welzijnswerk Amersfoort

B&A gaat vanaf 1 januari 2017, in samenwerking met MEE en Beweging 3.0, de Sociale Basisinfrastructuur (SBI) coördineren in de gemeente Amersoort. Indebuurt033 is de naam waaronder B&A de opdracht samen met Beweging 3.0 en MEE gaat uitvoeren. De afgelopen drie maanden hebben wij hard gewerkt om tot een passend plan van aanpak te komen en de gemeente Amersfoort hiermee te overtuigen. En met succes!

Sociale Basisinfrastructuur

De sociale basisinfrastructuur is de verzameling van collectieve voorzieningen, diensten en netwerken die de basis vormen waarop mensen prettig kunnen samenleven en meedoen in de maatschappij. De ambitie van de gemeente Amersfoort is een sterke sociale basisinfrastructuur (SBI) met laagdrempelige mogelijkheden voor (kwetsbare) burgers. Deze sociale infrastructuur bestaat onder andere uit familie, vrienden, buurtbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen, sociaal werkers, scholen en sociale ondernemers. Een dergelijke hechte structuur is niet alleen gewenst voor een stad als Amersfoort, maar ook nodig om mogelijke problemen bij kwetsbare groepen te voorkomen of vroeg te signaleren.

Indebuurt033

Onder de naam Indebuurt033 coördineren wij vanaf 1 januari 2017 samen met Beweging 3.0 en MEE het welzijnswerk en alle sociale verbanden, contacten en ondersteuning in Amersfoort. Binnen deze combinatie zal MEE vooral de onafhankelijke cliëntenondersteuning bieden. Beweging 3.0 richt zich, samen met B&A, op het vernieuwen en herontwikkelen van diverse diensten. B&A neemt de rol van ontwikkelaar en innovator in het implementatieprogramma voor haar rekening.

Informatiebijeenkomsten

Deze week zijn er in de stad Amersfoort twee avondbijeenkomsten waarin wij het gezamenlijke plan presenteren aan bewoners en het wijknetwerk. De week daarop starten wij als combinatie Indebuurt033 met het implementatieprogramma om per 1 januari te kunnen starten in Amersfoort.

Uiteraard zijn we blij en trots dat we deze opdracht hebben verkregen. We zien er naar uit om samen met Beweging 3.0 en MEE bewoners te voorzien van passende dienstverlening.

 

geplaatst augustus 2016