Bestrijden laaggeletterdheid met Amsterdams Taalakkoord

Tijdens de Week van de Alfabetisering hebben 23 organisaties, waaronder Civic Amsterdam (uitvoeringsorganisatie van B&A) op 7 september jl. het Amsterdams Taalakkoord ondertekend.

Door het ondertekenen van het Amsterdams Taalakkoord spreken bedrijven en uitvoerende organisaties af gezamenlijk op te trekken om de taalvaardigheid van Amsterdammers te vergroten. 

Laaggeletterdheid in Amsterdam

Er zijn ongeveer 150.000 laaggeletterde Amsterdammers. Dat betekent dat ongeveer één op de zes Amsterdammers niet goed kan lezen, schrijven, rekenen of met computers kan omgaan. Hierdoor hebben zij meer moeite hun financiën op orde te krijgen, door te groeien in hun werk of bijvoorbeeld hun kinderen te begeleiden met huiswerk. Daarnaast verandert de samenleving steeds sneller. Amsterdammers met een taalachterstand kunnen moeilijk meekomen met alle ontwikkelingen in deze tijd. Het college wil dat iedere Amsterdammer gelijke kansen krijgt en zet er daarom op in de laaggeletterdheid terug te dringen. Inmiddels zijn er zo’n 50 organisaties die zich bij het netwerk van het Taalakkoord hebben aangesloten.

Taalopdracht van Civic Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam voert Civic Amsterdam een taalopdracht uit in Oost én in Noord en is dus al veel bezig met taal. Civic Amsterdam heeft een eigen aanbod van gratis taal- en conversatielessen. In deze lessen worden naast taal ook thema’s als gezond leven zoals eten en bewegen behandeld. Bertine Spijkers, directeur van Civic Amsterdam: ‘De ervaring leert dat laaggeletterdheid invloed heeft op meerdere domeinen. Als je de taal (nog) niet goed beheerst is het moeilijker om (goed) mee te kunnen doen in de samenleving en het vergroot de kans op schulden en gezondheidsproblemen. Het stimuleren van een betere taalvaardigheid is daarom erg belangrijk.’

Wilt u meer weten over de taalopdracht van Civic Amsterdam?

Bertine Spijkers vertelt er graag meer over.

Civic Amsterdam
Bertine Spijkers, directeur Civic Amsterdam
T: 06 – 21 88 54 08
E: b.spijkers@civicamsterdam.nl

Civic Amsterdam is onderdeel van B&A.

Onze organisaties